Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 28. januar 2020


UKE 4

Anders og Bjørnar
Utsyr: Baller, kjegler, småmål 
Fokus: teknikk, finter og skudd
Hovedmål: Øke utøverens evne til å føre ball og skyte på mål
Ferdighetsmål: Skape økt skuddevne hos utøverne 
Holdningsmål: Være stille når treneren snakker og ellers holde fokus.
Kunnskapsmål: lære om hvilke skudd som passer seg i forskjellige situasjoner 


Metode
Hva
Hvordan
Hvorfor
Apemetoden (to av jentene styrer)
Rondo – vise og forklare
Oppvarming (25 minutter) – skadefri og rondo
Skadefri oppvarming. Plasserer ut 7 kjegler, og forskjellige øvelser blir gjennomført mellom disse. Vanlig jogg, høye kneløft, sparke bak, brasilianeren, indianeren, krysse foran og bak, to frem en tilbake, utad og innadrotasjon i lysken, stigningsløp. Rondo – en firkant med en spiller per langside. En eller to i midten som jakter ball. Mister man ball er man i midten. 10 pasninger så er det en ekstra runde i midten. På denne måten blir det mer intensitet.
Muskelarbeidet blir mer koordinert og samstemt. Det vil si at man blir mer smidig. Man øker reaksjonsevnen, og alt går fortere i kroppen. Kjemiske reaksjoner stiger sammen med temperaturen. Blod og vevsvæske flyter bedre og lettere. Oksygen transporteres fortere gjennom blodet til musklene.
Vise og forklare
Teknikk to og to 
15 minutter
En enkel øvelse. En løper baklengs og kaster ballen til en som løper forover like bak. De som løper forlengs er de som er i fokus, en bredde av banen og så bytte. Først vanlige pasninger, så volleyer tilbake (med kast), headinger osv. kan finne mange variasjoner av denne øvelsen om dette funker bra.
For å forbedre teknikken til jentene i pasningsspill i forskjellige variasjoner i spillsituasjoner.
Oppdagende læring
Føring etterfulgt av skudd

20 minutter
Setter opp kjegler som jentene skal føre ballen mellom før de avslutter med skudd på mål.
Legge til begrensninger underveis i øvelsen.
Gir gode individuelle ferdigheter både med tanke på ballberøring og teknikk i tillegg til skuddteknikk.
Vise og forklare
Deler i 3 lag.
Liten bane, store mål.

30 minutter
Avslutning: rydde kjegler, mål og baller. rolig nedjogging - 4 minutter.
 kamp med liten bane og store mål, slik at man skal kunne lage mål fra alle posisjoner på banen
Spill på liten bane med få spillere og store mål er en flott måte å lære jentene trygghet i forhold til skudd. Her kan man skyte fra alle posisjoner og gir mye øving på skudd. I tillegg til dette får også keeperen mye å gjøre

1 kommentar: