Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 1. november 2016

SFO uke 44- Jenter 1-2 klasse

Øktplan 3. for Ungdomsløftet :Maria Peev
Dette er en økt med små elever (6-7 år) i en relativt stor gruppe. Jeg har ikke erfaring med denne aldersgruppa og er usikker hvor lang tid det tar til å organisere de ulike delene. Har derfor satt opp god tid for de enkelte øvingene.
 Mål for økta:
Holdningsmål: bli kjent, motivere og få en god opplevelse av dans
Ferdighetsmål: forbedre elevens basisferdigheter via lek
Kunnskapsmål: lære seg regler i forhold til leker, kunne være stille og følge beskjeder
Navn: Maria Peev
Dato. 2.November
Sted: Skavanger skole (SFO)
Tid: 14:30-15:30
Gruppe: 1-2klasse jenter
Klasse: 3IDA
Utstyr: ball, musikkanlegg, bånd
Antall: 20 personer


Tid
Hva
Hvordan
Metode
Hvorfor
10.min (kan ta litt lenger tid med forklaring

Oppvarming
Ku og fjøs
Alle står i ring, men i grupper på tre. En av de tre er en ku. De to andre lager et fjøstak over kua med armene. En deltager står i midten av ringen og har ingen plass. Den i midten kan nå si «ku», «fjøs» eller «ku og fjøs». Hvis han sier «ku», må alle kuene finne seg et nytt fjøs, mens fjøsene blir stående. Hvis han sier «fjøs», må alle som er fjøs, finne en ny ku å være fjøs for (man trenger ikke å være fjøs med den samme partneren). Hvis den i midten sier «ku og fjøs», må alle bytte plass. Da er det også mulig å bli fjøs selv om man har vært ku, og omvendt. Den i midten prøver å ta en plass mens byttet skjer, slik at en ny deltager havner i midten. Lederen kan bytte navn på leken etter behov. For eksempel kan man leke den som «troll og bru» når man skal ha om eventyr.
oppgavestyrt delvis åpent
 Øke gradvis intensitet og konsentrasjonen mot hoveddel
10 min10min
Hoveddel
1 Fisken i det røde hav

2Haien komer

3Amøbe

    1.Vær på et avgrenset område. Lag et friområde på begge sider av området. Det velges en utøver som er "Fisken i det røde hav". Denne starter i midten, mens de andre utøverne er i det ene friområdet. Disse roper ut: "Fisken i det røde hav, hvilken farge må vi ha for å komme over". "Fisken" roper ut en farge og alle som har denne fargen synlig på seg, kan gå fritt over til den andre siden. Alle de andre må unngå å bli tatt på veien over. De som er tatt, er ute av leken. Bytt hvem som skal være "fisk" etter hvert.

    2. 1-2 har sisten, når man blir tatt må man stå med beina fra hverandre slik at en kan krabbe mellom, rope navnet sitt høyt en gang og vente til en kommer og befrir.

3.En starter i midten og det er haien, så deler man alle de andre inn i fire grupper for hvert hjørne. De fire forskjellige gruppene skal ha ett fiskenavn som tunfisk eller noe lignede. Haien må vente i midten til en sier at haien kommer, og da kan den personen prøve å ta flest mulig folk, for å få flest mulige haier. De andre må løpe alt de kan tilbake for å ikke bli tatt.
De som er i hjørnene kan ikke løpe rundt haien før personen roper ett fiskenavn eller at alle fisker kan løpe. Når de løper rundt haien, og personen roper haien kommer, så må de løpe til riktig hjørne for å være fri. Man holder på til det ikke er noen fisker eller at det er en igjen, eller noe lignede.

Det er en type sisten. Men her starter et parr og holde hverande i hendene og det er dette parret som har sisten. Så  når den tar en person må denne personen henge seg på lenken ved og holde en av personene som har sisten i hånden. Så kan de ta en ny person, og det er bare de to ytterste personen på rekka som kan ta noen. Men når da nå tar en ny person, å blir 4 på rekka, da skla rekka deles og det blir to parr som harn. Så må disse ta noen nye, og når de blir 4 på rekka må de dele seg igjen. Slik fortsetter det til det ikke er noen igjen eller en igjen og da har man en vinner.

Følg meg, evt. vis og forklar


Oppgavestyrk, lukket
Bedre koordinasjon
(rytme, romorienering, balanse)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar