Aktive Lokalsamfunn

onsdag 28. november 2018


NAVN: Jenny Sørby
DATO: 29. 11.18

HOVEDMÅL: Jobbe med fart i pådrag mellom to spillere, både fra bakspillerposisjon og kantposisjon.
FERDIGHETSMÅL: Barna skal bli tryggere i fart i pådrag, føle at de har mer kontroll og forståelse for spillet. Vi jobber også med juggebevegelsen – flyt, rytme og forståelse.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom ulike angreps- øvelser skal barna føle at de er i et trygt miljø, og oppleve håndballtreninger som gøy. 

STED/TID: Vestfossen Flerbrukshall, kl 17.30-19.00.
ALDER: J08

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Introduksjon
Vi samles i en sirkel. Jeg presenterer meg selv, og forteller mine tanker om håndballøktene vi skal ha fremover.
Skaper samhold, motivasjon og trygghet
Ca 15 min

Generell oppvarming:

Ball på matteKatt og mus

Barna blir delt opp i to lag. En matte legges på hver side av banen. 1 ball i spill. Spillet fungerer slik at laget skal prøve å få ballen på motstandernes matte, og også unngå å få ballen på egen matte. Derfor må de spille ballen smart, og jobbe smart taktisk i forsvar og angrep.Barna skal leke vanlig katt og mus, men istedenfor å ligge stille på bakken skal de gjøre øvelser. De skal først gjøre knebøy og når det har gått noen minutter skal de stå i planke istedenfor knebøy. Katt og mus foregår slik at de står i en ring, to og to. Katten jager musen rundt ringen, og musen må løpe unna katten. Men musen kan stille seg ved siden at et par. Da er det den personen på paret som står ytterst i rekka som må ut og løpe som mus. Blir man tatt, så bytter man automatisk roller.

• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
- Blodet og vevsvæsken flyter lettere
- Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
- Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
- Nerveimpulsene går raskere
- Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
- Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå.


Vise og forklare
Ca 5 min


Spesiell del:
-kaste to og to


-Kaste med tanken om at det skal gå kjapt


-Kaste bak, og bak beinaBarna stiller seg opp langs langsiden og begynner og kaste to og to. Dette er viktig for resten av økta, ettersom den inneholder flere kastøvelser. Øve på å kaste bak rygg.

Barna skal kaste to og to, men de skal nå jobbe med fokus på at ballen skal gå fort, samt at høy arm er viktig. Jobber 20 sek om gangen.


For at det skal være litt morsomt å kaste, så skal barna få prøve en morsom kastvariant. Denne varianten brukes ikke mye i spill, men det er fortsatt viktig for forståelsen, samt det er gøy.

Vise og forklare
60 min
Hoveddel:4 mot to i trekant
Pådrag med fart mot mål
Pådrag med fart mot mål – avslutning fra kant.
Skudd fra kant – med fotarbeid først.Pådrag med skudd fra kantJugge bevegelse

Spill på 1 mål – 3 feil.

4 angrepsspillere, derav 1 linje. Utespillerne står i trekant, og linjespilleren inni denne trekanten. Forsvarsspillerene står rundt linja og skal sørge for at ikke linja får noe innspill. Linja skal prøve å få innspill, og utespillerne skal prøve å sentre inn til linja.


Jeg stiller opp kjegler langs 7-meter. Barna skal ta pådrag mellom kjeglene, stusse ut og nytt pådrag. På siste kjegle skal de skyte frivillig hopp- eller grunnskudd. Etter hvert bytter vi ut kjeglene med personer, slik at de skjønner at de skal trekke på mellom to og to. Til slutt skal de spille ut til kant, slik at de forstår bredden en opprulling gir.

Stiller opp 4 små hekker langs langlinja, barna skal jobbe to steg sidelengs over, ned i sumpa, få ball og gå på skudd. Øver på begge sider.En person står i forsvar på 7 m ved kant, og en back er pasningspunkt. Barna skal gjøre et pådrag lite mellom 1 og 2, sentre, rygge ut igjen, få ballen tilbake og skyte.

To i forsvar og to i angrep. Barna skal øve på å trekke på, og spille opp neste spiller i fart.Barna stiller seg opp på 3 backrekker. Midten starter med ballen og sentrer gjennom en gang, så skal de sette i gang juggebevegelsen. Midten sentrer til v.back, og får igjen ballen idet hun beveger seg mot venstre siden. Hun kaster så til høyrebacken. Venstre backen har da beveget seg inn mot midten, får igjen ballen av høyre og hopper opp og skyter. Gjøres først uten forsvar, og så med forsvar. Hvis dette går fint så tar vi med linje, hvis ikke sparer vi det til neste gang.

Gruppa deles i to og skal spille vanlig spill, bare at det er på et mål og ikke to. Når angrepet får 3 feil (gjelder håndballregler og bomskudd), bytter forsvar og angrep. Spillerne skal prøve å gjøre juggebevegelsen vi øvde på i forrige øvelse. Istedenfor at jeg sier ifra hva de skal gjøre blir de nå utfordret til å sette i gang bevegelsen på egenhånd.

Dette gjør at utespillerne må utfordre forsvaret, og også øve på tempo i kast. Dette er en øvelse som forbereder utøverne for dueller i angrep
Dette handler om fart mot mål, og også fart mellom spillere. Sentralt for opprulling og skape rom.
Det er størst motivasjon for å spille som bakspiller i gruppa, og derfor er det viktig at alle får prøvd seg litt fra kant og se at det er morsomt å stå der også. Det krever mye presisjon i et kantskudd, og dette er en posisjon som vil gi bredde i spillet, derfor er det viktig å øve på dette på trening.
.Dette demonstrerer hvordan kantspillerne kan trekke på og samtidig få skuddmulighet selv. I denne alderen som barna er henger ofte ikke forsvaret med, og dersom de får til denne øvelsen i god fart vil de kunne vinne mye på det.Dette er en bevegelse som brukes ofte som trekk i kamp. Her vil presisjon av kast og mottak være avgjørende. Vi begynte med denne øvelsen forrige trening, og skal jobbe med å få flyt i bevegelsen.

Ettersom vi kun har halve hallen så spiller vi på et mål. Dette gjør det i grunn enklere for meg som trener å gripe fatt i enkelt situasjoner, og kan enklere korrigere spillet. Vi skal bruke litt lenger tid på dette enn vi gjorde forrige gang, sånn at vi kan gå igjennom ulike momenter som skjer i spillet.

Vise og forklare
5 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Tøye.
Samles i sirkel:
Vi gjennomfører enkle tøyingsøvelser, samtidig som de kan fortelle sine tanker om økta.
Gjøres for å ha en rolig avslutning på økta, og for at barna kan komme med innspill dersom de har noen tanker.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar