Aktive Lokalsamfunn

mandag 19. november 2018


Skitrening 11-12 år

 
Tema: utholdenhet ved stafett.
Periodemål: utholdenhet
Hovedmål: utfordre/påvirke den aerobe utholdenheten
Holdningsmål: At hele gruppa skal være stille og følge med når jeg snakker.
Målgruppe:
11-12 år, gruppe på ca. 15 stykker. Både jenter og gutter
 

Intensitet: Høy.
Tid: 75 min
Sted: Bevergrenda
Utstyr:
-          Stikkball
-          4 Markører
-          Bånd
Oppvarming
Tid: 20
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/ organisering
Hjelpetrener
5
Stikkball
(et bein)
1 ball i starten (ser ann)
3 steg
Hode er treff
Når noen fanger ballen så er det også treff.
Tatt = 10 spretthopp
Dette er en fin lek for at gruppa blir varme slik at de blir klare for hoveddelen.  
Vise og forklare.
De kan leken siden jeg har gjennomført denne leken flere ganger.
 
Kommer til å starte med å jogge til plassen og deretter få alle til å samle seg rundt meg. Når jeg snakker skal jeg få alle skal være rolige og følge med. Hvis halvsirkel ikke fungerer så må jeg lage en strek og få dem til å stå på denne.
Hente ball og lage en firkant som vi kan bruke til stikkball.
 
Mens leken foregår hjelpe til, eller bli med i leken.
 
5
Stein og troll
Likt som stiv heks, men man skal hoppe bukk over personen som blir tatt for å slippe den fri.
Dette er en motiverende lek som gruppa liker, og det er en fin lek for å få opp aktiviteten.
Vise og forklare:
Starter med å samle gruppa, og få in stikkballen og få dem til å være helt stille mens jeg forklarer reglene kort og starter leken med en gang.
Være med eller hjelpe til, litt opp til dem. De har ansvar hvis noen går ut av gruppa, mens jeg har hovedfokus på gruppa som helhet.
5
Nappe hale
Alle får en hale hver. En kan stjele halene til hverandre og det er om å gjøre å få flest haler. Når man får flere skal man ta alle bak.
Konkurranse innstengt får opp motivasjonen og tempo
Vise og forklare: Dette er en lek ungene kan, skal derfor bare samle dem i en halvsirkel igjen, forklare leken, dele ut haler og starte leken. (bruker samme oppmerking som i stikkball)
Hente ut bånd og passe på at alle blir med, og tar vare på de som eventuelt blir skada, mens jeg tar ansvar for hele gruppa som helhet.
 
Hoveddel
Tid: 40
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/ organisering
Hjelpetrener
20+
Stafett
En skal selv løpe til man kommer tilbake til der man startet.
 
Deretter nye lag og en gang til. Så bytte retning.
 
(rekker kanskje 2-3 ganger?)
 
 


5 stykker på lag
De skal løpe til de har kommet tilbake der de kom fra.
Så samles tilbake her, nye lag og en gang til.
Denne stafetten blir som en «intervall» aktivitet. Ved å ha stafett vil motivasjonen øke.
Vise og forklare:
Etter å nappe hale så samler jeg gruppa forteller dem kort hva vi skal gjøre.
Deler dem opp i lag, ber dem om å huske HVEM de er på lag med! Og hvem de skal veksle med.
Løper så med de ulike gruppene til de ulike stasjonene.
Før stafetten jeg forklarer stafetten får jeg hjelpetrenerne til å sette kjegler på de ulike stasjonene slik at jeg sparer mest mulig tid på dette. Hvis det ikke går opp med lag, må noen av hjelpetrenerne være med på stafetten.
 
Avslutning
Tid:
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/ organisering
Hjelpetrener
5 min
Tøying:
Bakside lår
Framside lår
Hoftebøyeren
Ankel  
 
Skadeforebyggende, siden muskler og bånd blir mer elastiske. Presentasjonsevnen blir bedre siden musklene er varme. Samspillet mellom nerver og muskler blir bedret, blodet flyter raskere, og de kjemiske prosessene går fortere i kroppen.
 
Vise og forklare.
Samler gruppa ved å jogge og hente de fra de ulike stasjonene. Får alle til å bøtes i midten av banen.
Blir med
 
 

2 kommentarer:

  1. Utførelse:
    Følte at økta gikk greit. En ting som ble litt vanskelig var å dele lagene helt likt. Følte jeg klarte det greit, men litt utfordrende.

    SvarSlett
  2. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

    SvarSlett