Aktive Lokalsamfunn

mandag 19. november 2018


LEKSJON 4 – Skiskytterskole
Liggende stilling
PRAKSIS I KLUBB - SVENE IL

DATO: Mandag 19.11.2018
OPPMØTE: 19:00, Stevningsmogen standplass
HOVEDTRENER: Nora Berget
HJELPETRENER: Maren Aaserud
KLASSE: 3.klasse og eldre.MÅLGRUPPE
Målgruppen for økta er delvis uerfarne og litt mer erfarne skiskyttere. Noen har startet i år, mens andre har drevet med skiskyting en sesong. Derfor er det viktig å se alle og huske at det er ulike nivåer.  
MÅL FOR ØKTA
Morsom, motiverende og inspirerende økt. Få tilpasset liggendestillingen mer for de uerfarne, mens utøverne som er litt mer erfarne skal ha en økt med mer fokus på lek og moro.
DELMÅL
Sosialt mål: Vi (trenere) blir kjent hver enket av utøverne og lage oss et inntrykk av hver enkelt utøver. Gruppen kan bestå av utøvere fra ulike klasser, og alle vil nok ikke være kjent, derfor er det viktig.
Holdningsmål: Treneren forventer engasjerte, samarbeidsvillige og utforskende utøvere.
Ferdighetsmål: Mestre en mer egenarbeidet liggestilling bedre. Vi er fortsatt litt i start fasen med noen av utøverne, og derfor ønsker vi å bli mer kjent med deres ferdighetsnivå.
Kunnskapsmål: I dag skal utøverne få mer erfaring om alle momentene i liggende stilling. De som er mer erfarne kan noe om dette, men de som startet denne sesongen skal få lære dette. De uerfarne vil jobbe litt mer med dette, mens de er erfarne vil drive emd litt andre oppgaver.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/ KOMMENTAR
KLARGJØRING FØR ØKT:
Hente ut våpen og skudd.
5min
OPPMØTE
Samle utøverne og foreldre, og ønsker velkommen til økt.


Presentasjon av treneren, utøverne, repetisjon, økta i dag


Samle utøverne og foreldrene. Sier hei, og sier velkommen til økt. I dag så skal vi jobbe litt mer med liggende stilling. Foreldre kan gå å hente matter og bukk, og legge seg på skive ….


Vi trenere forteller våre navn. Utøverne forteller sitt navn. Spørre hva de husker fra sist. Fortelle nærmere om fokuset på økta i dag. Men først skal vi starte med litt lek


Vi starter med å samle alle, siden at alle får en følelse av hvem som er med på økta. Vi får foreldrene til å gjøre jobben med å klargjøre utstyr, så har de noe å gjøre, samtidig som vi slepper å gjøre det før økt.
Vi snakker kort om oss selv og navnet på utøverne for å skape samhold i gruppen. Vi repeterer hva vi gjorde sist, for det er ved å repetere man lærer. Vi tydeliggjøre fokuset for i dag, så de vet hva de kan vente seg.

Metode: Snakke og forklare.
15min
LEK
Nappehale (sisten dersom vi ikke har haler)


Det er alle mot alle. Utøverne får en hale som skal festes bak i buksa, samtidig som den er godt synlig. Leken går ut på å samle flest mulig haler. Man kan holde halene i hånden, men man må alltid ha en hale bak i buksa (med unntak av de som ikke har noen hale). Rulleskiene er på, men uten staver.

(Sisten: 1 per «har den». Den skal prøve å ta på de andre, for å overlevere den som «har den». Man er innenfor et avgrenset område. Med rulleski, uten staver.)I dag velger vi å starte med lek, siden alle kan være med på det, og da vil vi få et større samhold i gruppen. Har valgt å starte med lek, sånn at de er klare og fokuserte til det, og at de ikke vil ha noen negative påvirkninger fra evt. dårlig skyting.

