Aktive Lokalsamfunn

mandag 6. november 2017

Økt med SFO Wennersborg skole.

Ferdighetsmål: alle skal føle mestring i aktivitetene jeg har valgt ut.
Kunnskapsmål: gjøre elevene oppmerksomme på hvordan lekeaktiviteter kan forbedre deres utholdenhet. (ikke nødvendigvis presse dette inn i hode dems, men nevne kort for å ha en liten formening av hva denne type aktivitet gjør med kroppen.)
Holdningsmål: jeg ønsker at elevene skal like å drive med aktiviteter som vil påvirke deres utholdenhet. 
Utstyr: fløyte, vester, det utstyret barna ønsker til Tarzansisten. 

Mål: forbedre barnas aerobe utholdenhet ved bruk av lekeaktiviteter. 
Tid - 60 min. 

Rødt og grønt lys: 

Det trekkes to streker med ca. 10 meters avstand. En av deltakerne er politi og står ved den ene streken, de andre står ved den andre streken. Når politikonstabelen står med ryggen til, er det grønt lys. Da kan fotgjengerne forsøke å nærme seg politikonstabelen. Når politikonstabelen snur seg, er det rødt lys. Da må fotgjengerne stå helt stille. Dersom politikonstabelen ser noen som beveger seg, må de gå tilbake til utgangspunktet. Poenget er å komme seg helt frem til politikonstabelen ute å gå på "rødt lys". Den som klarer det, blir ny politikonstabel.10 min rødt og grønt lys. 

Vis og forklar.

Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen, fysisk og psykisk
Hindre skader
-------------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå

For å varme opp muskelgrupper som skal brukes i hoveddelen
OPPVARMING
-          Spesiell del
Stiv heks

·        1 – 2 ellever «har den», når de tar noen må personen stå med beina til siden.
·       De elevene som ikke har blitt tatt har i oppgave å ikke bli tatt samtidig som de skal befri de som allerede er tatt. – dette gjøres ved å krabbe i mellom beina til personen.
·       Det er ikke lov til å ta en person som allerede er i ferde med å befri noen, og heksa kan heller ikke vente til denne handlingen er ferdig.5 -10 min stiv heks (aktivitetsnivå synker betraktelig om man driver denne leken over lengre tid) 

Vis og forklar.I den spesielle delen, økter intensiteten og de forbereder seg til hoveddelen.
HOVEDDELNappe hale:

Dette er en slags sistenlek, det er alle mot alle og alle har hvert sitt bånd. det er om å gjøre å samle inn flest bånd som du må stjele fra de andre deltagerne.

- kun lov til å ta ett bånd av gangen. 

Tarzansisten:

Tarzansisten som siste aktivitet. her får elevene velge hva slags utstyr de vil ha ut på banen (nesten fritt valg). det er ille lov til å tråkke på bakken mens den som har sisten jakter på dem. heller ikke de som har den har lov til å tråkke på bakken.  
Nappe hale - 5 - 10 min.Tarzansisten - 20 Min.

Vis og forklar.
-Dette er leker som er morsomme og gir motivasjon til elevene.
-Den aerobe utholdenheten blir påvirket.

Avslutning:

Oppsummere timen, skryte, gi ros, motivere til neste time + felles rydding.

-        Takke for meg.

oppsummering 5+ min. 


For å skape motivasjon til elevene.

1 kommentar:

  1. Fornøyd med denne økta, virket som at elevene stort sett likte øvelsene og variasjonen i timen. hadde også tarzansisten denne økta, og det skapte bra med motivasjon i gruppa. kunne ha brukt mere utstyr i tarzansisten, kunne aktivert øvelsen litt bedre ved å lage spørre område du kan bevege deg på.

    SvarSlett