Aktive Lokalsamfunn

søndag 11. november 2018

SFO - Økt 6, 12.11.18


NAVN: Camilla Berg
DATO: 12.11.18

HOVEDMÅL: Gjennomføre ulike leiker som utfordrer barnas koordinative egenskaper.
FERDIGHETSMÅL: Gjennomføre leiker som hovedsakelig utfordrer barnas reaksjonsevne, men også barnas kommunikasjon- og samarbeidsevne.  
KUNNSKAPSMÅL: Barna skal forstå og lære forskjellige måter å drive med leikaktiviteter på.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom leik skal barna føle de er i et trygt miljø, og oppleve fysisk aktivitet på en positiv måte.

STED: Kongsgårdmoen SFO
ALDER: 3 + 4. trinn (2)


TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Innledning/introduksjon
Vi samles langs en vegg. Hilser på barna. Forteller kort om dagens aktiviteter.
Skaper samhold, motivasjon og trygghet

 15 min

Generell oppvarming:

Bokstav- lek

Vitaminen og basillen5-6 på hvert lag (2-4 lag). Elvene stiller seg på en rekke, og går/små jogger. De holder på sånn til jeg blåser og sier en bokstav som de skal lage. De som er raskest og lager den fineste bokstaven vinner. Gjør dette noen ganger og de som har vunnet flest runder vinner.

En person er basill og en annen er vitamin. Basillen skal smitte flest mulig av de andre barna, mens vitaminen kan gjøre dem friske igjen, ved å ta på dem å se «fri». De smittede, må stå stille å rope på vitaminen.
• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
 1. Denne leken utfordrer barnas samarbeids- og kommunikasjonsevne. Samtidig som den også går litt på reaksjon.

Dette leken tester både utholdenheten for dem som løper, men også reaksjonsevnen til de som ligger nede.


Vise og forklare
10 min


Spesiell del:

Katt og mus

En er katt, en annen er mus. De andre ligger to og to i en sirkel. Katten jager musa. Musa blir "fri" når den legger seg ved siden av et par. Da blir den ytterste i paret ny mus og må flykte og finne seg et nytt par å legge seg ved. Blir musa tatt, blir musa katt og motsatt.

Vise og forklare
30 min
Hoveddel:

Rokkering-krøllKanonballDeler barna inn i 2 eller 3 grupper. De stiller seg i en sirkel der de holder hverandre i hendene. Rokkeringen plasseres mellom to personer og skal flyttes rundt, uten at sirkelen brytes. Hvis ringen brytes må man starte på nytt. Om å gjøre å flytte rokkeringen 1 gang rundt. Utfører 2 runder.


Klassen deles i to lag, hvert lag velger en konge/ dronning som står på motsatt banehalvdel bak en strek. Det er om å gjøre for lagene å treffe så mange motspillere som muligEn utforskende samhandlingsøvelse som også utfordre de koordinative egenskapene.Her øves deltakernes ballsidighet, og samarbeid mellom personene innad i lagene for å få ut flest mulig, samt taktiske forståelser. Oppdagende læring (Oppgavestyrt læring)

Vise og forklare
5 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Evt. tøye litt.
Samles i sirkel:
Hører hva de synes om økta, hvordan det har vært og om det var gøy.
Dette gjør vi for å samles og ha en liten oppsummering og kanskje de kan komme med ønsker til neste gang.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar