Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 21. januar 2020

Skitrening uke 4


Navn: Mari Tveiten Vatnebryn
Hovedmål: Påvirke hurtigheten gjennom leiker og stafetter
Ferdighetsmål: forbedre / vedlikeholde hurtigheten på ski
Holdningsmål: Ha det gøy sammen, være gode kamerater, og hjelpe hverandre til å bli bedre på ski. Gjøre det gøy for barna, slik at de vil fortsette å være med, og at enda flere også blir med.
Kunnskapsmål: Lære grunnleggende teknikk for hurtighet på ski, og at det går an å ha morsomme leiker selv om man har ski på beina.
Dato: 23.01.2020
Utstyr: kjegler, tau
Sted: StevningsmogenTid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
2 min
Innledning
Hilse på alle, og fortelle hva vi skal denne økta
Slik at alle er forberedt på hva vi skal denne økta. Skaper trygghet.
Fortelle metoden
10 min 10 min

 10 min
Oppvarming
G-del


 Snipp og snapp

Ekornsisten
Rolig skigåing (en kort oppvarmingsrunde i lysløypa, for å bli vant med skia igjen.)

Del inn i par. Den ene er Snipp, den andre er Snapp. Tegn en strek i snøen midt på et stort flatt område. Marker to frilinjer i hver retning. Det er viktig med stor plass å bevege seg på. Barna stiller seg opp langs midtstreken. Snippene på den ene siden av streken. Snappene på den andre. Parene skal stå/sitte/ligge rett ovenfor hverandre. Viktig med god avstand til sidemann, slik at det er plass til å snu skiene og skøyte i full fart.
Lederen står ved enden av streken og roper Snipp, Snapp eller Snute. Når en roper Snipp skal alle snippene prøve å nå frilinjen sin uten å bli tatt av sin Snapp-partner. Klarer Snipp å komme seg dit uten å bli tatt av Snapp, er det ett poeng til Snipp. Klarer Snapp å ta Snipp før frilinjen, får Snipp ett poeng.
Roper lederen Snapp er det motsatt. De to som er i par konkurrerer seg imellom om å samle flest poeng. Roper lederen Snute er det ingen som skal løpe og det er om å gjøre å stå/sitte/ligge stille.
Aktiviteten bør gjennomføres uten skistaver og alle bør på forhånd mestre grunnleggende skiferdigheter.

Ekornsisten leikes på et område markert ved kjegler. Inni feltet ligger det vester, disse er fristeder. Det er alltid ett mindre fristed enn ekorn. Ekorna skal bytte fristeder og det er maks 1 person på hvert fristed.

Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen.

Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.

Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos elevene.

I s-delen av oppvarmingen er det litt høyere intensitet i leiken, slik at det blir progresjon i treninga. Det er leiker som barna synes er morsomt.

Følg meg - apemetoden
Vise og forklare metoden


25 min
15 min
 10 min
Hoveddel
Parstafetter
Nøttesamleren
Jeg deler gruppen inn i par. Avgrenser et område med startstrek og snustrek. For hver etappe får parene en oppgave som del selv velger hvordan de skal løse. Første mann går bort til snustreken og tilbake og veksler med neste mann.
De ulike øvelsene:
- fire ski, ingen staver
- to ski, ingen staver
- fire ski, to staver
- tre ski, tre staver
- tre ski, ingen staver
- føttene bundet sammen med tau
- gå forlengs, baklengs eller sidelengs
- en sitter på huk, den andre dytter bak ved å skøyte
- den ene er blind (skjerf for øynene), den andre dytter bak
- den ene går baklengs, den andre forlengs
 - begge går baklengs, holder hverandre i hendene

Del gruppen inn i to lag. Lag en bane på ca. 20-30 meter med streker i hver kort del. Lagene skal stille seg i hver sin ende av banen, bak hver sin strek.
I midten legges en stor haug med gjenstander. Det kan være klesklyper, votter, baller, erteposer, kvister e.l. -bruk det dere har tilgjengelig.
Det er om å gjøre for laget å samle opp flest ”nøtter” i løpet av en viss tid, f.eks. 2 min, eller til haugen er tom. Det er kun lov å ta med èn nøtt av gangen. Nøttene man tar med seg skal legges bak startlinjen på egen banehalvdel. Når tiden er ute teller en opp gjenstander. Laget som har flest nøtter har vunnet.
I denne stafetten må lagene lære å samarbeide med hverandre. De lærer hvor viktig det er å samarbeide og støtte hverandre. Samtidig er dette en øvelse hvor utøverne må gå så fort de kan, og de får litt pause underveis. Dermed blir dette en hurtighetsøvelse, slik som var målet med økta.

Dette er en type stafett hvor utøverne må med intervallpreget arbeid, samtidig som det er morsomt. Siden målet for økta var å påvirke hurtigheten er det viktig at de får tilstrekkelig med pause mellom hver intervall. Derfor er det ideelt å være 3 personer på gruppen. Man kan heller ikke være for mange på gruppa, da blir det dårlig aktivisering. 
Vise og forklare metoden. Noen av øvelsene er det nok nødvendig at jeg viser, mens andre øvelser skjønner de selv.
Vise og forklare (dette er en leik som vi har gjennomført på tidligere treninger, og barna synes det er morsom. Men det er viktig å vise leiken hvis det er noen som ikke har vært med på en før)
5 min
Avslutning
  • En kort runde i lysløypa.
  • Kort oppsummering av økta:
    • Hva syntes de var gøy?
    • Hva var ikke så gøy?
    • Noen forslag til hva de vil gjøre neste gang?
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Skigåing : Følg meg - apemetoden

Forteller, alle står i en halvsirkel.
   
Jeg velger å stille disse spørsmålene slik at jeg vet hva barna synes er gøy, og at de forhåpentlig vis vil fortsette å være med (som var et av målene med økta)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar