Aktive Lokalsamfunn

onsdag 15. januar 2020

Øktplan

Navn: Adrian
Dato: 19.01.20
Hvor: Gulskogen banen 10:00
Målgruppe: Ca. 14-18 spillere rundt 11/12 års alderen
Klasse: Elite akademiet til SIF
Mål: få utøverne til å ta bedre valg
Ferdighetsmål: Utøvernes valgavgjørelser skal forbedres

Kunnskapsmål: Bevisstgjøre utøverne på hva som er gode valg i ulike situasjoner.
Mål
Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Skadefri:
Elevene løper på to rekker parallelt vedsiden av hverandre, sånn at det dannes et par på 2. Dette gjør elevene frem til 2 kjegler som står 10-15m foran dem, etter mine instrukser. Jeg løper i motsatt retning for å vise øvelsene.   Øvelsene som skal gjennomføres er:
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs
-          Innside og utside lyske
-          Krysse i midten
-          «Brasilianeren»
-          «Indianerhopp»
-          Vanlig jogg


7 min
Apemetoden/forklare-metoden
Forebygge skader

Øke prestasjonsevnen

Øke motivasjonen til å trene


OPPVARMING
-          Spesiell del
«tyskern»:
Jeg måler opp et kvadrat på 5x5 meter. Deler inn i 3 grupper.
- 4 spillere utenfor firkanten, 2 motspillere inni.
- Spillerne kan ikke bevege seg ut av eller inn i firkanten.
- De 4 skal spille pasninger til hverandre gjennom firkanten til medspiller.
- Spillerne bytter plass (ute/inne) etter en viss tid.
Ulike variasjoner jeg kan legge til er: størrelse på firkant eller touch begrensning  

10 min 
Vise-Forklare-metoden
Oppdagende læring
En fin og enkel øvelse hvor utøverne for trent på pasningskvalitet og ikke minst å øve på å ta valg.
I denne øvelsen må utøverne ta mange valg kjapt og under press. Det er en av grunnene til at øvelsen passer så bra til spesiell oppvarming. Den forbereder hjernen på å ta valg.
UTTØYNING
Se beskrivelser på uttøyningsøvelsene under siste uttøyning
3 min
Apemetoden
Uttøyning etter oppvarmingen forhindrer skader og holder bevegeligheten oppe.
HOVEDDEL
Spill på 7’er mål. 2x8min. 2min pause. Deler inn i 2 lag.
Fokusmoment vil være pasningskvalitet og valg.
Jeg kommer til å gjøre banen kortere og trangere etter hvert, for at utøverne kal få kortere tid på ballen og må gjøre valgene kjappere
20 min

Oppdagende læring
 Fokusmomentene pasningskvalitet og valg, hører sammen. For har du dårlig pasningskvalitet, så gjør du somregel dårlige valg.
Kommer til å stoppe i spill sekvensen hvis jeg ser tydelige situasjoner hvor utøveren(e) kunne gjort annerledes andre valg


AVSLUTNING
Uttøyning
Baksidelår (Hekkeløperen):Fremside lår

Bakside lår

Setemusklatur (hofteleddstrekkeren):
Innoverførende:

Legger:5 min
Apemetoden
Tøye på musklene som var sentrale i hoveddelen unngår skader og holder bevegeligheten i leddene oppe.

Aktiv statisk tøying

Passiv statisk tøying

1 kommentar: