Aktive Lokalsamfunn

søndag 20. oktober 2019

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 21.10.19

Øktplan 3
Navn: Silje
Dato: 21.10.19
Målgruppe: Gruppe 9/10 og 11/12 i Bever’n
Utsyr: Kjegler, bånd, erteposer, terninger
Periodemål: Videreutvikle barnas basisferdigheter gjennom lek, hovedsakelig utholdenhet og koordinasjon.
Mål for økten: Påvirke barnas aerobe utholdenhet gjennom intervallpreget aktivitet/lek.

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
15 min
Løpe til stadion (5 min):
Barna løper samlet med trener til stadion.

Utviklingsleken:
Det er 3 «stasjoner» med en avstand mellom hverandre.
Beskrivelse kommer
Løpe til stadion:
Ape-metoden


Utviklingsleken:
Vise-forklare-metoden
Jeg passer på å spørre om noen har spørsmål og om alle skjønner leken.
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen.
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.

Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.

Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos elevene.
Løpe til stadion:
Hovedansvar: Silje
Henter utstyr

Utviklingsleken:
Hovedansvar: Sanna
Blir med
Hoveddel:
50 min
Nappe hale (15 min):
Alle deltakerne utstyrer seg med en hale av et bånd. På et gitt signal, skal alle forsøke å nappe til seg haler fra de andre innenfor et avgrenset område. De halene deltakerne stjeler, holder de i hånda, men mister de sin egen hale, må de feste en ny bak. På signal avsluttes leken. Alle teller opp halene sine. Den som har flest, har vunnet.

Hente erteposer (10 min):
Barna deles inn i lag på ca 3 stk. De står ved hver sin kjegle. I midten av alle kjeglene er en haug med erteposer. Når signalet går, skal en fra hvert lag løpe til midten, ta med seg en ertepose, og så løpe tilbake og legge fra seg erteposen ved sin kjegle. Deretter gjør neste på laget det samme. Det er kun en på laget som skal løpe om gangen, og det er kun lov til å ta med seg en ertepose hver runde. Slik fortsetter det til alle erteposene er borte. Laget med flest, har vunnet.
Neste runde er det om å gjøre å få erteposene tilbake til midten på samme måte. Laget som først har kvittet seg med alle, vinner.

Terningsstafett (10 min):
Barna deles inn i lag på ca 3 stk. De står ved hver sin kjegle. Da signalet går, skal førstemann på laget løpe frem til en kjegle på andre siden, der det ligger en terning. Barnet skal løpe like mange runder rundt kjeglen som antall øyne terningen viser. Etter dette løper den tilbake og veksler med nestemann.

Dosisten (15 min):
Barna løper rundt i et avgrenset område. En eller to stykker har’n, og skal løpe rundt å ta de andre. Dersom man blir tatt, må man sette seg ned på et kne, som en do. For å bli fri, må en annen komme og «sette seg på do».
Nappe hale:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer leken.


Hente erteposer:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer leken.Terningsstafett:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer leken.


Dosisten:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer leken.

Nappe hale:
Leken er konkurransepreget, som gjør at intensiteten automatisk blir høyere. Barna er nødt til å løpe hele tiden for både å ikke miste haler, og å få tak i nye. Det er noen korte pauser i leken, da barna må feste nye haler, og derfor har den også et intervallpreg.


Hente erteposer:
Dette er en slags stafett, som vil si at det er intervallpreget aktivitet. Det er konkurranse, og da blir barna ofte ekstra motivert for å gi alt de har.
Å kjøre to runder på denne måten, gjør at det blir mer «rettferdig», ettersom at lagene kan være ujevne. Det vil si at forskjellene ikke blir så tydelige.

Terningsstafett:
Dette er også stafett, som vil si at det er intervallpreget aktivitet. Det er konkurranse, og da blir barna ofte ekstra motivert for å gi alt de har. Elementet med å slå en terning, gjør at det blir tilfeldig, og da ser man heller ikke forskjellene i lagene så godt.


Dosisten:
Dette er en lek som barna synes er gøy. De må holde seg i aktivitet hele tiden for å ikke bli tatt, og om de blir tatt, får de en kort pause. Derfor kan man si at denne leken også ha intervallpreg.
Nappe hale:
Hovedansvar: Silje
Blir med
Hente erteposer:
Hovedansvar: Begge
Henter utstyr
Setter opp bane
Terningsstafett:
Hovedansvar: Begge
Henter utstyr
Setter opp baneDosisten:
Hovedansvar: Sanna
Blir med

Avslutning:
10 min
Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
-          Bakside lår
-          Framside lår
-          Hoftebøyer
-          Ankel
Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Løpe tilbake (5 min):
Løpe samlet tilbake til Beverlokalet.
Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Barna hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.

Løpe tilbake:
Ape-metoden
Barna løper på rekke bak meg.
Forebygge skader.

Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Jeg snakker med barna mens vi tøyer for å finne ut litt hva de synes er morsomt, og spør hva de synes om lekene osv.
Hovedansvar: Begge

Rydde utstyr. Passe på at alle kommer seg tilbake.
1 kommentar:

  1. I dag var det 25 barn totalt i gruppe 9/10 og 11/12, så det var flere enn vi hadde forventet. Det var fortsatt skjev fordeling på gruppene, kanskje 6-7 stk i min gruppe, og resten i Sanna sin. Den største utfordringen var å holde orden på så mange barn samtidig. De var veldig urolige, og det var vanskelig å få de til å være stille når vi skulle gi beskjeder.
    Vi fulgte planen, bortsett fra at vi droppet terningsstafetten, da vi så at vi fikk dårlig tid. Under "hente erteposer" delte vi gruppa i to (4-6. klasse sammen og 3. klasse alene), og det gjorde at det ble færre på hvert lag og enklere å holde styr på dem.

    SvarSlett