Aktive Lokalsamfunn

søndag 13. oktober 2019

Øktplan bakke j07 (80 min, men tar utgangspunkt i 10 min ekstra, pga drikkepauser)Navn: Anna Sveaass
Idrett: Håndball
Dato: 21.10.2019
Målgruppe: Bakke j07 (12 år)
Klokkeslett: 1730-19
Mål: Forbedre overblikk og ballkontroll i fart. Samt. Jobbe videre på samarbeidet i forsvar.

Ferdighetsmål: Spillernes ferdigheter når det gjelder å ha overblikk. Blant annet å kunne se spillere og rom i angrep, både for medspillere og seg selv. Eller å kunne se medspillere, og forsvarspillere i kontringer. Ferdighetsmålet handler mye om å klare dette, men likevel klare å spille ballen og utøve andre tekniske bevegelser hurtig.

Kunnskapsmål: Spillerne skal lære mer om at det er en forskjell på ballforståelse og ballkontroll, samt. spilleforståelse, og å bare «kaste og spille håndball». Altså bli «litt» mer rutinerte, slik at det blir mer flyt i spillet.

Holdningsmål: Spillerne skal få bedre selvtillit og syntes håndball er morsommere ettersom de etter flere av disse «type» øktene får bedre muligheter til å løpe og gjøre bevegelser med ball, og da også kan «få på seg» forsvarspillere og gi rom til andre.


Mål
Innhold
Tid
Metode
Vurdering
OPPVARMING
-          Generell del
Løpe rundt i ring:
Elevene jogger lett i ring rundt banen etter hverandre for å bli varme i de store muskelgruppene. De skal også følge enkle balløvelser, disse øvelsene kan for eksempel være øvelser som, stussing (først med riktig hånd, så motsatt) (så baklengs). Dette selvfølgelig samtidig som de løper, så øvelser som å kaste ballen opp (ta den imot både foran, så bak ryggen (øke vanskelighetsgrad).


10 min
Apemetoden/forklare-metoden
Dette skal de gjøre for å unngå skader,
varme opp de store muskelgruppene
Øke fysiske, psykiske prestasjonsevnen og motivasjonen

OPPVARMING
-          Spesiell del
Håndball lek på kjegler:
Kastelek med kjegler, gruppen deles inn i to lag, hvert lag har ansvar for 3 kjegler. Mellom lagene spilles det en ball, og laget med ballen skal prøve å skyte ned det andre lagets kjegle. Om laget treffer, må spilleren som traff løpe over med kjeglen. De andre må prøve å få tak i ballen for å enten fokusere på neste kjegle, eller så har de muligheten til å legge ballen forsiktig på spilleren som traff kjeglen deres slik at de selv kan få kjeglen tilbake.                                                         kjeglene. Dette fortsetter helt til et lag har alle kjeglene.
10 min 
Vise-Forklare-metoden
Denne leken vil gjøre spillerne varme i mer spesifikke muskler i tillegg til å være relevant til resten av økten. Den går inn på både kast og mottak og generell bevegelse med ball. Den gir også mening i forhold til målet om overblikk. Ettersom man å se de andre spillerne, og kjeglene.
OPPVARMING
Spesiell del
To og to, forsvarsøvelser
I denne øvelsen skal spillerne gå sammen to og to. Spillerne starter med en ball per par, hvor begge spillerne står ovenfor hverandre på den ene siden av kortsiden. Spilleren med «banen bak seg» skal ikke ha ball, og være forsvar, mens den andre spilleren med «forsvareren» foran seg skal ha ball i kastearmen, og «gå på» den forsvarende spilleren.
De skal jobbe på denne måten (pådrag/forvar) over kortsiden, til den andre siden hvor de bytter. Gjenta et par ganger. Deretter gjør de det samme, bare at angrepsspilleren som ista kun tok pådrag, nå skal finte. Etter å ha gjentatt dette et par ganger skal angrepspilleren gå opp i luften etter finten (som et hoppskudd uten avfyring). Hovedansvaret til forsvarspilleren da, er å låse angrepsspilleren ned i lufta, og gå etter skuddarmen.

