Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 28. januar 2020

Øktplan 13, uke 5

Øktplan 12
Navn: Vida
Dato: 29.01.20
Målgruppe: Kif j14 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 

Periodemål: Bedre valg og utførelse i spillsituasjon
Mål for økten: Fokus på kommunikasjon  
Ferdighetsmål: Kommunisere med medspillere ved å bruke navn, si i fra om de blir presset eller evt kan gå selv 
Kunnskapsmål: Lære viktigheten av å kommunisere med hverandre  
Holdningsmål: Følge med og høre etter, samt å skryte av hverandre hvis man gjør noe bra

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
25 minSkadefri (5 min)
- Løpe vanlig
- Høye kneløft 
- Sparke bak 
- Løpe sikk sakk 
- Krysse bein 
- Ta en knebøy med hopp på hver kjegle 
- Hoppe og lande på en fot 
- 2 litt raskere runder
Føring og pasninger i sirkel (15 min):
- Sentre ut til de som står utenfor, finne en ny 
- Ta med seg ball og finne en ledig spiller 
- Sende tilbake på volley 
- Sende tilbake med heading 

Tøyesirkel (5min):
Tøye lysk, framside og bakside lår, legg og hofteleddsbøyere. 
Skadefri
Vise - forklare metoden
Deler i 2 rekker. Jeg står foran de og viser øvelsen de skal gjøre for hver gang. 

Føring og pasninger i sirkel:
Vise-forklare metoden 
Deler jentene i 2. Den ene halvparten står inni sirkelen, den andre halvparten står utenfor. De utenfor har ball og sentrer til de inni. De inni tar i mot ball og sentrer tilbake, før de løper og finner seg en ny spiller.  Når jeg sier ifra, bytter de plass. Fokus på å bruke navn. 

Tøyesirkel:
Apemetoden
Står i stirkel og gjør det samme som meg


Skadefri
Starter med å bli litt ekstra varm i dag, siden det er såpass kaldt ute. Når de skal sentre pasninger osv i neste øvelse, tenker jeg det er lurt å være litt varm fra før. 
Føring og pasninger i sirkel:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 


Tøyesirkel:
For å minske risikoen for skader i hovedaktiviteten. 

Jeg styrer dette 
Hoveddel:
60 min

Øvelse for kommunikasjon (15min)
Jentene står på rekke foran mål. En stiller seg med ryggen til målet. Jeg står bak og varierer mellom å gå i press eller bli stående. Dersom jeg går i press, skal hu som står først i rekka si rope "får". Da må hu som står med ryggen til spille støttepasning. Dersom jeg ikke går i press, skal hun rope "vend opp", og personen skal  vende opp og skyte. 


Spill (45 min) 
Ser litt an hvor mange de er. Vil ikke ha så mange på hvert lag. Fokuset er på kommunikasjon 

Styrke - stafett (15 min)
Tar spensthopp, situps og planken

Øvelse for kommunikasjon 
Vise - forklare metoden Spill
Oppdagende læring og forklare-metoden
Jeg forklarer først hva fokuset er.  Når jeg ser en god situasjon, stopper jeg spillet og spør hva som var bra, hvorfor det var bra og gir masse ros. Da opplever jeg at de gjør det igjen. 

Stryke - stafett
Vi lager en stor sirkel. Så skal alle gjøre en øvelse, mens en person i sirkelen løper sikk - sakk gjennom alle før hun finner plassen sin igjen. Så gjør nestemann det samme. Må gjøre øvelsene helt til alle har løpt en gang rundt sirkelen. 
Øvelse for kommunikasjon
For å få en basic innføring i bruken av kommunikasjon og å lære å bruke den i praksis. 

Spill
For at de skal få mye erfaringer med ball og spillsituasjoner. Skal ha små baner med få på hvert lag, slik at hver enkelt får mange innvolveringer. 

Styrke - stafett
For å bedre de fysiske egenskapene litt også på en morsom måte. Her får man trent både styrke, koordinasjon, hurtighet og utholdenhet. 

Øvelse for kommunikasjon
Ser an hvor mange som kommer på trening, kan hende vi må ha en gruppe som spiller en spretten ved siden av også bytte. Hjelpetrener styrer da det. 


Spill:
Hjelpetrenere må kanskje stå i mål. 


Styrke - stafett
Jeg styrer
Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og jentene kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.


Lett uttøying og oppsummering:
Opprettholde bevegeligheten i leddene.
Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 


Lett uttøying og oppsummering:
Hovedansvar: Begge trenerne 

2 kommentarer: