Aktive Lokalsamfunn

fredag 10. januar 2020

Øktplan 10, uke 2

Øktplan 10
Navn: Vida
Dato: 11.01.20
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 

Periodemål: Bedre valg og utførelse i spillsituasjon
Mål for økten: Fokus på pasninger og mottak inn i rom 
Ferdighetsmål: Utvikle pasning og mottaksferdighetene, og klare å bruke det i spill 
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av et godt medtak inn i rom, og hvilken virkning det kan ha for spillet
Holdningsmål: Følge med og høre etter, samt å skryte av hverandre hvis man gjør noe bra

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 min
Føring og pasninger (15 min):
- Føre ball vanlig 
- Bare høyre
- Bare venstre 
- Annenhver 
- Løpe fort med ballen 
- Føre ball noen meter også sentre
- Sentre med 2 touch 
Tøyesirkel (5min):
Tøye lysk, framside og bakside lår, legg og hofteleddsbøyere. 

Føring og pasninger:
Vise-forklare metoden 
Jentene stiller seg opp i grupper på tre. De står ovenfor hverandre, 2 på den ene siden og 1 på den andre. Der hvor det står 2, starter den ene å løpe med ballen og gi til hun som står på andre siden. 
Tøyesirkel:
Apemetoden
Står i stirkel og gjør det samme som megFøring og pasninger:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 


Tøyesirkel:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. 

Jeg styrer dette 
Hoveddel:
65 min
Pasninger (20 min):
- Pasninger med 2 touch, jobbe med å ta medtak inn i et rom. Spørre litt rundt hvorfor det er viktig. 
- 1 touch konkurranse om å gjøre å klare flest pasninger til hverandre uten avbrudd på 3 min. 2 ganger 


Spill (30 min) 
Ser litt an hvor mange de er. Vil ikke ha så mange på hvert lag. Fokuset er på om de klarer å ta medtak inn i ledig rom.
Styrke - stafett (15 min)
Tar spensthopp, situps og planken
Pasninger:
Vise - forklare metoden 
2 og 2 sammen. Ca 10 meter avstand. Jeg viser med hjelpetrener hva jeg ønsker at de fokuserer på. Spill
Oppdagende læring og forklare-metoden
Ønsker at de skal gjøre seg noen erfaringer selv rundt hvilke fordeler man kan få om man er god på medtak. Derfor skal jeg stoppe spillet hvis jeg ser en bra situasjon og spørre de hva de tror var bra og hvorfor. Stryke - stafett
Vi lager en stor sirkel. Så skal alle gjøre en øvelse, mens en person i sirkelen løper sikk - sakk gjennom alle før hun finner plassen sin igjen. Så gjør nestemann det samme. Må gjøre øvelsene helt til alle har løpt en gang rundt sirkelen. Pasninger:
For å bedre de tekniske ferdighetene, som vil gjøre det lettere å ta riktige taktiske valg fordi de har muligheten til det hvis pasningkvaliteten er god. Legger inn konkurranse for motivasjonen. Det er en konkurranse alle kan vinne i også, fordi det er litt tilfeldig. Opplever stort engasjement med denne øvelsen. Spill
For at de skal få mye erfaringer med ball og spillsituasjoner. Skal ha små baner med få på hvert lag, slik at hver enkelt får mange involveringer. 
Styrke - stafett
For å bedre de fysiske egenskapene litt også på en morsom måte. Her får man trent både styrke, koordinasjon, hurtighet og utholdenhet. 
Pasninger:
Jeg styrer Spill:
Hjelpetrenere må kanskje stå i mål. 


Styrke - stafett
Jeg styrer

Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og jentene kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.


Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.
Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 


Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

2 kommentarer:

  1. Denne økta gikk veldig bra og etter planen. Jeg opplevde at jentene jobbet med det som var målet for økta, og jeg så bedring underveis. Hadde ingen store utfordringer i dag, bare at noen ble litt umotiverte da vi gjorde den styrke - stafetten på slutten. Da prøvde jeg bare å motivere de best mulig. Gikk veldig bra i dag, og jentene sa etter økta at det hadde vært en skikkelig bra økt. Det er viktig for meg at de syns det er gøy :)

    SvarSlett