Aktive Lokalsamfunn

torsdag 26. november 2020

Økt 8 Uke 48 KIF Friidrett Jakob

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Div. utstyr i gymsalen, «nesten alt»

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Hermegåsa 

Utøverne løper på rekke, og skal gjøre ulike øvelser som den første i rekken finner på. Jeg begynner foran, og slipper etter hvert til utøverne. Jeg ser an hvordan de responderer, blir det bare tull og surr tar jeg over igjen.

 

 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Apemetoden

5 min

S-del:

Stiv heks

Sisten-lek, hvor en eller flere av utøverne har «sisten» og er «heks». Når utøverne blir tatt må de befris av andre utøvere som ikke er tatt. Dette kan skje ved at de for eksempel må krabbe gjennom beina e.l.

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Oppgavestyrt

Hoveddel

15 min

Kanonball

Utøverne deles inn i 2 lag, på en bane delt i midten av benker, i tillegg til benker like ved enden av hver side. Man skal skyte utøverne på motstanderlaget. Om man blir skutt, havner man bak benken ved motstanderlaget hvor «Kongen/Dronningen» venter. Man kan skyte seg ut igjen om ballen havner i sitt område.  Om hele laget blir skutt, går «Kongen/Dronningen» ut, og har 3 liv. Om de 3 livene tas, vinner motsatt lag.

 

Påvirker utøvernes eksplosive styrke, kastteknikk, smidighet, balanse, bevegelighet, utholdenhet, og samarbeidsevne

Oppgavestyrt

30 min

Mangekamp friidrett

Denne delen gjennomføres sammen med en annen friidrettsgruppe som er en aldersgruppe større.

Ulike friidrettsøvelser (lengdehopp, høydehopp, spydkast, kulestøt, hekkeløp osv.) settes ut i ulike stasjoner. Utøverne plasseres i grupper som på rundgang bytter stasjon.

Innlære tekniske ferdigheter i ulike friidrettsøvelser og grener. Påvirke fysiske egenskaper som spenst, eksplosiv styrke, balanse, hurtighet mm.

Vis og forklar/ oppgavestyrt

15 min

Hinderløype

Sett ut apparater/utfordringer i en sirkel/rundløype etter som det passer i deres gymsal eller uteområde. Barna fordeler seg rundt i løypa og løper rundt i løypa. De kan utføre øvelsene i eget tempo og på eget nivå og en er garantert høy aktivitet. Jeg legger opp til øvelser som benyttes i friidrett, som for eksempel lengdehopp, kulestøt osv.

hinderloype

 

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra de enkelte hindrene som er utplassert.

Situasjonsbestemt læring

10 min

Valgfri lek (gulrot)

Til slutt velger jeg å la utøverne velge den siste øvelsen/leken. Dette benyttes som en slags gulrot (premie) som utøverne kan glede seg til mot slutten.

Dette gjør jeg for å motivere utøverne til å gjennomføre økta skikkelig.

Vis og forklar/oppgavestyrt

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

1 kommentar:

  1. Økta gikk veldig fint. Jeg valgte å bytte ut kanonball med en alternativ stikkball-lek som utøverne likte veldig godt. Kommer nok til å brune den mer i fremtiden. Mangekamp fungerte fint, utøverne ble delt i grupper sammen med andre på egen alder, som gjorde at alle på gruppa var på likt ferdighetsnivå selv om nivået varierte stort totalsett. Dette gjorde det mer effektivt å forklare øvelser og gi tilbakemelding.

    SvarSlett