Aktive Lokalsamfunn

mandag 20. november 2017

Uke 47, Raumyr SFO, økt 7

Idun Grønli
Sted: Raumyr SFO
Tid: 14.00-15.00
Mål: forbedre barnas hurtighet gjennom lekpreget aktivitet.
Utstyr: ball, kjegler, "bukk".

Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode
Bruker 3 – 5 minutter.
Oppstart. Samler alle barna i midtsirkelen og forklarer hva vi skal gjøre. Bruker kort tid på dette da det som regel er en god del forsinket.
Klapper den rytmen vi har blitt enige om, og vi samles i midten. Går eventuelt over de «reglene» om de ikke klarer å sitte i ro eller være stille.
Jeg synes det er en fin måte å få hilst på alle sammen og få satt grunnlaget for økta. Her sier jeg ifra om mine forventinger, og de vet da hva de må forholde seg til.
Her snakker jeg kun til de.
8 min
Generell del
Snipp og snapp
Snipp og snapp går ut på at man deler en gruppe i to, hvor den ene delen blir «snipp» og den andre delen «snapp». Gruppene blir plassert langs en strek i hallen med ryggene mot hverandre. Når jeg roper snipp, skal snipp løpe alt de kan fra der de sitter og til et markert område/linje. Snapp skal prøve å fange snipp. Om jeg roper snapp blir det omvendt.


Vi varmer opp for å øke motivasjonen, øke prestasjonsevnen fysisk og psykisk, omstille kroppen fra hvile til arbeid. Oppvarming forebygger også skader.


Om det skulle være lite motivasjon for snipp og snapp, eller at det ikke går like bra som planlagt, kan man også bruke f.eks «nappe hale».
Vis og forklar.
Barna kan som regel disse lekene, så det er ikke alltid jeg trenger å bruke metodene like mye – men i utgangspunktet, tenkt at de ikke vet hvordan leken fungerer, velger jeg vis og forklar.
12 min
Spesiell del
Hauk og due
Jeg velger å bruke hauk og due enda en gang (sist fikk vi ikke brukt den, da det var mye støy i hallen grunnet halloweenfeiring.
Hauk og due foregår på følgende måte:
En får være duemor, og skal stå på en side av en inndelt bane. I midten skal det stå en hauk, og helt på andre siden fra duemor, skal duebarna stå. Duemor starter med å si «alle mine duer kom hjem fra fjellet», mens duebarna svarer «vi tør ikke, hauken tar oss». Duemor avslutter med å rope «kom allikevel». Duebarna må da komme seg over på andre siden uten å bli tatt av hauken. Blir man tatt er man også hauk.
Den spesielle delen går mer på hurtighet, som er øktas tema. Leken er også velkjent for barna, og jeg bruker derfor ikke mye tid på å forklare og vise.
Utfordringa her er at ikke alle innrømmer at de blir tatt – det skal vi jobbe med. Alle må være ærlige.
Forklarer. Denne leken kan de, hvis ikke hadde jeg valgt vis og forklar. Er det noen som er usikre går jeg grundig igjennom og viser for å klargjøre.
12 min
12 min
Hoveddel
Reven og høna.Tvekamp
Alle barna ligger i en ring (på magen). Alle skal ha en partner. Et av parene blir valgt ut til å jage og bli jagd. Den som blir jagd må legge seg ned ved siden av et tilfeldig par, og da må den som ligger ytterst (på andre siden) opp og løpe og unngå å bli tatt. Om man blir tatt skal man selv jage den andre.

Denne leken/øvelsen går både på hurtighet og reaksjonsevne. Jeg deler gruppa i to, og deler de inn i nummer (fra 1 og oppover) – det vil si at jeg får to grupper, og det er to stykker med samme nummer. Gruppene blir plassert med god avstand fra hverandre på en linje, og i midten mellom de skal det ligge en gjenstand (en ball eller ertepose e.l.). Når jeg roper ut et nummer må de som har det nummeret løpe, det vil si at to stykker løper (en fra hver gruppe). Om å gjøre å få tak i gjenstanden i midten.
Dette er en lek som stimulerer hurtighet, selv om det fortsatt er gjennom leik. Den er med på en gradvis progresjon, og er en morsom måte å leke/trene på.Leken går som sagt på både hurtighet og reaksjonsevne. Den er spennende og passer bra i gruppa, da det er mye konkurranseinstinkt. Passer på å presisere viktigheten av å ikke være voldsomme.


Her gikk det litt skeis sist, og jeg velger derfor å sette en tjukkas mellom de for at de skal få blikket opp og sånn at det er en fysisk sperre der som forhindrer krasj.
Bruker samme økta som sist hurtighetsøkt da den fungerte veldig bra, og alle likte øvelsene veldig godt.
Vise og forklar.
Vis og forklar.5 min
Avslutning
Samler alle sammen i midten av salen og spør om hvordan de synes økta har vært. Sier også ifra om ting jeg synes har vært bra og ikke fullt så bra.
Gjør dette for å vite litt om hvordan de føler det er, og i tillegg gjøre de mer trygge på at de kan si hva de mener.
1 kommentar:

  1. Jeg har glemt å legge inn kommentar etter de siste øktene, men legger til at jeg synes barna blir enklere å ha med å gjøre, særlig nå som de skjønner at om de hører og oppfører seg, får de en slags belønning (de har mast som tarzan-sisten, og det fikk de da de hadde vært veldig flinke). De er jo barn, så det er ikke alltid like enkelt å få de til å høre, men nå kjenner jeg gruppa en del bedre, og har skjønt litt mer hvorfor de som utagerer utagerer.

    SvarSlett