Aktive Lokalsamfunn

mandag 27. november 2017

Økt med SFO Wennersborg skole 

Ferdighetsmål: Alle skal føle mestring i aktivitetene jeg har valgt ut.
Kunnskapsmål: Lære elevene litt teoretisk om hvordan en pasning skal foregå. 
Holdningsmål: Jeg ønsker å se positivitet og interesse.
Utstyr: Fotball, vester, stikkball, fløyte Mål: Lære elevene om hvordan man skal sende en pasning og hvordan den teoretisk skal utføres. 
Tid - 60 min. 


Dansk stikkball.

·        En ball, eventuelt flere som det skaper mere utfordring og aktivitet.
·        Blir du truffet skal du sette deg ned der hvor du ble skutt, for å komme fri må de som sitter sende en pasning til hverandre for å komme opp
·        Jeg har muligheten til å «si alle er fri».

samles på midten i 5 minitter, snakker litt om hva vi skal gjøre og hvem som er her. 

10 min dansk stikkball. 

Vis og forklar.

Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen, fysisk og psykisk
Hindre skader
-------------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

For å varme opp muskelgrupper som skal brukes i hoveddelen
OPPVARMING
-          Spesiell del


Innlæring av pasningsteknikk:

elevene går sammen 2 og 2 i par. 
jeg viser og forklarer hvordan det skal gjøres. deretter får elevene litt tid til å sende pasninger til hverandre.15 - 20 min.

Vis og forklar.I den spesielle delen skal vi være i kontakt med ball og starte med veldig grunnleggende pasningsteknikk. 
HOVEDDELSpill:

deler inn i 4 lag. elevene får spille i 2 minutter, ved mindre de scorer - da bytter vi. 

vi endrer lag halvveis i hoveddelen.25 - 30 min

Vis og forklar.

- spill er selvfølgelig det elevene syntes er morsomst, derfor vil jeg ha mest spilletid - MEN ballen skal til en hver tid være i bakken som en følge av grunnleggende pasningsteknikk. 
Avslutning:

Oppsummere timen, skryte, gi ros, motivere til neste time + felles rydding.

-        Takke for meg.

oppsummering 5+ min. 


For å skape motivasjon til elevene.

1 kommentar:

  1. I denne periodeplanen har jeg valgt å ha 2 økter med fotball og 2 med innebandy. Dette var den første med fotball og jeg merket av å ha så langt fokus på en bestemt idrett i løpet av timen skapte litt uroligheter. Av like vel fikk jeg det jeg ønsket ut av økta og det virket som elevene syntes det var morsomt etter hvert som vi kom til spilledelen. kanskje sette litt mere fokus på å spille neste økt.

    SvarSlett