Aktive Lokalsamfunn

lørdag 19. oktober 2019

Øktplan uke 43 

Tema: Bli kjent

Mål: Fortsette å bli kjent, få alle med på lek og morro


Tid: 45 min

Utstyr: lapper til mimelek

Sted: Lågen arbeidstjenester

Målgruppe: Psykisk utviklingshemmede 

Ferdighetsmål: Bli flinke på å kommunisere, samarbeide og forstå hverandre gjennom lek

Kunnskapsmål: Lære hverandre å kjenne

Holdningsmål: Være åpne for samarbeid i gruppa, og å tørre å være med på leker som ikke krever for mye selvstendighet per bruker (knutemor)

Varighet
Hva
Hvordan
Hvorfor
Undervisningsmetode
10 min
Samles og snakke litt
Snakke om hva som har skjedd siden sist gang, om noen har gjort noe gøy siste uka, vært i fysisk aktivitet eller deltatt på idrettslige arrangementer.
Viktig å skape relasjon til gruppa, for å bygge videre på tillit hos flere. Brukerne er veldig forskjellige i væremåte - noen prater og engasjerer seg mye, andre er mer forsiktige. Derfor er det viktig for oss å sette av mye tid nå i starten på å bli kjent og skape rom for alle å prøve seg fram og bli trygge på oss.
Sitter i halvsirkel
20 min
Mimeleken
En deltaker blir sendt på gangen (eller et godt stykke bort fra resten av gruppa hvis man er ute). En leder gir deltakeren en forhåndsbestemt ting han/hun skal mime f.eks.: Julenissen, en løve, en bil etc.. Hvis personen er en leder kan man godt gi dem vanskelige oppgaver som f.eks.: en kopp te, en pakke kjeks.
Det er ikke love å bruke ord.
Den som gjetter riktig først blir den neste personen som får mime.
Hensikten med denne leken er å trene på kommunikasjon og kroppsspråk samtidig som man har det gøy.
Vise og forklare
10 min
Knutemor
En knutemor går ut. Resten lager en ring og holder hverandre i hendene. Så går de over, under og rundt hverandre og vaser seg til så mye de klarer. Det er viktig at de ikke på noe tidspunkt slipper taket i hverandre! Når de er ferdig vaset roper de: "Knutemor! Kom og hjelp oss!" Knutemor kommer inn og forsøker å løse vasen ved å be de andre gå over, under og rundt hverandre. 
Når knuten er løsnet kan en annen være knutemor.
Denne leken er lett for alle å være med, da de som syntes det kan bli litt ukomfortabelt med mimeleken heller vil være med på denne. Denne leken krever samarbeid og god kommunikasjon i gruppa, men man trenger ikke være like delaktig alle mann hvis man heller bare vil gjøre som noen i gruppa sier og styrer.
Vise og forklare
5 min
Prate om neste gang
Sette oss tilbake i halvsirkelen og prate om dagens økt og hva vi kan gjøre til neste gang.
Viktig med tilbakemeldinger så vi kan tilpasse oss dersom det er andre ønsker og noe brukerne ikke er fornøyde med. Vårt hovedmål er å ha det gøy sammen, og da er det viktig å kommunisere på veien og gjøre eventuelle endringer underveis.
Sitter i halvsirkel

1 kommentar:

  1. jeg liker planene deres som er godt rettet mot den gruppa dere har opplegget for. Som den forrige planen er avslutning viktig, og her har dere en god inngang også. Gode oppstarter og avslutninger er gunstig slik at de er forberedt på det som skal komme.

    SvarSlett