Metode: Vise og forklare

Utstyr: Haler til nappehale. Kjegler til avmerking av område.
25 min
SKYTEDEL – Liggende stilling
Vi deler gruppa i 2, de uerfarne(gruppe1) og de som har drevet litt med skiskyting(gruppe2)


Gruppe1: Maren forklarer og viser alle kontrollpunktene ved liggende stilling. Tar seg god tid (20min).Gruppe2: Utøverne ligger i stilling og får arbeidsoppgaver. Går en runde + skyter med fokus på kontrollpunkter,

Vi samles for å forklare og deler gruppen. Gruppe 1 samler seg rundt Maren, mens gruppe 2 samler seg rundt meg.

Gruppe1: Går nøye gjennom liggende kontrollpunkt listen. (se listen nedenfor). Går gjennom 1 og 1 punkt og bygger på hverandre.

Gruppe2: Nora ber utøverne legge seg ned i stilling, og ser om de gjør ting riktig. Går kort gjennom listen mens de ligger i stilling, og gir utøverne 1-2 oppgaver de kan tenke på til neste serie. Utøverne går en runde, og møter meg i enden av standplass etter runden. Her repeterer vi arbeidsoppgaven før de får skyte.

Velger å dele gruppa i 2 siden det er ganske ulikt ferdighetsnivå på utøverne. De som har drevet med skiskyting tidligere har vært gjennom bevegelsene før, og dermed tar de det kjappere enn nybegynnerne. Når vi da har mulighet til å instruere 2 steder velger vi å gjøre det.

Metode: Vise og forklare. Vi går rundt og hjelper utøverne med å justere.

Utstyr: Matte, våpen, bukk, skudd, rulleski
20
min
SKYTEDEL 2
Rolig kombinasjon + innskyting.

Utøverne tar på seg rulleski. Går den korteste runden, og skyter en innskytingsserie når de har kommet inn igjen. Innskytingsserien skal foregå med fokus på god liggendestilling.  Dersom de ikke er inne, så skyter de en til serie med en gang. De som er inne skyter en serie på metall samtidig.

Vi fortsetter med rolig kombinasjon resten av treningen. Utøverne går den korteste runden, og jeg og maren legger ut noen kjegler og andre hinder som de må gå rundt.Vi starter med litt kombinasjonstrening, sånn at utøverne får testet skiskyting fullt og helt. De går selv i sitt eget tempo, sånn at de ikke skal sammenlikne seg med være andre, men fokuset skal være på å finne den riktige liggestillingen når vi også har på ski.
Vi legger inn noen momenter som kjegler og andre hinder for å utfordre deres rulleskiferdigheter. Dette gjør treningen mer motiverende og gøy, samtidig som det stilles høyere krav til deres konsentrasjon og de får utviklet rulleskiferdigheter.

Metode: Starter med vise og forklare. Går over til apemetoden i rulleskiløypa.

Kontrollpunkter til liggende skyting:2 kommentarer:

  1. Jeg synes denne økten gikk mye bedre enn forrige gang. Vi delte gruppen, slik at Nora tok de som har drevet med skiskyting litt lenger, mens jeg hjalp han som startet i år. Det var større aktivisering av ungene denne gangen. Vi merket at det var et større fokus blant ungene, for de fikk ut litt av energien gjennom leken. Utøverne var veldig villig til å lære, og vi kunne se en stigningskurve på skytingen bare i løpet av økten. Spesielt på han som startet denne sesongen. Og dette er veldig gøy å se.

    SvarSlett
  2. Vi klarte denne gangen å stimulere alles behov. Veldig fornøyd med det. Vi samlet gruppen i starten av økten, og noen ganger underveis, og gjennomførste det som kunne gjennomføres sammen, men delte også gruppen på noen aktiviteter, slik at de som var mer drevene slapp å vente. Dette fungerte egentlig veldig fint, når vi har kapasitet til å være på 2 steder samtidig siden vi er 2 trenere. Maren var en veldig flink hjelpetrener, og er tålmodig med den nye utøveren.

    SvarSlett