Aktive Lokalsamfunn

torsdag 12. november 2020

Økt 6 Uke 46 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Ulike typer baller, vester, kortstokk

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Hermegåsa 

Utøverne løper på rekke, og skal gjøre ulike øvelser som den første i rekken finner på. Jeg begynner foran, og slipper etter hvert til utøverne. Jeg ser an hvordan de responderer, blir det bare tull og surr tar jeg over igjen.

 

 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Apemetoden

10 min

S-del:

Stiv heks

Sisten-lek, hvor en eller flere av utøverne har «sisten» og er «heks». Når utøverne blir tatt må de befris av andre utøvere som ikke er tatt. Dette kan skje ved at de for eksempel må krabbe gjennom beina e.l.

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Oppgavestyrt

Hoveddel

10 min

10trekk/navnlek

Utøverne deles inn i 2 lag og plassert i et avgrenset område. Lage skal prøve å kaste ballen til hverandre innad i laget uten å bli avbrutt av motstanderlaget som skal forsøke å fra-ta ballen. Om ballen går i bakken går den til det forsvarende laget.

Utøverne vil få i oppgave å si navnet på den de sentrer til, på denne måten vil de kunne samarbeide bedre samtidig som jeg lærer meg navnene deres.

Øve på kast, mottak og samarbeid.

 

Lære navn.

Vis og forklar/oppgavestyrt

20 min

Kortstokk-stafett m/ vri

Gruppen deles inn i 4 lag. Hvert lag får hvert sitt hjørne av gymsalen som «base». En kortstokk legges med kortene spredt i midten av salen, med billedsiden ned. På signal starter 2 og 2 elever fra hver gruppe og løper til midten. De snur kun ett kort, dersom de har samme symbol tas det med tilbake til «basen». Dersom det er ulike symboler, må de legges tilbake med billedsiden ned. Når en elev kommer inn til «basen» kan to nye løpe ut. Gruppen med flest kort vinner.

Gjennom kortstokk-stafett jobber elevene aerobt, og aktivitetsmønsteret blir tilsvarende et intervall. Gjennom en slik stafett blir intervallene mer motiverende for de fleste av utøverne, og dette fører til en økt sannsynlighet for at de når målet for økta: å påvirke elevenes aerobe utholdenhet gjennom intervalltrening.

Jeg har valgt å kjøre en alternativ versjon av den vanlige kortstokkstafetten. Dette er fordi det er mer motiverende å jobbe 2 og 2 i lag enn å jobbe alene.

Den er også mindre komplisert, og fordi utøverne er relativt unge er dette et bevisst valg for å få bedre flyt og sikre at alle forstår.

Vis og forklar/oppgavestyrt

10 min

Snipp og snapp

Utøverne sitter rygg mot rygg i midten av salen. 1 får tildelt rollen som «snipp» den andre «snapp». Jeg vil etter hvert rope enten snipp eller snapp, og utøverne som er tilsvarende jeg roper, skal løpe frem, mens den andre skal løpe etter og forsøke å «ta» den andre før den når motsatt side.

Påvirker utøvernes reaksjon, hurtighet, spenst og koordinasjon.

Vis og forklar/oppgavestyrt

 

 

10 min

Valgfri lek - gulrot

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

 

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

2 kommentarer:

  1. Det viste seg å bli en svært utfordrende økt. Det var et par nye fjes, men som kjente en del av utøverne. Et par av disse var ekstremt rastløse og hadde lyst til å tulle rundt med alt som ikke hadde med økta å gjøre. Jeg prøvde en rekke ganger å rope til de direkte med navn og be de komme til resten, allikevel var de svært vanskelig å ha med å gjøre. Dette gjorde at jeg måtte improvisere og tilpasse økta for å unngå dette så mye som mulig. Siden det var et par nye fjes valgte jeg å kjøre navn-versjonen av 10-trekk, med alle i ett lag for å unngå tull. Det ble noe tull etter hvert, og jeg valgte da å bytte over til stiv heks. Stiv heks fungerte fint. Videre gikk jeg over til kortstokk-stafett. Dette gikk også ganske greit for seg. Etter dette gikk jeg over til snipp og snapp som også gikk relativt bra. Siden det ble litt tull i starten måtte jeg flytte litt fortere frem enn planlagt, og jeg valgte derfor å kjøre tarzan-sisten som siste øvelse, da dette er noe jeg at utøverne liker, for å sikre at resten av økta ble gjennomført skikkelig. For å oppsummere er jeg litt skuffet over utøverne i dag. De har sålangt vært flinke til å høre etter beskjeder og det har vært relativt lite tull. I dag var det noe helt annet, og dette er den dårligste økta vi har hatt sålangt.

    SvarSlett
  2. Veldig bra tilpasninger i forhold til utfordringene du møtt i økten. Du kan sikkert gjøre noe endringer i starten av økten etter at du har disse nye i gruppen. Mer fokus på mye aktivitet.

    SvarSlett