Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 7. januar 2020

Oppvarming: 25 min25 min:
Innskyting, ved hjelp av rolig komb.


Innskyting foregår sånn at det blir skutt 2 serier i 1 papp blink mellom hver serie skal det løpes en runde rundt banen i lavt tempo. Når alle har skutt 2 serier går alle sammen frem for å se hvordan det har gått. Det vil bli gitt tilbakemelding av skru. Det vil så bli løpt enda en runde før det blir skutt i en ny pappskive. Igjen går vi frem og ser om det skal stilles. Når alle er innskutt, starter hoveddelen. Det vil bli brukt flere metoder, men hovedsakelig vise og forklare
Det er viktig å skyte inn våpenet sitt for å kunne skyte mest mulig nøyaktig. Det vil være forskjeller på hvor mye ute av stilling som våpenet vil være fra gang til gang. Det er viktig å kombinere dette med litt bevegelse for å holde seg varme siden det å være på standplass kan bli kaldt i lengden. Når man varmer opp, vil man også unngå skader og få en større treningslyst.
Hoveddel: 50 min

Komb på papp: 25 min

1 skuddsdrill: 25 min


 Mye av de samme tingene som skjer i oppvarmingen, men det blir utført med fokus på forskjellige arbeidsoppgaver.

Det blir skutt på papp og varieres mellom 2 forskjellige magasiner for å få en full drill

Det er viktig å kombe på papp siden fokuset flytter seg når man ikke lengre skyter på selvannviser. Man vil få ett tidligere bilde av hvor de forskjellige skyter ved hjelp av papp.

Her får man samme effkten som øvelse 1 men det blir ett større fokus på effektiviteten når det skal skytes presist

Avslutning: 10 min

Skytedueller
Alle har skytekonkurranse mot hverandre om hvem som er raskest. Man skal starte foran matta og reise seg opp når man er ferdig. Jeg vil bruke vise og forklare metoden.
Dette er en fin måte å avslutte økten på fordi man trener de tekniske ferdighetene til utøverne og jeg vil kunne kartlegge hvordan vi ligger ann og hva som må trenes på videre.


Navn: Sebastian                                Uke 49                                          Klasse 3IDA
Mål: Målet er å kunne få bedre samlinger og få bedre presisjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar