Aktive Lokalsamfunn

onsdag 28. november 2018


Trening Uke 48 J15
Navn: Eirik Storløkken
Dato: Torsdag 29.11.2018
Sted/tid: Idrettsparken kunstgress 1900-2030
Målgruppe: J15


Mål: Forbedre spillernes basisferdigheter innenfor tema angrepspill. Fokus på 2 mot 1 situasjoner og gjøre riktige valg.

Ferdighetsmål: Spillerne skal bli i stand til å gjøre riktig valg i offensive situasjoner.

Kunnskapsmål: spillerne skal forstå når det er lurt å spille ball og når man skal gå selv.
  
Holdningsmål: spillerne skal ha det gøy under økta og føle at de mestrer øvelsene. Jeg skal også bli trygg med gruppa og ferdighetsnivå.

Hva
Innhold

tid
Metode
Hvorfor?
Oppvarming:
Totalt: 30 minutter

G-del
Starter med rolig jogg over banen et par ganger før vi går inn i skadefri oppvarming.

Skadefri:
-          Rolig jogg
-          Høye kneløft
-          Sparke bak
-          Sidelengs jobbing
-          Lyske
-          Zamba
-          Stigningsløp
10 min
Vise-forklare metoden
Tre viktigste grunner til oppvarming:
Øke prestasjonen

Hindre skader

Øke prestasjonsevnen (fysisk og psykisk)

Den generelle oppvarmingen setter også i gang en rekke indre prosesser som: -Kroppstemperaturen øker
-blod og vevsvæske flytte lettere
-musklene letere tilgang til oksygen
- muskler/ledd blir mere tøyelige
  - regulering av spenningsnivået
L-del:
Tøying
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (apemetoden)
For å vedlikeholde spillernes bevegelighet og forebygge skader.
S-del:
Pasningsdiamanten
Organisering:
6-8 spillere i "Diamant". Pasnings og mottaksøvelse med to spillere på hvert hjørne. Pasning til neste spiller (hjørne), retningsbestemt medtak på færrest mulig touch før neste pasning.
15 min
Vise-forklare metoden.
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Hoveddel:
2 mot 1
Organisering:
- Trener server til 2 angripere som skal spille seg forbi en spiller å score
- 2 nye kommer inn med en gang det scores eller ballen går ut av spill
20 min
Vise-forklare metoden.
Læringsmomenter:
- 1A: Gå selv eller slå?
- 2A: Hvordan beveger jeg meg for å kunne få ball?
- Score mål!

Variasjoner:
2 mot 2 hvis de mestrer 2 mot 1 veldig bra.
Spill med 4 småmål.
Organisering:
12 spiller, 4 småmål. Spill med at man må forsvare 2 mål i hvert hjørne.
40 min
Vise-forklare metoden.
Læringsmomenter:
Prøve å skape 2 mot 1 situasjoner.  

- 1A: Gå selv eller slå?
- 2A: Hvordan beveger jeg meg for å kunne få ball?
- Score mål!
Avslutning:
5 min uttøying
Øvelser:
Bakside legg
Setemuskelen:
Bakside lår:

Framside lår:
Hoftebøyer:
Innside lår:
Holdetid er 20-30 sek per uttøyingsøvelse.

5 min
Følg meg (apemetoden)
Vedlikeholde utøverens bevegelighet.


1 kommentar:

  1. Igjen en god plan. Kan du være mer tydelig på momenter for 1A og 2A ? Blir lettere å coache og lettere for jentene å forstå.

    SvarSlett