Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 3. november 2020

Økt 5 Uke 45 Kif Friidrett Jakob

*NB* - Ettersom jeg er i karantene gjennomføres denne økta av Runar og Kaj.

Ferdighetsmål: Gjennomføre basistrening som er fysisk fremmende og innlære bevegelser som kan benyttes i friidrett senere.

Kunnskapsmål: At utøverne skaffer seg nye bevegelseserfaringer.

Holdningsmål: At utøverne følger med på beskjeder, har det gøy og er aktive og positive.

Tid: 90 minutter, 17.30-19.00

Utstyr: Ulike typer baller, bandy-mål, benker og kjegler.

Sted: Raumyr gymsal

Målgruppe: 6-9 år

Barna er ganske små, og øktene vil bli lagt opp ukomplisert og med formål om generell aktivitet og bevegelse, som gir barna allsidig bevegelsesminne og koordinasjon. Det skal være morsomt å bevege seg! Dette skal også være sosialt og en arena som er inngangsporten til senere idrett og et sunt forhold til aktivitet. I tillegg vil jeg legge noe fokus i øvelser som minner om friidrettsøvelser, i og med at det er en friidrettsgruppe.

 

Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Metode

Oppvarming

5 min

Oppstart

Utøverne samles og får vite hva som skal skje på treningen. Kort opprop og forklaring av første øvelse/lek. Siden det er første ordentlige økt med barna spør jeg de også om å fortelle litt om seg selv, for å gjøre det lettere å lære seg navnene deres.

Legge et godt grunnlag for resten av økta.

 

5 min

G-del:

Hermegåsa 

Utøverne løper på rekke, og skal gjøre ulike øvelser som den første i rekken finner på. Jeg begynner foran, og slipper etter hvert til utøverne. Jeg ser an hvordan de responderer, blir det bare tull og surr tar jeg over igjen.

 

 

Få varmet opp sentrale muskelgrupper for å øke motivasjon og forhindre skader, på en måte som er morsommere for utøverne enn å løpe generelt.

Apemetoden

10 min

S-del:

Nappe hale

Utøverne blir tildelt hvert sitt bånd de skal feste ved bukselinjen. Oppgaven deres blir å forsøke å nappe til seg andres haler, og den med flest haler til slutt vinner.

De vil underveis få ulike oppgaver, som for eksempel å:

  • Kun bevege seg baklengs
  • Kun bevege seg sidelengs
  • Ha samlede bein
  • Hinke på én fot
  • Ha minst en fot og en arm i bakken til enhver tid

Nappe hale er en ganske enkel lek som engasjerer utøverne veldig.

Påvirker utøvernes koordinasjon, hurtighet og utholdenhet.

Oppgavestyrt

Hoveddel

25 min

Hinderløype

Sett ut apparater/utfordringer i en sirkel/rundløype etter som det passer i deres gymsal eller uteområde. Barna fordeler seg rundt i løypa og løper rundt i løypa. De kan utføre øvelsene i eget tempo og på eget nivå og en er garantert høy aktivitet. Jeg legger opp til øvelser som benyttes i friidrett, som for eksempel lengdehopp, kulestøt osv.

hinderloype

 

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra de enkelte hindrene som er utplassert.

Situasjonsbestemt læring

25 min

Tarzan-sisten

På samme måte som i hoveddelen plasseres apparater/hindre ut rundt omkring i gymsalen. Oppgaven til elevene blir å ikke berøre bakken. Matter/rokeringer e.l. plasseres slik at elevene kan bevege seg rundt mellom hindrene, som kan være tau, bukker, ribbevegger osv. Elevene leker da sisten i hinderløypa.

 

Utvikle bevegelsesmønstre, påvirke tekniske ferdigheter, aerob utholdenhet, og ulike andre fysiske egenskaper varierende ut ifra de enkelte hindrene som er utplassert.

 

Situasjonsbestemt læring

10 min

Snipp og snapp

Utøverne sitter rygg mot rygg i midten av salen. 1 får tildelt rollen som «snipp» den andre «snapp». Jeg vil etter hvert rope enten snipp eller snapp, og utøverne som er tilsvarende jeg roper, skal løpe frem, mens den andre skal løpe etter og forsøke å «ta» den andre før den når motsatt side.

Påvirker utøvernes reaksjon, hurtighet, spenst og koordinasjon.

Vis og forklar

Avslutning

5 min

Kort samling m/tøying

Utøverne samles, og vi avslutter økta. Jeg spør hva utøverne syntes om økta, hva som var gøy, og om de har noen ønsker til neste gang. Mens vi prater, gjennomfører vi noen enkle tøyeøvelser.

Øke bevegelighet og unngå skader.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar