Aktive Lokalsamfunn

mandag 27. november 2017

ØKTPLAN – IL BEVERN (Skiskyting)

PRAKSIS UTE I KLUBB
Henrik André Larsen
Dato – 27.11.2017                         Tid – Mandag ettermiddag                         Klasse – Il Bever´n skiskyting 11-12 år
Hovedtrener: Henrik André Larsen
Hjelpetrener: Emil André Breivik


Oppmøte: Klokka 18:00 til 19:00 – hvor utstyr (matte, skiver, osv.) er i orden.
Målgruppe – Mål gruppen for økta er unge skiskyttere i 11-12 års alderen. Dette er en relativt liten gruppe, men totalt lite erfaring med våpen osv. – ettersom de yngste klassene starter i denne alderen. Det fysiske nivået er på den måte høyere. Målgruppen skyter med støtte, og store blinker – noen skyter også med reim og små blink – stor målgruppe.
Hensikt/mål for økta: - Øke fokuset og gjennomføring av avtrekk og liggestilling – likt hver gang.
DELMÅL:
Sosialt mål: Barna skal igjennom kombinasjon og morsomme skyteøvelser oppleve mestring og samhold på igjennom treningen.
Holdningsmål: Treneren kan forvente at barna kommer uthvilt og motiverte til treningen.
Ferdighetsmål: Utøverne skal bli bedre på å gjennomføre en god kombinasjon av avtrekk og liggestilling – som skal resultere i en «drill».
Kunnskapsmål: Utøverne skal lære seg viktigheten av en kjapp og effektiv drill.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
OPPMØTE
Introdusere dagens økt
·        Fokusområder
·        Hva som skal gjennomgås

INTRODUKSJON
Går kjapt igjennom dagens økt – snakker kjapt om drill og liggestilling. Fokusområder.

INNSKYTING
Starter med innskyting
Tre serier, hvor vi går frem og ser for hver gang.
·        10 skudd samme blink.
·        Gi tilbakemeldinger.
·        Løper liten runde rundt banen imellom – unngå å bli kalde.
LIGGESTILLING OG TRYKK
·        To og to – en legger seg ned helt riktig – akkurat samme hver gang.
·        Den andre gjennomfører avtrekk.
Samler barn og voksne i en ring rundt meg. Forklarer

(Henvender meg til et våpen. Og viser hvordan sluttstykket og magasiner skal være - sikkerhetsregler.)

Gir beskjed start slutt skyting. Gir ordre når vi skal gå frem (på siden).
Gir individuelle tilbake meldinger.

Sender barnene ut på en liten «varme» runde. Unngå å bli kald.

To og to går sammen, en matte
Gjelder alle de tre delene:
·        Skape trygge rammer ovenfor meg og utøvere/foreldre.
·        Gir både utøvere og foreldre et lite «innblikk» i det riktige avtrekket, og stilling. 
·        Innskyting – komme sentralt i skyte stilling.
·        Holde oppe varmen med rolig runder, mellom skytingene.
·        Sosialt, lærer seg om å trykke rolig inn. Andre må ligge helt i ro.
Forklare/vise

Få kontroll på gruppa – stemmebruk. Gir tegn til innskyting, forklarer runde osv. Viser skyteteknikk osv. ved våpen.

Bruker Emil til vise og forklare.
30 min
HOVEDDEL

10 enkeltskudd på metall:
(Hinderløype).
·        10 runder (veldig korte)
·        10 metall blinker (trekker opp for hver gang)
·        Totalt 2 serier
·        I2

«Trykkøkning»
·        Alle legger seg ned og sikter på samme blink.
·        Jeg sier (Litt, middels, hardt og skudd)
·        For hver kommando skal utøverne presse på avtrekkeren til det punktet jeg nevner.
·        1-2 serier metall.
·        Løper bak til strek før de løper bort igjen – drill. Tenke samme liggestilling.

Ministafett (Om vi rekker)
To og to går sammen.
·        2 serier metall.
·        3- Straffe push-ups per bom.

Enkelt skudd.
Utøverne løper kort runde, skyter 10 enkelt skudd metall.
Bytter magasin mellom hver gang. Løper en morsom og kreativ løype – som tester flere egenskaper hos utøveren.
«Puls inn til skyting».

Trykkøkning

Individuell test hvor alle utøverne ligger og sikter på egen blink. Jeg kommanderer hvor hardt de skal presse på avtrekker. Når jeg sier skudd, skal skuddet gå av.


Stafett.

To og to på lag. Løper en kort runde, ned å skyte 5 skudd metall.
Ved hver gjøres 3 pushups. Løper og veskler
1 etappe hver.

Sjekke om barna har spredninger. Eventuelt skrumeldinger.
·       Fin måte å lære barna å kjenne.
·       Ut ifra skyte stilling og nivå.
·       Tilbakemeldinger.
·       Sjekke tendenser.
·       Påvirker aerob utholdenheten
·       Gjør Barna oppmerksomme rundt liggestilling.

Gjør barna oppmerksomme på trykk og trykkøkning. Bare fokus på hvert skudd, og gjennomføre rolige avtrekk hver eneste gang.

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere

Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere

Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.

Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige

De kjemiske reaksjonene går raskere

Nerveimpulsene går raskere

Samspillet mellom m. og nerver blir bedre

Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Forklarer /oppgave styrt.

Går igjennom de ulike øvelsene for hver gang. Emil demonstrer runder osv.

Bruker Emil aktivt til å demonstrere trykkøkning. 

5 min
AVSLUTNING

Snakke med barna hvordan de syntes økta var – eventuelle spørsmål/ønsker?

Samles sammen med stolpen. Snakker om økta.
Spørsmål om fokusområder osv.  
 Får en liten evaluering av økta. Hva de syntes?

Hva skal jeg gjøre bedre og annerledes neste gang. Eventuelle ønsker.
Vise og forklare1 kommentar:

  1. Meget god øktplan. Oppfatter du setter fokus på liggestilling og avtrekk/trykk. Blir viktig at du har noen stikkord til hver av disse momentene. Dette vil være stikkord som du coacher utøverne på.

    SvarSlett