Aktive Lokalsamfunn

mandag 19. november 2018Navn: Julie Dahl Rust                                                                    
Dato: 19.11.18
Sted: Skavanger SFO
Tid: 14.00-15.00
Varighet: ca 1 time
Utsyr: haler og sko

Målgruppe: 3. klasse
Min målgruppe er 3.klasse på Skavanger skolen. I dette alderstrinnet er elevene i alderen 7 og 8 år. Da er det viktig med trening på de allsidige og grunnleggende bevegelsene, og dette programmet er egnet for elevene i 3.klasse. 

Hovedmål: gjennomføre leker som forbedrer barnas utholdenhet.

Ferdighetsmål: forbedre elevenes utholdenhet, ved hjelp av motiverende leker med intensitets variasjoner (kortintervall). Samtidig skal stafettene forbedre deres samarbeidsevne og kommunikasjonsevne. 

Kunnskapsmål: elevene skal forstå hvordan man trener utholdenheten gjennom lekene.

Holdningsmål: med dette programmet skal elevene trene de utholdenheten, på en morsom og motiverende måte, i tillegg til å forbedre kondisjonen. Elevene skal ha hatt en positiv treningsopplevelse etter økta.ØKTPLAN 
Tid
Hva
Hvordan 
Hvorfor 
Metode
5 min
INNLEDNING

- Samle alle
- gjennomgang av aktivitetene.
-navnerunde


-Samle alle i en sirkel i midten av gymsalen


Jeg gjør dette for å få mer kontroll på barna, og for å informere dem om hva vi skal ha. Slik vet både jeg og barna hva vi skal forholde oss til. Navnerunden er også et hjelpemiddel for å bli bedre kjent med barna.
10 minGENERELL DEL Alfabetleken


     


      


-alle jogger rundt i rommet. Når jeg roper en bokstav, f.eks. A skal to og to gå sammen for å lage bokstaven. Når alle har lagd bokstaven sier jeg «alfabet» og da skal man jogge rundt i rommet igjen til jeg roper en ny bokstav. Det er ikke lov å gå i samme par to ganger etter hverandre.

     


I den generelle delen har jeg valgt å ha alfabetleken, fordi denne leken øker motivasjon og skjerper barnas konsentrasjon til resten av økte. Alfabetleken kan også modifiseres til å bli mer intensiv hvis man sier at barna skal jogge og ikke gå, og da vil leken også gå på utholdenheten ettersom dette er et mål i hoveddelen.

Oppvarmingen hjelper med å omstille kroppen fra hvile til arbeid, og fungerer skadeforebyggende.
Følg-meg- metoden
Vise og forklare
10 min
SPESIELL DEL


Lenkesisten-En person starter å ha den. Når den personen tar en annen skal de holde hender og ta andre. Den som blir tatt skal holde i hånda til den som tok han/hun, og blir da ytterst på den ene siden av lenken. Kun de ytterste kan ta andre. Fortsetter å ta de andre til det kun er en igjen. Denne personen har da vunnet.Lenkesisten får barna motiverte og engasjerte til hoveddelen, ettersom det er en mot en. Barnas konkurranseinstinkt blir skrudd mer på.
I tillegg må de som er lenke samarbeide for å ta de andre, så denne leken er også fin for å forbedre samarbeidsevne.
Vise og forklare
30 min
HOVEDDEL 

Katt og musNappe hale
Skostafett


-Alle sitter i ring hvor to og to er par som sitter ved siden av hverandre. En starter som katt og en annen som mus, mens resten sitter i par i ringen. Musa jaktes av katten og musa må sette seg ned ved siden av et av parene for å bli fri. Da er det den ytterste av personene i det valgte paret som blir mus om må rømme fra katten. Om musa blir tatt av katten før den får satt seg ned, blir musa til katt. Om katten ikke får tak i musa over lengre tid byttes katten ut.

-     alle får en hale vær. Halen skal man feste i buksen og man skal prøve å nappe halene fra de andre. Om man får flere enn en hale skal de resterende halene henges rundt halsen. Om man da mister halen skal man ta en av halene rundt halsen og den skal festes i buksa. Den som har flest haler når leken avsluttes vinner.

-alle henter skoene sine og legger dem i midten av rommet. Det deles inn i 3-4 lag, som hver av lagene skal stå i et av hjørnene i rommet. Når jeg sier klar, ferdig, går skal den første på laget løpe til skoene, finne sine egne sko, ta dem på (må knytes og eller ta på borrelås om skoene har det), ta skoene av igjen og løpe tilbake. Veksling til neste person skjer ved å ta på arm/ skulder. Det laget som er ferdig med alle først vinner.  


Alle disse lekene, særlig stafetten og nappe hale, på utholdenheten. å forbedre utholdenheten var hovedmålet for økta. 

Disse øvelsene er basert på at ungene skal ha en morsom opplevelse med leik og idrett. I katt og mus blir barna utfordret både i par og individuelt, og i alfabetleken og stafetten blir barnas samarbeidsevne utfordret. Jeg har valgt disse lekene, ettersom å forbedre samarbeidsevnen er et delmål for økta.

Vise og forklare
5
min
AVSLUTNING 

-Snakker sammen om hvordan økten har vært. Eventuelt spørre om hvilke leker de vil ha neste gang osv.


Samles i sirkel i midten av gymsalen.


Dette gjør jeg for å oppsummere hva barna tenker om økta, hva jeg kan gjøre bedre, og forslag til hva jeg kan ha neste gang.
1 kommentar:

  1. denne økta gikk veldig bra. det ble byttet ut noen av ungene som ikke klarte å konsentrere seg, med noen andre. dette hjalp med at det ble enklere å snakke til dem og lede dem. jeg synes jeg klarte å være en god og bestemt leder, og at jeg hadde et godt opplegg. det jeg kunne gjort bedre var å ha en bedre avslutning og forklare lekene litt mer nøye til å begynne med.

    SvarSlett