Aktive Lokalsamfunn

onsdag 22. november 2017

Øktplan uke 47 - K3 barneklatring

NAVN: Håkon Lund
MÅL: Påvirke utholdenhet og styrke
DATO: 23.11.2017
TID OG STED: Skrimhallen, 17:30 – 19:00
UTSTYR: Softball, benker og haler
ANTALL UTØVERE: 25

Oppvarming
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Liten intro av hva vi skal gjøre i dag (dele gruppa i to), alle sitter i ring.
- Parsisten
- Doktorsisten
 Parsisten
Sisten der to og to holder hender. Hvis man blir tatt har man den helt til man klarer å ta noen andre.

Doktorsisten
Vanlig sisten, men når man blir tatt må man holde seg der man ble tatt med den ene armen.
15 min
Oppgavestyrt (prøver å dele inn i lag med folk i forskjellig alder for at de skal ha likt utgangspunkt)
- Målet med økta er samarbeid og treningsmiljø. Dette er leker som stiller krav til samarbeid.
- Det er litt roligere samarbeidsleker som passer bra å starte med.
- Fisken i det røde hav

Fisken i det røde hav
Fisken i det røde hav er en lek der en person skal stå i midten. Alle de andre skal stå på den ene kortsiden. De som står på kortsiden skal rope «Fisken i det røde hav, hvilken farge må jeg ha, for å komme over?». Personen i midten sier da en farge. De som har den fargen på seg så den synes, kan gå fritt over. De andre må komme seg over uten å bli tatt av personen i midten.
15 min
Vise-Forklare-metoden
- Denne leken utfordrer som regel utholdenheten, med mindre man er heldig og får riktig farge hver gang.
- Det er en gøy lek, som jeg også har fått ønsker om å gjennomføre.

Hoveddel
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Klatring Vi klatrer og foreldre sikrer, vi deler oss opp i to grupper.
Mens den ene gruppa klatrer har jeg kanonball og nappe hale med den andre gruppa. Hvis de er nok leker vi kanonball og nappe hale, i 15 min hver. Hvis de er for få må vi leke nappe hale og stikkball.
45 min


Alle kan klatre så jeg konsentrerer meg om de andre og leiker med dem.
Vise-Forklare-metoden
Klatring er en individuell aktivitet og det er vanskelig å ha noe opplegg på dette for så små barn med forskjellige forutsetninger. Derfor deler jeg gruppa og har gøy leik med de andre.
Avslutning
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Avslutning med info om neste trening.
Avslutning i ring
-Alle sitter i en ring
5 min
Vise-forklare- metoden
Avslutte økta i hyggelige omgivelser for å skape et godt og trygt miljø.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar