Aktive Lokalsamfunn

onsdag 23. oktober 2019

SFO - Økt 3SFO- Økt 3

Navn: Anna Pernu
Sted: Madsebakken Skole
Gruppe: 3 klasse


Dagens aktivitet: Dans og stafett.

Hovedmål: Vise kreativitet og danseglede.

Ferdighetsmål: Lære å ta en piruett.

Kunnskapsmål: Vite hvordan man utfører er piruett teknisk riktig.

Holdningsmål: Å være engasjert og utføre oppgaven selv om man ikke er interessert.


Hva:
Hvordan:
Hvorfor:
Metode:
Innledning 3 min
Jeg forteller hva vi skal gjøre under økta og svarer på eventuelle spørsmål.
Alle stiller seg inn til veggen og jeg står i midten slik at alle ser meg.
Slik at elevene vet hvem jeg er og hva vi skal gjøre, slik at de som ikke er interesserte i å danse har noe å glede seg til på slutten.

Oppvarming G del
13 min
Oppvarmingsdans.Elevene sprer seg ut i salen slik at alle har god plass og kan se meg. Jeg går gjennom dansen flere ganger mens elevene hermer etter meg.


Det er viktig å varme opp før man starter med hovedaktiviteten for å unngå skader og for å øke motivasjon.
Oppvarmingsdansen er enkel og består av store bevegelser som varmer opp kroppen og tøyer. Den starter rolig og tempoet øker etter hvert.
Apemetoden
Oppvarming S del
7 min
Gå over gulvet.
Elevene stiller seg i to rekker i et hjørne. Fire og fire går sammen over gulvet og utfører bevegelsen som blir vist.
Elevene får øvd på å følge rytme ved å gjøre enkle ting som å gå i takt til musikken, og de får øvd på enkelte trinn ved å repetere mens de beveger seg over gulvet.
Vise og forklare metoden.
Hoveddel
25 min
Stoppdans 10 min.


Øve på piruetter 15 min.
Elevene får danse fritt i salen mens musikk spiller, når musikken stopper må elevene også gjøre det. Hvis man beveger seg når det er stille er man ute.

Jeg går nøye gjennom hvert steg og viser flere ganger. Jeg ser på hver elev utføre piruetten og eventuelt retter på de hvis det trengs.
Stoppdans lar elevene vise kreativitet mens de har det gøy. Når man konkurrerer så blir alle engasjerte selv om de ikke liker dans siden de vil vinne.
Teknikk er en viktig del av dans, og piruetter er en morsom teknikk å lære.


Vise og forklare metoden.
Avslutning
15 min
Mattestaffet 8 min.
Tjukkasstafett 7 min.Jeg deler opp elevene slik at det blir 4 på hvert lag. Hvert lag får to matter og de starter i den ene enden av gymsalen. Målet er å komme fortest mulig over til andre siden og tilbake, uten
Det er 6 på hvert lag og hvert lag får en tjukkas. Målet er å komme seg fram og tilbake ved at laget hiver seg på tjukkasen slik at den sklir framover
Vi avrunder med noe ikke danse-relatert slik at elevene som ikke er interessert i dans og har mistet fokus får gjøre noe gøy til slutt.
Vise og forklare metoden.

2 kommentarer:

  1. Denne gangen var gysmalen opptatt så jeg hadde dans på et ledig klasserom. Da kom kun de som faktisk ønsket å danse og vi fullførte hele økta minus avslutningen som krevde gymsal og flere folk. Men de som kom fikk mye ut av økta, og lærte masse.

    SvarSlett