Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 13. november 2018

Øktplan IL Bever'n skiskyting 11-12 år


Navn: Ingvild Tronstad Andersen
Dato: 13.11.2018
Tid: 18:00-19:15
Målgruppe: 11-12 år. Utøvere som har drevet med skiskyting i 2-3 år. Utøverne skyter på små blinker, og begynner å prøve seg på å skyte med reim.
Antall: 4 stk.
Hovedmål for økta: Utøverne skal få en følelse av hvordan det er å skyte med reim.
Delmål:
Ferdighetsmål: Utøveren forbedrer ferdighetene innenfor stillingsteknikk.
Kunnskapsmål: Utøveren får kjennskap til hovedpunktene innenfor grunnleggende stillingsteknikk med reim.
Holdningsmål: Utøveren er motivert til å øve på de arbeidsoppgavene han/hun får underveis i økta. 


Utstyr: Våpen, matte, skudd, reim osv.
Kommentar:
Mye av det samme som forrige gang, men siden vi ikke rakk mye av hoveddelen forrige gang på grunn av mye tidsbruk på tilpassing av våpen kjører jeg mye av det samme.

Utøverne har nå blitt kjent med det aller mest grunnleggende innfor stilling med reim og gjennomføring av standplassdrill med reim. Dette skal jeg prøve å få dem til å gjøre likt hver gang ved å bruke litt ekstra tid på enkeltskudd. Lik stilling fra gang til gang er ekstremt viktig, da treffer man oftere, noe som hjelper veldig på motivasjonen. Det er ganske store nivåforskjeller på standplass blant utøverne, så jeg må ta tak i enkle grunnleggende elementer som skal heve skytenivået til de som ligger litt bak.

Tid
Hva
Hvorfor
Kommentar/metode
20 min
Introduksjon av økta
Presentere økta kort, og hva vi skal ha fokus på denne økta. Kort repetisjon av de viktigste punktene rundt stillingsteknikk med reim.

Oppvarming
Tørrtrening
-Løpe 1 runde på ca. 5 min for å bli litt varme
-Utøverne legger seg i stilling og øver på å holde rundt blink uten noen avtrekk. Jeg ser på hver og en av dem, og gir dem en, maks to arbeidsoppgaver som de skal tenke på resten av økta.

Innskyting
-3 serier på papp
-Løpe en runde ut i lysløypa på ca. 2 min før hver serie
-Vi går fram og ser på treffbildet. Jeg skal hjelpe dem med å avgjøre hva de skal skru, men de skal komme med forslag selv først.

Hvorfor vi varmer opp:
-Forebygge skader
-Øke presentasjonsevnen både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.

Tørrtrening
-Utøverne og foreldrene blir bedre kjent med riktig stilling og en drill som kan gjennomføres på liggende skyting.
-Utøverne lærer seg gradvis å kjenne etter om den stillingen de ligger i er som den skal, eller om de har lagt seg til en uvane.

Innskyting
-For at treffbildet skal havne midt i blinken når man trekker av midt i blinken.
-Når utøverne er med på å vurdere innskyting, lærer dem hvor mye det de skrur har å si for treffbildet.
Forklar

Være tydelig på at når de skal skyte er det fokus på skyting fra et bestemt punkt før standplass. Når beskjeder gis, skjer det ved stolpen. De står ovenfor meg.

Jeg ser på dem i stilling, og ser etter hva de må jobbe med. Dette er enkle rettelser, som de skal klare å huske på hver serie. De får en arbeidsoppgave siden stillingsteknikk er utfordrende for en 11-12 åring.

For hele økta:
Være nøye med sikkerheten. Kommanderer at magasinet skal ut og i magasinholderen, sluttstykket skal bak, og utøverne skal stå bak matta før vi skal gå frem og se på blinken. Vi går ut på siden av standplass.

Under oppvarming må jeg gjøre dem oppmerksom på at det er pratetempo.
50 min
Hoveddel

Enkeltskudd
-10 enkeltskudd
-Løpe en runde rundt det nærmeste fotballmålet for hvert skudd.
-Skytes på metall

Tomannsstafett
-To etapper hver med en skyting før veksling: runde-skyting-veksle
-Skyting skjer på metall
-For hver bom må man løpe en strafferunde rundt mattebua.
-Veksling skjer ved stolpen.
-Runda er en runde på banen.
-Stafetten gjør vi to ganger med samme lag.


Enkeltskudd
Enkeltskudd er nødvendig for å bli god til å legge seg ned likt i stilling hver gang. Det er også en god øvelse for bli raskere i stilling.


Tomannsstafett
Staffet er konkurranse/lek som barna synes er kjempegøy. Skyting på metall skaper en ekstra spenning, noe vi har i konkurranse. Det blir altså mer konkurranselik trening. De får også kjent på høyt spenningsnivå når de konkurrerer mot noen andre.
Forklare

Før starten på stafetten skal jeg minne dem på arbeidsoppgavene sine. De må huske dem når de skal skyte. Lett å glemme spesielt når det er nerver med i bildet.
5 min
Avslutning
Uttøyning av bein
Framside lår og legger

Høre med utøverne om hva de syntes om økta, og hva de lærte.
Vi tøyer for å korte ned på restitusjonstiden.


Får å få et innblikk i hva de syns. Hva likte de? Hva likte de ikke?
Vis og forklar

1 kommentar:

  1. Siste gangen med reim for utøverne på en stund. Noen imponerer veldig med tanke på at det bare er andre gangen med reim. Noen sliter litt mer, og var nødt til å gå tilbake til støtte, for det er for tidlig å gå over til reim enda. Nå rakk vi en del mer av planen enn sist. Stafetten syns de var kjempegøy. Har måttet utsette den noen ganger, så nå var de ekstra gira. Veldig bra innsats. Til tider kan de være litt ufokuserte når jeg gir beskjeder. Jeg kan sikkert være enda tydeligere når jeg vil at de skal følge mer med, for da slipper jeg å si ting flere ganger.

    SvarSlett