Aktive Lokalsamfunn

søndag 5. november 2017

ØKTPLAN – IL BEVERN (Skiskyting)

PRAKSIS UTE I KLUBB
Henrik André Larsen
Dato – 23.10.2017                         Tid – Mandag ettermiddag                         Klasse – Il Bever´n skiskyting 11-12 år
Hovedtrener: Henrik André Larsen


Hjelpetrener: Emil André Breivik
Oppmøte: Klokka 18:00 til 19:00 – hvor utstyr (matte, skiver, osv.) er i orden.
Målgruppe – Mål gruppen for økta er unge skiskyttere i 11-12 års alderen. Dette er en relativt liten gruppe, men totalt lite erfaring med våpen osv. – ettersom de yngste klassene starter i denne alderen. Det fysiske nivået er på den måte høyere. Målgruppen skyter med støtte, og store blinker – noen skyter også med reim og små blink – stor målgruppe.
Hensikt/mål for økta: - Klare å gjennomføre et bedre avtrekk.
DELMÅL:
Sosialt mål: Barna skal igjennom kombinasjon og morsomme skyteøvelser bli bedre kjent med trener og hverandre.
Holdningsmål: Treneren kan forvente at barna kommer uthvilt og motiverte til treningen.
Ferdighetsmål: Utøverne skal bli bedre på å gjennomføre et «perfekt» avtrekk.
Kunnskapsmål: Utøverne skal lære seg viktigheten til et bra avtrekk, og lære seg de ulike fasene av et avtrekk.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
25 min
OPPMØTE
Introdusere dagens økt
·        Fokusområder
·        Hva som skal gjennomgås

INTRODUKSJON
Gå kjapt igjennom avtrekksfasen og opplyser i korte trekk viktigheten rundt den riktige stillingen.

INNSKYTING
Starter med innskyting
Tre serier, hvor vi går frem og ser for hver gang.
·        15 skudd samme blink.
·        Gi tilbakemeldinger.
·        Løper liten runde rundt banen imellom – unngå å bli kalde.
Samler barn og voksne i en ring rundt meg. Forklarer

Henvender meg til et våpen. Og viser hvordan sluttstykket og magasiner skal være - sikkerhetsregler.

Demonstrer avtrekk.  

Gir beskjed start slutt skyting. Gir ordre når vi skal gå frem (på siden).
Gir individuelle tilbake meldinger.

Sender barnene ut på en liten «varme» runde. Unngå å bli kald.
Gjelder alle de tre delene:
·        Skape trygge rammer ovenfor meg og utøvere/foreldre.
·        Gir både utøvere og foreldre et lite «innblikk» i det riktige avtrekket, og stilling. 
·        Innskyting – komme sentralt i skyte stilling.
·        Holde oppe varmen med rolig runder, mellom skytingene.
Forklare/vise

Få kontroll på gruppa – stemmebruk. Gir tegn til innskyting, forklarer runde osv. Viser skyteteknikk osv. ved våpen.

Bruker Emil til å vise avtrekk.
30 min
HOVEDDEL

10 enkeltskudd på metall:
·        10 runder (veldig korte)
·        10 metall blinker (trekker opp for hver gang)
·        Totalt 2 serier
·        I2

«Trykkøkning»
·        Alle legger seg ned og sikter på samme blink.
·        Jeg sier (Litt, middels, hardt og skudd)
·        For hver kommando skal utøverne presse på avtrekkeren til det punktet jeg nevner.
·        1-2 serier metall.

Ministafett (Om vi rekker)
To og to går sammen.
·        2 serier metall.
·        3- Straffe push-ups per bom.

Enkelt skudd.
Utøverne løper kort runde, skyter 10 enkelt skudd metall.
Bytter magasin mellom hver gang.

Trykkøkning

Individuell test hvor alle utøverne ligger og sikter på egen blink. Jeg kommanderer hvor hardt de skal presse på avtrekker. Når jeg sier skudd, skal skuddet gå av.


Stafett.

To og to på lag. Løper en kort runde, ned å skyte 5 skudd metall.
Ved hver gjøres 3 pushups. Løper og veskler
1 etappe hver.

Sjekke om barna har spredninger. Eventuelt skrumeldinger.
·       Fin måte å lære barna å kjenne.
·       Ut ifra skyte stilling og nivå.
·       Tilbakemeldinger.
·       Sjekke tendenser.
·       Påvirker aerob utholdenheten
·       Gjør Barna oppmerksomme rundt liggestilling.

Gjør barna oppmerksomme på trykk og trykkøkning. Bare fokus på hvert skudd, og gjennomføre rolige avtrekk hver eneste gang.

Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere

Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere

Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.

Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige

De kjemiske reaksjonene går raskere

Nerveimpulsene går raskere

Samspillet mellom m. og nerver blir bedre

Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet

Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå


Forklarer /oppgave styrt.

Går igjennom de ulike øvelsene for hver gang. Emil demonstrer runder osv.

Bruker Emil aktivt til å demonstrere trykkøkning. 

5 min
AVSLUTNING

Snakke med barna hvordan de syntes økta var – eventuelle spørsmål/ønsker?

Samles sammen med stolpen. Snakker om økta.
Spørsmål om fokusområder osv.  
 Får en liten evaluering av økta. Hva de syntes?

Hva skal jeg gjøre bedre og annerledes neste gang. Eventuelle ønsker.
Vise og forklare

 

2 kommentarer:

  1. Økta gikk totalt veldig bra. Ettersom avtrekk er noe de virkelig trenger å øve på, så jeg stort forbedringspotesialet. Jeg gjennomførte hele opplegget etter planen, unntatt stafettene - ikke tid. I tillegg til å bevisstgjøre flere områder ved avtrekket la jeg også på flere treningsmomenter underveis.

    Den trykkøvelsen slo veldig ann, og utøverne prestere veldig bra. Totalt sett vil jeg si at jeg oppnådde målet mitt i aller høyeste grad. Det er egentlig ikke så mye jeg vil endre på eller gjøre annerledes til neste gang. Jeg klarer å holde orden på gruppen, og viser svært gode leder-egenskaper.

    SvarSlett
  2. Flott. Få frem viktige momentene i avtrekket. Fokus er på dette. Ikke mer enn 3 ting. Dette skal gjennomsyre økta.

    Skriv også hvor mange som deltok på økta.

    SvarSlett