Aktive Lokalsamfunn

søndag 20. oktober 2019Navn: Magnus Sæther Rudrud
Dato: 20.10.2019
Sted: Madsebakken SFO
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppa mi er 3.klasse ved madsebakken barneskole. Ettersom de ikke er eldre enn 7-8 år, så er det viktigste å ha det gøy, samt øve på de grunnleggende bevegelsene.

Varighet: 1 time

Hovedmål: Ha det morsomt med leik, noe innslag av utholdenhet og koordinasjon (reaksjon, balanse)
Ferdighetsmål: Gi mestring innenfor de forskjellige lekene. F.eks. at man er flink til å reagere under rødt og grønt lys.
Kunnskapsmål: Lære nye leker eller utvikle de om de allerede kan de fra før.
Holdningsmål: Høre på hva jeg sier, og de beskjedene jeg har gitt.


Hva
Hvordan
Hvorfor
Oppvarming
6 minutter

7 minutter2 minutter
Hermegåsa


Stiv heks


Drikkepause før hoveddel
Jeg deler alle inn i par.
Deretter skal den som står først i paret utføre forskjellige øvelser han/hun finner på. Disse øvelsene skal den som står bak herme etter. 1-2 minutters mellom bytte.
Prøve å utfordre seg ved å ikke ta samme øvelse hver gang.

2-3 personer er hekser, de skal ta alle de andre. Når man blir tatt, sprer man beina, og står stille på et sted. For å bli frigjort, må en person som ikke er tatt og som ikke er heks, krabbe mellom beina dine. Heksene kan ikke ta de som krabber igjennom beina på en som er tatt, og de kan ikke stå og vente ved siden av.
Her lar jeg elevene styre mer selv hva de gjør. Hermegåsa åpner dessuten for kreativitet, og elevene må ikke bare bruke kroppen, men også hodet for å finne nye øvelser. Dette er dessuten en morsom øvelse som passer bra for de fleste aldersgrupper.


Gjennom stivheks får man opp blodpumpa betraktelig, spesielt når man er 7-8 år, ettersom man gjerne løper fra den ene sida og til den andre for å slippe og bli tatt.

Jeg velger å legge inn drikkepauser, ettersom barn jobber i intervallpreget arbeidsform. Det vil si at de etter å ha løpt en del trenger en liten pause. Jeg kan dessuten bruke denne lille pausen til å f.eks. sette opp neste øvelse.
Hoveddel – 40 minutter
15 minutter

15 minutter
Rødt og grønt lysHauk og due
En person står ved den ene kortsida i hallen, hun/han er trafikklyset. Alle de andre skal stå på den andre sida. Når hun/han står med ansiktet mot veggen, så kan de andre barna bevege seg. Med engang trafikklyset sier rødt lys og snur seg, så må de andre barna/bilene stå helt stille. Trafikklyset skal se de som ikke klarer å stoppe opp og stå stille med engang. De blir sendt tilbake til start, og må starte på nytt. Første mann over til andre sida vinner.Et barn er på den ene kortsida, hun/han er duemor/far. Alle de andre er på andre sida. I midten står det 1 eller 2 barn, disse er sultne ulver. De skal prøve å ta dueungene når de løper over.
For at dueungene skal løpe over må duemor/far kalle på de, det gjør hun/han ved å rope: alle mine duer kom hjem fra fjellet.
Ungene svarer: nei, vi tørr ikke.
Duemor/far: Kom allikevel.
Dueungene løper dermed over, men må prøve å ikke bli tatt av ulvene. Blir de tatt, så blir de en del av ulveflokken.
Reaksjon, balanse og konsentrasjon

Rødt og grønt lys krever full konsentrasjon, da man må reagere lynraskt for å ikke bli sett av trafikklyset. Man må dessuten klare å stå helt stille mens lyset er rødt, og frem til det blir grønt. Det krever også balanse, spesielt om man skulle løpe, for da må man stoppe fort og prøve å ikke «falle»/lene seg fremover når man stopper, for da blir man antageligvis tatt av trafikklyset. Det er ikke veldig mye balanse i leken, men litt.


Her får ungene løpt mye, og de må også tenke på romorientering mens de løper over. For ingen vil vel bli tatt av ulvene. For at alle skal bli aktivisert, så skal duemor/far løpe over når hun/han skal bytte side.
Avslutning
5 minutter
Starte med en liten navnesjekk, sånn at jeg er helt sikker på at jeg kan alle navnene.
Samle alle ungene.
Spørre hva de synes om økta: var det morsomt? Kunne jeg gjort noe annerledes? Noen ønsker til neste økt kanskje?
Takke for i dag.
3 kommentarer:

  1. Husk å presiser generell og spesiell del i oppvarmingen. Ellers en fin plan. Savner refleksjon av økta

    SvarSlett
  2. Økta gikk litt så som så, da jeg fikk langt færre barn enn jeg trodde. Jeg var av den grunn nødt til å legge om deler av økta. Jeg valgte dessuten å droppe rødt og grønt lys, ettersom barna hadde veldig mye energi i dag. Ellers gikk økta greit.

    SvarSlett