Aktive Lokalsamfunn

mandag 26. november 2018

Øktplan IL Bever'n skiskyting 11-12 år


Navn: Ingvild Tronstad Andersen
Dato: 27.11.2018
Tid: 18:00-19:15
Målgruppe: 11-12 år. Utøvere som har drevet med skiskyting i 2-3 år. Utøverne skyter på små blinker, og begynner å prøve seg på å skyte med reim.
Antall: 4 stk.
Hovedmål for økta: Utøverne skal bruke konkurranseløsningen i hver serie.
Delmål:
Ferdighetsmål: Utøverne får øvd på en konkurranseløsning som gjør dem til en bedre skytter i konkurransesammenheng.
Kunnskapsmål: Utøverne får kunnskap om hva en konkurranseløsning er, og eksempler på dette.
Holdningsmål: Utøveren er motivert til å prøve å øve på de arbeidsoppgavene han/hun får underveis i økta.
 
Utstyr: Våpen, matte, skudd osv.

Tid
Hva
Hvorfor
Kommentar/metode
20 min
Introduksjon av økta
Presentere økta kort, og hva vi skal ha fokus på denne økta. Presentere hva en konkurranseløsning er, hvorfor dette er viktig, og hva dette kan være.

Oppvarming

Innskyting
-3 serier på papp
-Løpe en runde ut i lysløypa på ca. 5 min før første serie
-De to andre rundene er rundt på banen.
-Vi går fram og ser på treffbildet. Jeg skal hjelpe dem med å avgjøre hva de skal skru, men de skal komme med forslag selv først.

Hvorfor vi varmer opp:
-Forebygge skader
-Øke presentasjonsevnen både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.

Innskyting
-For at treffbildet skal havne midt i blinken når man trekker av midt i blinken.
-Når utøverne er med på å vurdere innskyting, lærer dem hvor mye det de skrur har å si for treffbildet.
Vis og forklar

Være tydelig på at når de skal skyte er det fokus på skyting fra et bestemt punkt før standplass. Når beskjeder gis, skjer det ved stolpen. De står ovenfor meg.

Jeg ser på dem i stilling, og ser etter hva de må jobbe med. Dette er for å ha en liten «fasit» på hva de bør ha som konkurranseløsning, noe vi skal lage i hoveddelen.

Må gjøre dem oppmerksom på at det er pratetempo. Minne dem på det hver runde siden de er dårlige på dette.

For hele økta:
Være nøye med sikkerheten. Kommanderer at magasinet skal ut og i magasinholderen, sluttstykket skal bak, og utøverne skal stå bak matta før vi skal gå frem og se på blinken. Vi går ut på siden av standplass.
50 min
Hoveddel

Enkeltskudd
-10 enkeltskudd
-Utøverne skyter et og et skudd.
-Løpe en runde rundt det nærmeste fotballmålet mellom hvert skudd.

Tomannsstafett
-To etapper hver med en skyting før veksling: runde-skyting-veksle
-Skyting skjer på metall
-For hver bom må man løpe en strafferunde rundt mattebua.
-Veksling skjer ved stolpen.
-Runda er en runde på banen.
-Stafetten gjør vi to ganger med samme lag.


Enkeltskudd
Enkeltskudd gjør at utøverne får øvd inn drillen, og effektivt øvd på å gjøre det samme fra gang til gang.


Tomannsstafett
Staffet er konkurranse/lek som barna synes er kjempegøy. Skyting på metall skaper en ekstra spenning, noe vi har i konkurranse. Det blir altså mer konkurranselik trening. De får også kjent på høyt spenningsnivå når de konkurrerer mot noen andre.
Forklare

Før starten på stafetten skal jeg minne dem på at konkurranseløsningen også skal gjennomføres nå. Dette må huske dem når de skal skyte. Lett å glemme spesielt når det er nerver med i bildet.
5 min
Avslutning
Uttøyning av bein
Framside lår og legger

Høre med utøverne om hva de syntes om økta, og hva de lærte.
Vi tøyer for å korte ned på restitusjonstiden.


Får å få et innblikk i hva de syns. Hva likte de? Hva likte de ikke?
Vis og forklar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar