Aktive Lokalsamfunn

søndag 27. oktober 2019

IL Bever'n gruppe 11/12 - Øktplan 28.10.19

Øktplan 4
Navn: Silje
Dato: 28.10.19
Målgruppe: Gruppe 11/12 i Bever’n
Utsyr: Kjegler, erteposer
Periodemål: Videreutvikle barnas basisferdigheter gjennom lek, hovedsakelig utholdenhet og koordinasjon.
Mål for økten: Påvirke barnas koordinasjon, hovedsakelig balanse, og spenst.

Varighet (tid)
Hva (innhold)
Hvordan (organisering/metode)
Hvorfor (begrunnelse)
Hjelpetrener
Oppvarming:
20 min
Løpe sammen (10 min):
Barna løper samlet med trener i en liten runde, og ender opp på stadion.

Stikkball:
Barna løper innenfor et avgrenset område, og kaster på hverandre med softball. Det er kun lov til å ta tre skritt med ball. Dersom man blir skutt, må man ta 5 spensthopp før man blir med i spillet igjen.
Løpe sammen:
Ape-metoden


Stikkball:
Vise-forklare-metoden
Denne leken har barna antakeligvis lekt før, men jeg passer på å spørre om noen har spørsmål til leken.
Øke kroppstemperaturen, slik at blodgjennomstrømningen blir bedre, og oksygen og næringsstoffer flyter transporteres raskere ut til muskulaturen.
Gjøre musklene mer smidige og klare til å jobbe, og dermed forebygge skader.

Gjøre muskelarbeidet mer koordinert og samstemt.

Øke motivasjonen og prestasjonsevnen hos elevene.
Løpe sammen:
Henter utstyr


Stikkball:
Blir med
Hoveddel:
45 min
Balanseøvelser i par (10 min):
Barna går sammen to og to. Vi kjører tre ulike øvelser i ca 3 min hver. For hver øvelse kjører de så mange runder de rekker.
-          Hinke med armene i kors og «dytte» hverandre for å få den andre til å miste balansen,
-          Høyre bein mot hverandre og høyre arm holder hverandre. Om å gjøre å dra hverandre ut av balanse uten å slippe hånda.
-          Stå overfor hverandre med begge bein i bakken. Om å gjøre å dytte, slå eller lure hverandre ut av balanse. Kun lov å slå håndflate mot håndflate.

Spensttrening i bakke (20 min):
Vi løper samlet til en bakke. Barna står på rekke, og gjennomfører øvelser etter hverandre oppover bakken. Etter hver øvelse, går de ned igjen og tar en pause før neste sett.
Øvelsene:
3 x 8 Spretten skigang
2 x 6 Hink (hvert bein)
3 x 6 Froskehopp
3 x 10 Skøytehopp

Stafetter (15 min):
Deler barna opp i lag med 2-3 stk på hvert lag. Vi kjører tre ulike stafetter. Hver på gruppa skal løpe 3 ganger, og vi kjører hver stafett 2 ganger om vi får tid.
-          Balansere ertepose på hodet
-          Hinking
-          Froskehopp
Balanseøvelser i par:
Vise-forklare-metoden
Jeg får barna til å stille seg i en halvsirkel mens jeg viser og forklarer øvelsene. Jeg viser en øvelse først og lar de gjennomføre den, før jeg viser den neste.

Spensttrening i bakke:
Apemetoden
Vise-forklare-metoden
Før hver øvelse, viser jeg kun øvelsen uten å forklare noe, og får barna til å følge etter meg. Neste runde forklarer jeg hva det er lurt å tenke på underveis. Jeg viser en øvelse først og lar de gjennomføre den, før jeg viser den neste.


Stafetter:
Vise-forklare-metoden

Balanseøvelser i par:
Disse øvelsene utfordrer barnas balanseevne, og går derfor direkte på målet for økta. Det er parøvelser, noe som barna ofte synes er morsomt. Det er også en type konkurranse, noe som kan være med på å øke motivasjonen hos barna.Spensttrening i bakke:
Dette er spensttrening, og knyttes direkte opp mot målet for økten. Jeg starter med forholdsvis få repetisjoner og sett, fordi barna antakeligvis ikke er vant til å trene på denne måten. I senere økter kan jeg eventuelt øke antall sett/reps.
Stafetter:
Jeg deler opp i lag med få på hver, slik at det blir flere repetisjoner på hvert barn. Å balansere ertepose på hodet, og hinking, utfordrer barnas balanseevne. Hinking og froskehopp går på spenst. I tillegg påvirker det også barnas aerobe utholdenhet, siden de er så få på hvert lag, og får derfor korte pauser.
Balanseøvelser i par:
Blir med hvis det ikke går opp. Er med og viser.

Spensttrening i bakke:
Er med på å gi tilbakemeldinger til barna.

Stafetter:
Blir med hvis det ikke går opp. Passer på at alle følger reglene.
Avslutning:
10 min
Lett uttøying og oppsummering
(5 min):
Jeg styrer en lett uttøying.
-          Bakside lår
-          Framside lår
-          Hoftebøyer
-          Ankel
Jeg oppsummerer økta og barna kan gi tilbakemeldinger om de ønsker.

Løpe tilbake (5 min):
Løpe samlet tilbake til Beverlokalet.
Lett uttøying og oppsummering:
Ape-metoden
Barna hermer etter øvelsene jeg gjør. Vi står i en sirkel, og jeg oppsummerer mens vi tøyer.
Løpe tilbake:
Ape-metoden
Barna løper på rekke bak meg.
Forebygge skader.

Opprettholde bevegeligheten i leddene.

Jeg snakker med barna mens vi tøyer for å finne ut litt hva de synes er morsomt, og spør hva de synes om lekene osv.
Rydde utstyr. Passe på at alle kommer seg tilbake.
1 kommentar:

 1. I dag var det 4 barn på trening, i tillegg til meg og mine to hjelpetrenere Borgar og Arne. Jeg visste at det var sannsynlig at vi ble få, så jeg hadde planlagt leker og øvelser som ikke forutsetter at vi er mange.
  Vi fulgte planen på oppvarmingen, og jeg synes det fungerte bra. Vi trenerne var med på stikkball, slik at det ble litt flere deltakere.
  Jeg gjorde noen justeringer i løpet av økta. F. eks. så måtte jeg droppe en av spenstøvelsene, og noen av stafettene.
  En utfordringen var å få alle til å følge med, selv om de var få. Jeg hadde tenkt at det skulle bli enklere, men samtidig er det fort at barna blir mer "komfortable", og derfor føler at de kan gjøre litt som de vil. Dette er noe jeg må tenke på når jeg planlegger treningsmetodene for de neste øktene.
  Alt i alt er jeg veldig fornøyd med gjennomføringen av økta. Det virket som at barna synes det var gøy, og at de likte å "trene" litt som de store barna, med spenst i bakken. :)

  SvarSlett