Aktive Lokalsamfunn

søndag 20. oktober 2019

Skitrening barmark IL Bever'n 9-10/11-12 uke 43


Skitrening barmark for barn i alderen 9-10 (+ gruppe 11-12)
Hovedtrener: Sanna Finstad, (Silje H. Johannesen)
Hjelpetrenere: Mats Dugstad, Ingvar Grøtberg, (Borgar Skjelbred, Arne Bergan, Damien Renard)
Antall: anslår mellom 10-20
Mandag 07.10 18.00 - 19.15


Hovedmål: Påvirke utøvernes aerobe utholdenhet ved hjelp av leik.
Holdningsmål: Være stille og rolige når trenerne snakker.
Ferdighetsmål: Påvirke barnas aerobe utholdenhet.
Kunnskapsmål: Barna skal lære seg nye leker som de kan bruke når de leker på fritiden.

Hva

Tid
Hvordan
Hvorfor
Utstyr
Metode
Intro + løpe til stadion
Oppvarming
10 min
Vi sier hei og introduserer oss igjen. Hilser på nye barn.
Alle barna løper på rekke etter Silje. Skogen blir brukt som hinderløype.
For at barna skal bli trygge på oss.
For å gjør kroppen klar for aktivitet. (økt viskositet, raskere nervesignaler, øke  motivasjonen, bedre blodgjennomstrømning osv..)
--
Apemetoden
Silje
Stein-saks-papir-utviklingsleken
Oppvarming
10 min
Alle barna starter på nivå 1. Her tar man stein-saks-papir mot en annen. Om man vinner skal man løpe bort på nivå 2. Om man vinner på nivå 2 skal man løpe til nivå 3, og om man taper skal man løpe tilbake til nivå 1. Når man har vunnet på nivå 3 får man ett poeng. Det er om å gjøre å sanke flest poeng innen 3 minutter.
Det blir mye løping i leken, det påvirker barnas aerobe kapasitet. Samtidig er det et konkurranseelement som får barna mer ivrige. Vinneren er tilfeldig slik at det blir gøy for alle.
3 kjegler
Vis og forklar
Sanna
Nappe hale
Hoveddel
15 min
Alle deltakerne utstyrer seg med en hale av et bånd. På et gitt signal, skal alle forsøke å nappe til seg haler fra de andre innenfor et avgrenset område. De halene deltakerne stjeler, holder de i hånda, men mister de sin egen hale, må de feste en ny bak. På signal avsluttes leken. Alle teller opp halene sine. Den som har flest, har vunnet.
Leken er en konkurranse, noe som de fleste barn setter pris på. Intensiteten øker, fordi man vil gjøre det bra i konkurransen. Man holder en jevn intensitet, noe som påvirker den aerobe utholdenheten.
Tøybånd
4 kjegler
Vis og forklar
Silje
Erteposestafett
Hoveddel
10 min
Barna deles inn i lag på ca. 3 stk. De står ved hver sin kjegle. I midten av alle kjeglene er en haug med erteposer. Når signalet går, skal en fra hvert lag løpe til midten, ta med seg en ertepose, og så løpe tilbake og legge fra seg erteposen ved sin kjegle. Deretter gjør neste på laget det samme. Det er kun en på laget som skal løpe om gangen, og det er kun lov til å ta med seg en ertepose hver runde. Slik fortsetter det til alle erteposene er borte. Laget med flest, har vunnet.
Neste runde er det om å gjøre å få erteposene tilbake til midten på samme måte. Laget som først har kvittet seg med alle, vinner.
Leken har et intervallpreget intensitetsnivå, hvor det skifter mellom full spurt og hvile. Dette påvirker kapasiteten til barna, samtidig som det er gøy.
Erteposer
4 kjegler
Vis og forklar
begge
Terningstafett
Hoveddel
10 min
Barna deles inn i lag på ca. 3 stk. De står ved hver sin kjegle. Da signalet går, skal førstemann på laget løpe frem til en kjegle på andre siden, der det ligger en terning. Barnet skal løpe like mange runder rundt kjeglen som antall øyne terningen viser. Etter dette løper man tilbake og veksler med nestemann.
Denne leken har også et intervallpreg, men her er derimot vinneren tilfeldig på grunn av terningene.
Store terninger
10 kjegler
Vis og forklar
Begge
Dosisten
Hoveddel
10 min
To stykker har'n. Om man blir tatt må man sette seg ned som en do. For å bli fri må en annen ta i bruk 'doen'.
En artig vri på sisten, hvor man må holde seg i aktivitet hele tiden for å ikke bli tatt. Leken har et intervallpreg fordi man får en pause når man blir tatt - desto høyere fart når man ikke er tatt.
4 kjegler
Vis og forklar
Sanna
Uttøying + løpe tilbake
Avslutning
10 min
Spørre hva de syntes om økta og løpe samla tilbake til lokalet.
For å gjøre nedjogging og uttøying en naturlig del av trening, noe som gagner barna når de blir eldre og restitusjon blir viktigere.
--
Apemetoden
Begge

1 kommentar:

 1. I dag kom det veldig mange barn på trening, derfor var vi klare for å splitte gruppa allerede før vi startet økta. Vi kjørte de første øvelsene samlet. Det ble veldig utfordrende å få alle stille når vi var så mange. Vi delte gruppene etter klassetrinn slik at Silje tok 4.,5. og 6. klasse og jeg tredje. Det var en god løsning fordi det ble omtrent like mange på hver gruppe og ferdighets- og ambisjonsnivået til utøverne ble splittet ganske godt.
  Det er stor forskjell på hva de ulike utøverne ønsker treninga skal inneholde. Flere av de litt eldre utøverne på min gruppe ønsker at det skal være mer 'trening' på trening, istedenfor leikpreget aktivitet, mens de yngre har nok med leik. Jeg håper å få til et samarbeid med Silje sin gruppe, slik at de eldre kan ha litt mer 'trening'.

  Ellers gikk det bedre å dele inn i lag i dag. Det var litt lettere med en mindre gruppe. Jeg ba de gå til kjegla si med en gang etter at de fikk tildelt lag. Dette fungerte god.

  Jeg fokuserte også på å bli mer kjent med barna ved å aktivt bruke navnene deres når jeg deltar i leken og forklarer. Jeg passet også på å hilse på de som ikke hadde vært på trening tidligere denne sesongen.

  Videre vil jeg si at aktivitet som var planlagt oppfylte målene godt. Det var god aktivitet i gruppa.

  SvarSlett