Aktive Lokalsamfunn

fredag 17. januar 2020

Øktplan uke 3, j14 håndball


Øktplan uke 3 Hokksund håndball j14

Navn: Nora Sønju
Utstyr: Ball
Kompetansemål: Fokus på kast og mottak               
Dato: 17.01.20
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
G-del: 5min
Løp fram og tilbake i hall.
Jentene løper fram og tilbake i hallen og varmer opp armene og beina.
Grunnen til at jeg velger å ha en slik oppvarming før alt er fordi at den gjør kroppen forberedt på arbeid. Det gjør at kroppen får en bedre blodsirkulasjon slik at blodet kan frakte oksygen rundt i kroppen raskere.

S-del: 10 min
Små spill på basketplate

Kast to og to

Pådragsøvelse  
Jentene blir delt inn i fire lag. To lag spiller på hver sin banehalvdel. For å få poeng må laget kaste ballen på baskekurvplaten også må en lagspiller ta den imot. Her er det viktig å ha fokus på
-          Kast og mottak
-          Orientere seg
-          Rask omstilling etter tap av ball  

Kast to og to
Kastformer
-          Støtkast
-          Piskekast
-          Sirkelkast
Mottak med to hender forfra og fra siden.
Jentene kaster langs banen og jobber med de ulike kastformene. Etter hvert ender avstanden opp med målgård til målgård.

Pådragsøvelse rundt markør
Kjør pådrag med støtkast også videre med piskekast. Gjør pådraget enten på innsiden eller på utsiden av markøren. Viktig å ha forflytning i nye posisjoner. Gjør øvelsen med begge sider av kastarmen.
Viktig fokus:
-          Balanse
-          Stemfot
-          Tyngdepunkt fremover
-          Lett bøy i knærne
-          Klar til mottak rett etter avlevering.
Denne øvelsen er morsom som gjør at motivasjonen øker når før trening. Siden det er mellom to lag gjør det at konkurranse instinktet kikker inn.

Denne øvelsen gir jentene et bredere utvalg i kastformer og får en liten skikk på når det er lurt å bruke de ulike kastformene.

Øvelsen er behjelpelig ved at jentene skal få se hvordan de skal bevege seg i angrep og hvordan man skal spille ballen.
vis og forklar
Hoveddel
60min  
Kast og mottak i fart

Målvaktstrening – distanseskudd

Kontring med to pasninger

Kontringer to og to.

Spill

Kast og mottak i fart


De går tre og tre sammen med kunne en ball. Ballen starter i midten, den som skal a ballen løper alltid foran og de bytter da plass. Alle pasninger skal gå framover.

Går sammen fire og fire med to baller. Løpsbane og ballbane på bilde viser hvordan de skal bevege seg. Alle pasningene skal gå fremover
Viktig fokus:
-          Retningsforandring
-          Temposkifte.

Går sammen to og to igjen med en ball. Parrene fordeler seg på begge sider av banen. De spiller pasninger mens de beveger seg over banen som vist på bildet. Når man nærmer seg 9 meter på motsatt side gir du ballen videre ril det paret som står klar for å løpe.


Distanseskudd
To rekker, avstand omtrent som mellom målene. Den første i rekken tar pådrag og spiller opp første i den andre rekken. Den som har gjort pådrag flytter seg litt ut og blir spilt opp på neste. Slik fortsetter rekkene.
Variere skudd utfra hvilken plass du skyter fra.
Viktig fokus:
-          Alltid tilbake i utgangs posisjon
-          Stående diagonalskyv oppe og nede.

Distanseskudd med forsvar
Skal ha tre spillere i midten i målgården. Resten fordeler seg på midt og back posisjon. spilleren skal ha ball, sender ballen til midten. Den i midten skal velge hvilken side hun spiller til. Den siden som får ballen, skal skyte på mål. Spillerne i målgården skal blokke ballen.

Kontring med to pasninger
De fordeler seg på en av kantene også en rekke på midtsiden og resten på back og midt. Midten gjør pådrag og spiller til bekken som kommer fart og skyter. I det pådraget går fra midten skal kanten starte på kontring og få ballen og kaste den til spilleren som står på midtsiden. De forflytter seg på alle posisjonene.

Kontringer to mot to
De går sammen to og to. de er et parr på fire stykk. Det ene toer paret starter i forsvar og det andre i angrep. Når angrepet har avsluttet på mål blir forsvaret i angrep og angrepet i forsvar hjem igjen. Dette byttes på hele tiden

Spill på et mål
Deles inne i to lag. De får 5 angrep og hvert mål er et poeng, for hver ball målvakt tar eller forsvar stopper er det et poeng. Etter 5 angrep er det de med flest poeng som vinner.


Det er en fin øvelse for at jentene skal bli enda flinkere til å bevege seg raskt i forhold til ballen og hvor på banen i eventuelt skal befinne seg i en kontringsfase.

Distanseskudd målvakt.
Øvelsen trener målvaktene slik at de blir bedre på forflytting av bena i mål og hvordan de skal bevege seg i forhold til ballen.
Vis og forklar

1 kommentar: