Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 14. november 2017

Øktplan uke 46 - K3 barneklatring

NAVN: Håkon Lund
MÅL: Få et godt og trygt sosialt treningsmiljø
DATO: 16.11.2017
TID OG STED: Skrimhallen, 17:30 – 19:00
UTSTYR: Klatretjukkaser, matter, ball og benker
ANTALL UTØVERE: 25Oppvarming
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Liten intro av hva vi skal gjøre i dag (dele gruppa i to), alle sitter i ring.
- Mattestafett og tjukkasstafett
Mattestafett
Jeg deler inn i lag på 3-4 som får to matter hver langs kortsiden. Oppgaven er å komme seg over til andre kortsiden uten at noen på laget berører bakken ved hjelp av mattene.

Tjukkasstafett
Vi beholder de samme lagene. De får en tjukkas som de ikke kan løfte på eller dytte på med hendene. De skal, raskest mulig få madrassen til å touche kortsiden på andre sida. Målet er at de skal løpe å hoppe på matta for å få den til å bevege seg.
15 min
Oppgavestyrt (prøver å dele inn i lag med folk i forskjellig alder for at de skal ha likt utgangspunkt)
- Målet med økta er samarbeid og treningsmiljø. Dette er leker som stiller krav til samarbeid.
- Det er litt roligere samarbeidsleker som passer bra å starte med.
- Parsisten og lenkesisten

Parsisten
Sisten der to og to holder hender. Hvis man blir tatt har man den helt til man klarer å ta noen andre.

Lenkesisten
En person har den, og når den personen tar en annen henger den personen seg på, det er alltid bare det ytterste leddet som kan ta noen.
15 min
Vise-Forklare-metoden
-Bli bedre kjent
-Skape tryggere miljø
- Dette er en lek for samarbeidet sin del.
- De må også bruke kroppen og holde balansen oppe på benken.

- Stikkball i par
Stikkball i par
Stikkball i par er helt vanlig stikkball, bare at to og to holder hender. Hvis en av de i paret blir skutt må paret gå ut å gjøre en øvelse. Etter ca. 10 min gjør vi sånn at de som blir skutt går og klatrer. Når halve gruppa er igjen fortsetter vi å leke.

10 min

Vise-Forklare-metoden
- Lære å samarbeide
- stikkball varmer opp godt siden man løper mye, man kaster også og bruker armene.

Hoveddel
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Klatring Vi klatrer og foreldre sikrer.
Mens den ene gruppa klatrer har jeg stikkball med den ene gruppa og kanonball. Når vi bytter har jeg det samme med neste gruppe. 15 min før treningen slutter rydder jeg opp sammen med den siste gruppa.
45 min


Alle kan klatre så jeg konsentrerer meg om de andre og leiker med dem.
Vise-Forklare-metoden
Klatring er en individuell aktivitet og det er vanskelig å ha noe opplegg på dette for så små barn med forskjellige forutsetninger. Derfor deler jeg gruppa og har gøy leik med de andre.
Avslutning
Hva
Innhold
Tid
Metode
Hvorfor
- Avslutning med info om neste trening.
Avslutning i ring
-Alle sitter i en ring
5 min
Vise-forklare- metoden
Avslutte økta i hyggelige omgivelser for å skape et godt og trygt miljø.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar