Aktive Lokalsamfunn

onsdag 9. november 2016

Øktplan uke 44
torsdag 27. oktober 2016

Øktplan 27.10, Svene IL langrenn
ØKTPLAN


NAVN: Niri Berget                                                                                           DATO: 03.11.16  Tid: 18:00-19:00

MÅL FOR ØKTA: forbedre/vedlikeholde den aerobe utholdenheten
STED: Stevningsmogen

UTSTYR:

TID/Utstyr
Hva
Hvordan
Hvorfor


15min
Oppvarming

Rolig jogg i «2kilometeren», før vi løper bort til fjøse. Intervall opp mot damtjenn. stigningsdrag i slutten av oppvarmingen.

Ape-metoden/ vise og forklare-metodenØke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blod og vevsvæske flyter lettere
Transporten av næringsstoffene og 02 til m går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m, c går lettere
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


31 min
Hoveddel

Pyramideintervall: 2-3-4-4-3-2-1

I-4/5
 2 min pause mellom dragene

Vise og Forklare metoden
Jeg er med på intervallene og løper sammen med de bakerste. Roper når vi skal starte og stoppe intervallene. 
10 min


Avslutning

7 min rolig jogg, 3 min uttøying på de sentrale muskelgruppene.  


Forhindre korte, stive og svake muskler
Forhindre skader som strekk.
Musklene blir mer avslappet, får økt blodgjennomstrømming og restituerer da fortere etter økta.

2 min
Oppsummering

Oppsummere og gjenta viktige punkter av det vi har gjort, i tillegg til å gi ros og motivere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar