Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 8. november 2016

Øktplan 4. for Ungdomsløftet :Maria Peev

Øktplan 4. for Ungdomsløftet :Maria Peev
Dette er en økt med små elever (6-7 år) i en relativt stor gruppe.. Jeg har ikke erfaring med denne aldersgruppa og er usikker hvor lang tid det tar til å organisere de ulike delene. Har derfor satt opp god tid for de enkelte øvingene.
Velger å ta fler av de samme lekene om igjen, fordi barna er glad i disse lekene, og de er enkle å huske for de litt mindre
 Mål for økta:
Holdningsmål: bli kjent, motivere og få en god opplevelse av dans
Ferdighetsmål: forbedre elevens basisferdigheter via lek
Kunnskapsmål: elevene skal trene på å huske ulike elementer av koreografi.
Navn: Maria Peev
Dato. 9. november
Sted: Skavanger skole (SFO)
Tid: 14:30-15:30
Gruppe: 1-2klasse gutter
Klasse: 3IDA
Utstyr: ball, musikkanlegg
Antall: ca. 20 personer

Tid
Hva
Hvordan
Metode
Hvorfor
10.min
10.min
Oppvarming
1. Den flittige bie
2.Stiv heks
1. Vi lager en ring i midten av salen. Det ene laget er i ringen, og prøver å tømme den for utstyr. De andre er flittige bier. De henter en og en ball etc., og bringer dem tilbake til ringen. 
·         En elev har sisten. De som blir tatt må stå med beina spredt fra hverandre til de blir befridd av en annen ved at den kryper mellom beina.Oppgavestyrt lukket, og oppgavestyrt delvis åpent
Bli kjent
Få inn rytmen motivere til innsats. Øke gradvis intensitet og konsentrasjonen mot hoveddel
10 min10min
Hoveddel
1.hauk og due
2.Haien kommer
3. Amøbe

1.  
 1.1. En er hauk og resten er duer. Hauken sier «alle mine duer kom ned fra fjellet» og så sier duene «nei vi tørr ikke» så sier hauken «kom allikevel» så skal alle duene løpe over til andre siden av rommet uten å bli tatt av hauken

2.En starter i midten og det er haien, så deler man alle de andre inn i fire grupper for hvert hjørne. De fire forskjellige gruppene skal ha ett fiskenavn som tunfisk eller noe lignede. Haien må vente i midten til en sier at haien kommer, og da kan den personen prøve å ta flest mulig folk, for å få flest mulige haier. De andre må løpe alt de kan tilbake for å ikke bli tatt.
De som er i hjørnene kan ikke løpe rundt haien før personen roper ett fiskenavn eller at alle fisker kan løpe. Når de løper rundt haien, og personen roper haien kommer, så må de løpe til riktig hjørne for å være fri. Man holder på til det ikke er noen fisker eller at det er en igjen, eller noe lignede.

Det er en type sisten. Men her starter et parr og holde hverande i hendene og det er dette parret som har sisten. Så  når den tar en person må denne personen henge seg på lenken ved og holde en av personene som har sisten i hånden. Så kan de ta en ny person, og det er bare de to ytterste personen på rekka som kan ta noen. Men når da nå tar en ny person, å blir 4 på rekka, da skla rekka deles og det blir to parr som harn. Så må disse ta noen nye, og når de blir 4 på rekka må de dele seg igjen. Slik fortsetter det til det ikke er noen igjen eller en igjen og da har man en vinner.

Følg meg, evt. vis og forklar


Oppgavestyrk, lukket
Bedre koordinasjon
(rytme, romorienering, balanse)
10 min
Avslutning

Egg og superhøne
Alle elever starter som «egg» og bruker stein saks og papir til å bli kylling/høne/superhøne.
Vinner rykker opp. Taper rykker ned i hierarkien
Oppgavestyrt
Roe ned før avslutning. Lette restitusjon


1 kommentar:

  1. Får ikke gjennomført opplegget idag pga ryggskade, sender melding til SFO

    SvarSlett