Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 29. november 2016

Øktplan uke 48


Navn: Joakim Andersen
Dato: 29 november 2016
Time: 14:00 - 15:00
Målgruppe: Elever i 4. klasse, SFO
Klasse: 3IDA


Tema: Allsidig aktivisering, gøy i gymsalen igjennom leik 


       Mål: Utfordre elevene gjennom spennende, motiverende og varierte øvelser/ leiker og ha kontroll på elevene

·       Ferdighetsmål: Mestre øvelsene og ha det gøy

Kunnskapsmål: Lære nye leker

Holdningsmål: Høre på beskjeder og gjennomføre øvelsene vi har planlagt


Hva
Hvordan
Tid
Metode
Hvorfor
OPPVARMING
-          Generell del
-    
H-


-H


h-     


Hermegåsa
Klassen blir delt inn i maks 4 grupper. Elevene i hver gruppe stiller seg bak hverandre. Eleven helt foran skal gjøre en øvelse og de andre bak skal gjøre det samme. Vi bytter underveis på hvem som skal være foran.

10 min
Vis og forklar.

-Forhindre skader
-Øke presentasjonsevnen, både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.


Under økt kroppstemperatur begynner kroppen å:
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.
OPPVARMING
-          Spesiell del


Stikkball
En eller to baller er med i spillet. Når man blir truffet skal man gå ut og når den som skutt deg blir skutt kan man gå utpå igjen.

15 min


 

Vis og forklarI den spesielle delen, økter intensiteten og de forbereder seg til hoveddelen.

HOVEDDEL

Kanonball
Elevene blir delt inn i 2 grupper. Hver gruppe på hver sin side med en konge hver. Deretter er det bare å slenge inn en ball på banen og spillet er i gang.


25 minVis og forklar.
-Dette er leker som er morsomme og gir motivasjon til elevene.
-Den aerobe utholdenheten blir påvirket.


Avslutning:
Oppsummere og gjenta viktige punkter av det som vi har gjort / gi ros/ motivere. Til slutt takker jeg for meg og økta er over.5 minFor å skape motivasjon til elevene.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar