Aktive Lokalsamfunn

onsdag 9. oktober 2019

Øktplan uke 41, 10.10.2019 - K3 barnegruppa


Navn: Tuva Uberg
Mål: Påvirke utøvers evne til å samarbeide på tvers av alder.
Målgruppe: Barn i alderen 6-13 år
Sosialt mål: Ha aksept på tvers av alder for ulike evne til oppgave løsning.
Holdningsmål: Finne glede i aktiviteten
Ferdighetsmål: Øke aerob utholdenhet muskulært både under oppvarmingsøvelser  og klatring.
Kunnskapsmål: Sette fokus på teknikk hos hver enkelt utøver.
Dato: 10.10.2019
Tid og sted: Skrimhallen, 17:30 – 19:00
Utstyr: -
Antall utøvere: 15 (?)


Tid - varighet
Hva - innhold
Hvordan - organisering
Hvorfor - begrunnelse
Metoder
OPPVARMING
Sitte i ring
5min
Ta opprop og få litt oversikt over tilstedeværelse. Forklare hva som skal skje i økta.
Sitte i ring, treneren må passe på at alle kan se han.
Vise og forklare metode.
Greit å få oversikt og gi barna en forklaring på hva som skal skje slik at de kan få et klart bilde av økta.

Hermegåsa
5min
Alle går i rekke og den som går forrest skal alle i rekka bak gjøre. Dersom førstemann hopper skal resten av rekka hoppe.
Rullerer etter hvert på hvem som står forrest i rekka.
Alle på ei rekke med hermegåsa fremst.
Dersom treneren starter i rekka kan han begynne rolig slik at det blir en progresjon i belastningen i oppvarmingen.
Ettersom at aldersspennet i gruppa er såpass stort kan det være vanskelig å ha mere tekniske eller detaljerte oppvarmingsøvelser.
Apemetoden
Doktorsisten
10min
Det er en eller flere som har'n (avhengig av hvor mange som er  på trening og aktivitetsnivået). Den som blir tatt av den som har'n, for eksempel på skuldra, må holde seg selv på skuldra samtidig som man har'n og kan ikke slippe før neste person er tatt.
Gjennomgang av leken og man må enes om regler før man begynner.
Velger å ha sisten leker i oppvarmingen for å sikre aerob oppvarming i de store muskelgruppene.
Vise og forklare
Stiv heks
10min
En eller flere har'n og den som blir tatt må stå som ei stjerne. For at de som er tatt skal bli fri må en annen krabbe imellom beina til den som er tatt.
Ruller på hvem som har etter ca. 1-2min.
Gjennomgang av leken og man må enes om regler før man begynner.
Stiv heks for å sikre varme i store muskelgrupper. Barn har nemlig ikke ett like stor behov for nøye oppvarming slik som ett voksent menneske fordi ledd, muskler og brusk i kroppen fortsatt er ganske tøyelig.
Vise og forklare
HOVEDDEL
ca. 55min
Ca. 55minKlatring på topptau


Foreldrene er delaktige og sikrer barna på topptau.
Trener går rundt og ser på nivået for å se hva som kan jobbes med.
Trener prater også med utøverne for å høre om forventinger eller ønsker. Samtidig gir treneren litt tilbakemeldinger og er delaktig ved å vise teknikk dersom det trengs.
Det blir litt vanskelig å ha ett kontrollert opplegg annet enn at foreldrene sikrer barna, spesielt på dette nivået. Underveis kan treneren gå til hver enkelt utøver og følge med på teknikk og utførelse. Høre med utøveren hvordan de syns det gikk og gi litt tilbakemelding, se an hvor sterkt behovet er for dette med tanke på barnets indre motivasjon for klatringen.
Vise og forklar
AVSLUTNING
ca. 5min
Avslutning i ring
Reflektere over økta og høre om det er noen ønsker for leker og høre om det er interesse for teorileksjoner for de litt eldre.
Vise og forklare metode
Skape samspill mellom utøvere og trener. Avslutte økten gjennom en hyggelig samling og skape rutiner i  treningen.
Vis og forklar

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar