Aktive Lokalsamfunn

onsdag 25. november 2020

Elisabeth Selbervik Lund. Dato: 26.11.2020


Tid: 18:00-19:00

 

Mål for økta:

Ferdighetsmål: elevene skal mestre tempovekslinger, mestre å stille hestens hode innover i hjørner og holde kontroll på utvendig skulder.

Kunnskapsmål: elevene skal vite hvordan man rir tempovekslinger og hvordan man stiller hestens hode innover uten at hesten sjener.

Holdningsmål: elevene skal kunne gjennomføre ulike øvelser med en god holdning ovenfor hesten. De skal lære hvordan de skal utføre øvelsene med en god holdning.

 

Sted: Stall-k 

tid

hva

hvordan

hvorfor

Metode/komentar

Oppvarming

 

( g-del)

10 min

 

 

(S-del)

10 min

 

 

Opprop, sette seg opp og oppskritting

 

 

Skritte hestene fram, ri volter, bøye hestens hode inn mot midten av volten. Alle gjør noen holt når jeg sier ifra.

 

 

g-del

Alle får utdelt en hest hver, som de skal stramme gjorden på og tilpasse stigbøylene. Når de har gjort det, setter de seg opp og begynner å skritte rundt på hele firkantsporet.

 

s-del 

Alle rir hestene sine rundt på firkantsporet, legger inn volter der det passer, hvor de bøyer hodet til hesten inn mot midten av volten. Når de kommer til ett hjørne rir de godt inn i hjørnet ved å bruke innvendig sjenkel og innvendig tøyle for å bøye litt på halsen. Det er også viktig å bruke utvendig tøyle for at hesten ikke skal sette skuldra ut. 

Vi begynner altid med å sjekke at alt utstyr er stramt nok og passer til den rytteren som skal ri. Det er viktig for at salen ikke skal skli til siden, fram eller bakover.

 

Hestene skal alltid skritte noen minutter før de skal bli ridd på. Det er for å forebygge skader og siden hestene allerede har gått en time før denne timen må de gå litt for å få ut eventuelle syrer og stølheter i kroppen.

Vi begynner å ri litt volter og overganger skritt holt for at alle rytterne skal kjenne at de kan kontrollere hesten.

Oppgavestyrt 

Hoveddel:

 

10 min

 

 

 

 

 

 

 

15 min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min.

 

 

 

Trave lettridning. Ri volter og ut i hjørnet.

Ri litt overganger trav skritt, trav holt. skrittepause

 

 

 

Øve på å rygge, bakdelsvendinger og sjenkelvikninger i skritt. Trave noen sjenkelvikninger og jobbe med nøyaktige rideveier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galoppere

 

 

Starter med å ri lettridning, hvor jeg er obs på å se att alle sitter på riktig diagonal. Rytterene begynner å ri store 20 meters volter i A og C. jeg roper at rytterene skal gjøre overganger og hvilken overgang de skal gjøre(fra trav til skritt eller trav til holt)

 

Etter en skrittepause på lange tøyler, tar barna opp tøylene igjen.

Vi begynner med å skritte hestene fram og tilbake i tempo, og passer på at alle har kontakt på tøylene. Vi jobber med sjenkelvikninger i skritt, fra midtlinja. Når de har gjort det noen ganger, prøver vi oss på bakdelsvendinger  hver vei.

Jeg skal forklare hvorfor og hvordan det er viktig å ha en støtte på utvendig tøyle når de skal svinge.

Etter hvert begynner ryterne å trave lettridning.

Til slutt skal rytterne ri tempovekslinger og overganger i trav i lettridning.

 

 

 

 

 

 

De som vil galoppere, kan galoppere de siste 10 minuttene. Her er det fokus på å klare å fatte galopp, og holde galoppen.

 

 

Vi begynner med lettridning hvor jeg ser at alle sitter på riktig diagonal, dette er viktig for at hestene skal klare å holde balansen sin best mulig gjennom svinger, og volter. Overgangene er viktig for at rytterne skal få kontroll på tempoet noe som er viktig når man skal øve på tempovekslinger. 

 

På dette kurset er det noen som vil galoppere og andre som  synes det er litt for tidlig. De som vil galoppere skal ha fokus på å legge innvendig bein ffram og utvendig godt tilbake for å fatte galopp. Om de klarer å komme opp i galopp, må de fokusere på å holde hesten i galopp, noe som ikke alltid er like lett. 

oppgavestyrt

Avslutning:

 

5 min

 

 

Trave lettridning. Skritte hestene ned

 

 

Alle traver hestene ned noen runder hver vei, før de skritter hestene noen runder. Tilslutt stiller de opp på midtlinja og venter på neste som skal ri.

 

 

Vi traver hestene ned noen runder hver vei for at de skal få strekt litt på beina. Det er ikke en veldig viktig del på dette nivået, fordi hesten går såppas lang hele økta, og rytterne krever ikke så mye av hestene.

oppgavestyrt

1 kommentar: