Aktive Lokalsamfunn

fredag 31. januar 2020


Navn: Adrian
Dato: 02.02.20
Hvor: Gulskogen banen 09:30
Målgruppe: Ca. 14-18 spillere rundt 11/12 års alderen
Klasse: Elite akademiet til SIF
Mål: Få utøvernes ferdigheter rundt pasningskvalitet og rytme til å bli bedre.
Ferdighetsmål: Utøvernes pasningskvalitet og rytme i spill skal bli bedre.

Kunnskapsmål: Bevisstgjøre utøverne på hvor standarden for god pasningskvalitet ligger, i Strømsgodset


Mål
Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Skadefri:
Elevene løper på to rekker parallelt vedsiden av hverandre, sånn at det dannes et par på 2. Dette gjør elevene frem til 2 kjegler som står 10-15m foran dem, etter mine instrukser. Jeg løper i motsatt retning for å vise øvelsene.   Øvelsene som skal gjennomføres er:
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs
-          Innside og utside lyske
-          Krysse i midten
-          «Brasilianeren»
-          «Indianerhopp»
-          Vanlig jogg


7 min
Apemetoden/forklare-metoden
Forebygge skader

Øke prestasjonsevnen

Øke motivasjonen til å trene


OPPVARMING
-          Spesiell del
«Y-øvelsen»:
Spiller A gjør 1-2 med spiller C
Spiller A Spiller ballen til spiller B
 Spiller B spiller ballen til spiller C som vender kroppen mot spiller D med ballen.
Spiller C spiller ballen til spiller D. Spiller D spiller vegg med spiller B.
Øvelsen gjentas på motsatt side. A -> C, C -> B, B->D, D->A.
Kan variere med å ha konkurranse.
Lager 3 grupper.  
10 min 
Vise-Forklare-metoden
Oppdagende læring
En fin og enkel øvelse hvor utøverne får repetert mye, og trent på pasningskvalitet.
Vil stoppe gruppene etter noen runder og høre med dem hvilken fot det er riktig å spille på ved de ulike pasningene. Det er en stor del av pasningskvalitet.

Jeg legger også til konkurranse, for da øker kravet til kvaliteten også.
Går pasningene ut av takt og har dårlig rytme, så vil det ødelegge veldig, derfor er det fint at utøverne får trent på dette også.
UTTØYNING
Se beskrivelser på uttøyningsøvelsene under siste uttøyning
3 min
Apemetoden
Uttøyning etter oppvarmingen forhindrer skader og holder bevegeligheten oppe.
HOVEDDEL
Spill på 7’er mål. 2x8min. 2min pause. Deler inn i 2 lag.
Fokusmoment vil være pasningskvalitet.
Etter hvert øker jeg kravet til 10 pasninger for å kunne skåre mål.
20 min

Oppdagende læring

Kommer til å stoppe i spill sekvensen, da skal jeg høre med spillerne hvilke grep vi kan gjøre for å øke pasningskvaliteten. Kommunisere, riktig fot, harde gode pasninger, langs bakken, være orientert, stive av ankelen


AVSLUTNING
Uttøyning
Baksidelår (Hekkeløperen):Fremside lår

Bakside lår

Setemusklatur (hofteleddstrekkeren):
Innoverførende:

Legger:5 min
Apemetoden
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen unngår skader og holder bevegeligheten i leddene oppe.

Aktiv statisk tøying

Passiv statisk tøying

1 kommentar: