Aktive Lokalsamfunn

lørdag 19. oktober 2019

Øktplan 2, uke 42

Øktplan 2
Navn: Vida
Dato: 20.10.19
Målgruppe: Kif j13 
Utsyr: Kjegler, vester, baller 
Periodemål: BLI KJENT, LÆRE NYE ØVELSER OG STARTE MED FOKUS FOR HVER TRENING
Mål for økten: Bli kjent og ha det gøy med stasjonspreget aktivitet slik at jeg får sett litt nærmere på hver enkelt. Litt mer fokus på navn slik at tryggheten deres ovenfor meg og følelsen av å bli sett blir enda bedre. 

Setter av 5 min før økta starter til å lære navn litt bedre, ber alle si navnet, også bytte plass, også skal jeg si hva jeg husker. 
Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 minFøring av ball innenfor midtsirkelen (10 min):
Jentene har hver sin ball som de fører rundt i midtsirkelen. Når jeg holder opp en hånd skal de gjøre forskjellige ting, som å sette seg på ballen, vende osv. 

Stafett (10 min):
Deler jentene i 4 lag. Stafetten påvirker den aerobe utholdenheten og teknikken. 

Vise-forklare metoden 


Vise-forklare metoden
Jeg gjør løypa selv en gang så de kan se hvordan det er. 

Løper opp til en kjegle og tilbake igjen i en suicide versjon. Alle skal løpe 2 ganger hver på en runde. Skal helst ikke være for mange på hvert lag. Kjører flere stafetter: 
- Med ball 
- Løpe vanlig 
- Litt andre ting, som froskehopp eller liknende 
Føring av ball innefor midtsirkelen:
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen. 
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.
Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.
Øke motivasjonen og prestasjonsevnen.
 Har balløvelser også i generell oppvarming fordi jeg vurderer det som vesentlig for disse jentene som spiller fotball så sjelden å ha mest mulig balltouch. 


For å øke intensiteten, og spisse aktiviteten inn mot det som skal skje etterpå. Også for å gjøre noe gøy som engasjerer. Gjør litt forskjellige ting sånn at det blir forskjellige tapere hver gang. 
Jeg styrer hovedsaklig dette 
Hoveddel:
60 min
3 stasjoner (30 min):
Deler jentene i 3. Har 3 stasjoner: 
- Skuddøvelse 
- Spilløvelse 
- Firkant Spill på 2 baner (30 min) 

Brownie-konkurranse
Spilløvelsen:
4 mot 4. Man får poeng ved å føre over motstanderens bakerste linje. Vise-forklare metoden, men også oppdagende læring, fordi jeg ikke skal forklare så mye hva de burde gjøre for å spille bra og score mål 

Skuddøvelse
Dette er en skuddøvelse de pleier å ha, så denne kan de. 

Firkant
Denne øvelsen kan de også godt. 

10 min på hver øvelse 
Deler inn i 4 lag. På den ene banen er det spill på 2 store mål, på den andre banen er det spill med 2 små mål i hver ende. De spiller 5 min hver, helt til det ikke er mer tid igjen. Rullerer på hvor man spiller og hvem man spiller mot. Dette trenger ikke så mye forklaring, bare på reglene, og at på spilldelen skal keeperne starte med ball når den er ute av spill. Dette skal jeg vise og forklare. Bruker også oppdagende læring i spillet. 
Hvis over halvparten av jentene scorer på en av trenerne, skal de få kake på neste trening. Trenger ikke forklaring, denne kan de. 


Grunnen til at jeg deler opp er fordi de er så mange. Har lyst til å komme litt tettere innpå hver spiller for å forbedre relasjonene og kunne formidle litt kunnskap. De blir også veldig fort ufokuserte, så det lønner seg å ha noen voksne til å passe på at de gjør det de skal og ikke begynner å gjøre andre ting. Velger å gjøre disse 3 øvelsene fordi de er fine kombinasjoner av øvelser de kan fra før og nye øvelser, og de blir utfordret på mange sentrale områder i fotballen blant annet samspill og teknikk. De er også i aktivitet hele tiden, og får mange touch på ball. 

For at de skal få mye erfaringer med ball og spillsituasjoner. Skal ha små baner med få på hvert lag, slik at hver enkelt får mange involveringer. 


Dette pleier de å gjøre noen gang, for å øve på skudd og for å gjøre noe gøy og koselig. De syns dette er veldig gøy.  
Spilløvelsen
Jeg styrer 

Skuddøvelse
Hjelpetrener

Firkant
Hjelpetrener

(da de er såpass mange er jeg veldig avhengig av hjelpetrenerne (de vanlige trenerne deres). Jeg pleier å sende øktplan til de dagen før, så de vet hva økta skal inneholde. Er avhengig av at jeg og hjelpetrenerne vil det samme, og har samme ideer. )


Jeg har hovedansvar på den en banen, den andre hjelpetreneren har hovedansvar på den andre banen. 

Hjelpetrener står i mål. Jeg er med å skyte. 

Avslutning:
5 min

Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
- Fremside lår 
- Bakside lår 
- Legg 
- Hoftebøyer 

Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Jentene hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Snakker med de og spør hvordan det har vært. Dette til orientering for meg og hvordan jeg skal legge opp økta neste gang. 

Hovedansvar: Begge trenerne 

2 kommentarer:

  1. Denne økta gikk skikkelig bra. Jeg følte jeg oppnådde målet med økta veldig bra. Alle var mye i aktivitet, og fikk mange ballberøringer, samtidig som jeg fikk kommet litt tettere på hver enkelt spiller. De var også engasjerte og motiverte, og hørte etter.

    SvarSlett
  2. Fin plan. Husk å skille mellom G og S del i oppvarmingen.
    N3-

    SvarSlett