15

Spillerne er i hovedsak gode på dette området. Grunnen til at jeg velger å utføre denne øvelsen, handler mest om å terpe forvarsbevegelser og taklinger på angrepspillerne, slik at vi vinner flere dueller.
UTTØYNING
Utfører ikke L-del i denne økten. (men dette kunne vært alternativ). (Kommer litt an
på målgruppe)
Diverse uttøyningsøvelser øvelser:
-Innside lår
-Framside lår
-Skulder ut/bakside
-Mellom skulderblad
-Nakke sider/bakside
(5 min)
(0 min)
Apemetoden
Uttøyning etter oppvarmingen gjør både at du forhindrer skader og holder bevegeligheten god.
HOVEDDEL
Kast og mottak i fart:
Alle går sammen to og to, med en ball på hvert par. De starter med kun et par meter avstand og kaster ballen frem og tilbake i fart (frem og tilbake på langsiden «mellom målene»). Jeg starter med å forklare litt grunnleggende teknikk og pirker litt mens de kaster frem og tilbake i fart innad i paret. (Noe jeg skal fokusere på å kommentere er at de må se opp, både på «partner», og mot mål. Deretter skal jeg gå gjennom andre kasteteknikker som:
-Stusspasning
-Motsatt hånd

Kast og mottak med stige:
Spillerne skal stå på rekke bak en stige, jeg skal vise enkle stige øvelser (f.eks. en fot i hver, mens de løper fremover). Samtidig skal jeg stå vedsiden av stigen, og kaste ballen til dem, slik at de må ha overblikk.


Kast med pådrag:
Alle spillerne stiller seg opp på to rekker med ca. 3-5 meters avstand mellom med ansiktet mot mål. Førstemann i hver av rekkene skal kaste en ball til hverandre, før de løper ned mot seksmeteren, og over til den andre rekken igjen. Mens rekkene holder ballen i spill mellom disse to rekkene, skal spillerne passe på å holde kroppen og ansiktet rettet mot målet. spillerne skal ha konstant fokus om å være rettet mot mål, og må passe på å ikke vende kroppen med armen samme retning som kastet går.

Kryssspill med pådrag:
Spillerne fortsetter på nesten samme måte, de skal fortsette på to rekker med like mye mellomrom. De skal også fortsette å holde kroppen og ansiktet mot mål, men nå skal de bevege seg mot midten av mellom rekkene og legge opp ballen i et kryss til medspillerne fra motsatt rekke bak. Denne spilleren skal fortsette på samme måte, og avlevere ballen til neste spiller fra motsatt rekke.


Pådrag videre spill, med forsvar.
Spillerne fortsetter på samme måte, bare at nå skal det være tre rekker, og tre forsvarspillere. De jobber på samme måte, men nå må de forholde seg til forsvarsspilleren. De går så nærme som mulig forsvarspilleren, før de spiller videre til den vedsiden av.


10 min


5 min


10  min


5 min10 min
Vise-forklare metoden
Ved å lære kast og mottaksteknikk i fart, vil de både få bedre overblikk, men da også bedre ballfølelse og ballforståelse. Det er også en nøkkel til å klare idretten godt og få mestringsfølelse. Ved å lære dette vil spillet i seg selv også bli mye bedre.Dette handler om at jeg vil at spillerne skal trene på å utføre koordinative bevegelser, samtidig som at de må ha overblikk.
Hensikten med denne øvelsen er flere. Spillerne lærer for det første å kaste og motta ball samtidig som de har et overblikk over banen. Likt med dette øver hver og en av dem også på pådrag- videre spill, og å holde kroppen rettet mot mål slik at de ser egne muligheter i tillegg til å «dra» på seg forsvarspillere og gi rom til andre.

Hensikten er akkurat den samme, bare at bevegelsen er annerledes. Kryssbevegelsen setter forsvaret i bevegelse på en litt annen måte, noe som også skaper rom til «medspillerne».
Denne øvelsen gjør at spillerne må se på mål samtidig som de kaster på samme måte som tidligere. Eneste forskjellen nå er at de i tillegg må ha kontroll på forsvarspillerne. Dette gjør det desto viktigere med overblikk.
AVSLUTNING
Uttøyning
Tøyer ut med samme øvelser som gjorde på starten av økten:
-Innside lår
-Framside lår
-Skulder ut/bakside
-Mellom skulderblad
-Nakke sider/bakside

5 min
Apemetoden
Tøyning av musklene som var viktig i hoveddelen forebygger skader, samtidig som det vil gjøre elevene mer bevegelige.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar