Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 8. oktober 2019


Øktplan uke 42

Tema: Bli kjent
Mål: Utøve idrettsglede gjennom lekpreget aktivitet som skaper samhold og trygghet
Tid: 45 min
Utstyr: Pen og papir
Sted: Lågen Arbeidstjenester
Målgruppe: Psykisk utviklingshemmede

Ferdighetsmål: Utøve sosiale ferdigheter og gå utenfor komfortsonen gjennom leker som krever at alle deltar i like stor grad
Kunnskapsmål: Lære hverandre å kjenne og lære nye morsomme leker
Holdningsmål: Bli kjent og synes det er gøyVarighet
Hva
Hvordan
Hvorfor
Undervisningsmetode
35 min
Vi planlegger fire leker og ser hvor langt vi kommer og om vi rekker alle. Knutemor har vi plassert nederst da denne er minst prioritert i forhold til de andre. Vi må se ann hvor mange vi rekker og ser ikke for oss å stresse gjennom.

Bli kjent leker:

  • Det er min venn
  • 4 favoritter
  • Impuls
  • Knutemor
"Det er min venn"
Alle sitter parvis og forteller om seg selv til motparten. Etter en tid samles alle, og hver forteller om sin venn – partner.

"4 favoritter"
Hver enkelt skriver ned på et kort hans eller hennes favoritt: Farge, måltid, land som de vil besøke og sport. Kortene stokkes og deles ut igjen. Hver person leser opp hva står på kortet de fikk, og hver person gjetter skriftlig hvem som har skrevet det. Til slutt ser en på hva de enkelte har gjettet.

"Impuls"
La gruppen stå i en sirkel og holde hverandre i hendene. Be dem sende et pulssignal
gjennom gruppen (klemme sidemannens hånd). Ta tiden.
Utfordre gruppen til å gjøre det hurtigere. NB: Hvis du gjør flere forsøk, sørg for
at du har en timer / stoppeklokke som viser hundredels sekund.

"Knutemor"
En eller flere knutemor/knutemødre sendes ut på gangen. Resten av gruppen tar hverandre i hendene og danner en ring. Denne ringen skal nå knyte seg i sammen, dvs. krype over eller under hverandre – uten å slippe hverandre. Når alle har knytt seg ferdig roper man på "knutemor" som skal løse opp knuten.
"Det er min venn"
I denne lekene får vi blitt kjent med brukerne samtidig som de kan bli litt bedre kjent med hverandre. Dessuten er det fint for alle å få seg en partner de kan snakke med og bygge opp trygghet med. Leken er en soft start for brukerne å tørre å vise seg fram og snakke høyt.

"4 favoritter"
Dette er en fin lek etter den forrige vi gjennomførte. Nå kan vi teste hverandre på hvor mye vi husker fra forrige lek, samt bli kjent med nye interesser.

"Impuls"
Viktig for motorikken og trene denne. Dessuten er det en øvelse alle kan være med på, også de i rullestol. Den fremmer lagarbeid og kommunikasjon og de vil heie hverandre gjennom og kanskje vekke noen konkurranseinstinkt.

"Knutemor"
La brukerne få samarbeide og kommunisere. De får også bruke fantasien og være kreative med knuten.
Vise-forklare
10 min
Avslutning og tilbakemeldinger
Samler alle i en halvsirkel igjen og setter oss ned for å prate litt om økta. Vi kan gi tilbakemeldinger, samt be om det fra brukerne. Videre kan vi høre litt om hva de synes vi kan gjøre til neste gang, om det er noen spesielle ønsker osv.
Vi vil gjennom hele prosjektet prioritere god kommunikasjon med brukerne, og tror en slik avslutning vil være viktig for å gi rom for tilbakemeldinger og at brukerne kan si ifra hvis det er noe du synes er utrygt, ugreit eller ukomfortabelt. Det er viktig at vi som ledere sørger for å pushe de litt og bestemme opplegget, men uten å miste trygghet og motivasjon hos brukerne.
Halvsirkel rundt oss

2 kommentarer:

  1. Fin time, men vi hadde litt utfordringer når ikke alle turte å være med. Heldigvis fikk vi hjelp av de ansatte som kan mye om dette med tvang, og slapp å miste tillit til de som ikke ville være med. Lagde ingen stor sak ut av dette og må videre fokusere på aktiviteter som kan passe alle og enhver.

    SvarSlett
  2. Ny god plan med god refleksjon. Spesielt avslutningen er viktig å ha med for denne gruppa.

    SvarSlett