Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 3. november 2020

Økt 5, Uke 45, Wennersborg SFO, Tore Mathias

 

NAVN: Tore Mathias Pladsen

DATO: Tirsdag 03.11-20

STED: Wennersborg SFO

MÅL: Holde barna i aktivitet med leik

MÅLGRUPPE: 2.klasse (6-7 år)

TID

HVA

HVORDAN

HVORFOR

METODE/KOMMENTAR

10 min

Oppvarming:

 

 

 

10 min

Haien kommer

Velge en eller to haier

 

Dele opp resten i 4 grupper

 

Gruppene går i hvert sitt hjørne og velger navn

 

Jeg roper navnet på gruppene som skal ut å løpe

 

De som blir tatt må være haier

For å gjøre kroppen klar for mer aktivitet videre i økta

 

Fordi alle barna blir aktivisert på en gang

 

Fordi denne leken passer godt til målgruppen

Vise og forklare

45 min

Hoveddel:

 

 

 

20 min

Kanonball

Dele opp i to lag

 

Laga velger en konge hver

 

Kongen har 3 liv og skal ha ballen første gangen han kommer utpå

 

Hodet telles ikke

 

Stein, saks, papir ved konflikt om ballen

Fordi det et spill som mange barn liker

 

Fordi de aktiviseres

 

Fordi de har bedt om å ha det

 

Fordi det påvirker øye-hånd koordinasjon

Vise og forklare

5 min

Pause

 

 

 

20 min

Valgfri aktivitet

Spørre barna hva de vil gjøre

 

Om det er uenighet så bestemmer jeg

For at barna skal få en god slutt på økta

 

Sånn at de får være med å bestemme litt av økta selv

Oppgavestyrt læring

5 min

Avslutning:

 

 

 

5 min

Samles for å snakke om økta

 

Har de noen ønsker?

Takke for i dag

Alle setter seg på benkene

 

Prøver å få alle til å være stille før jeg snakker selv

For å evaluere økta

 

For å få innspill fra barna om de har noen

 

For å ha en hyggelig avslutning på økta

 

 

1 kommentar: