Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 3. november 2020

Øktplan uke 45: 04.11.20, Skrim Håndball, Jenter 06/14år, Ida

 

Øktplan uke 45 – målvakt og skuddteknikk + ankomst/kontra

Navn: Ida Helleberg

Klasse: 3IDA

Økt for: Jenter 06/ 14 år

Tid: Onsdag 04.11.20, 16:00-17:30

Utstyr: baller, vester

Mål:

Ferdighetsmål: utvikle jentenes skuddteknikker og målvaktsteknikker. + utvikle kontringsfasen som fult lag.

Kunnskapsmål: forstå grunnprinsipper i kontrings/ankomstfasen som fult lag på spilleposisjoner.

Holdningsmål: forventer at jentene har det gøy, men likevel konsentrerer seg om øvelsene for størst mulig fremgang.


Tid

Hva

Hvordan

Hvorfor

Kommentar/metode

15 min

Oppvarming:

G-del

Trafikklys

Stjele kjegler

Eller titrekk

 

Jente kan selv få bestemme hvilken av lekene de vil varme opp med.

For å varme opp de største muskelgruppene og øke kroppstemperaturen. Økt kroppstemperaturer fører videre til at kjemiske prosesser i kroppen går fortere, vi bli mer konsentrert og en blir klar for aktivitet og konkurranse.

 

Vise og forklare.

15 min

Spesiell- del

Kast

+ triks med ball

 

 

 

 

 

Oppvarming av målvakter

Kaster to og to sammen:

Øker avstanden etter hvert.

Lek/triks med ball når en er varm.

 

 

 

 

En rekke mot mål skyter der målvakter ønsker

(rett på, halvt/helt oppe/nede.)

 

For å varme opp kastarmen som skal brukes mye til pasninger og skudd i hoveddelen.

 

 

 

Varmer opp målvaktene så de er klare for større leddutslag under skudd i hoveddelen.

Oppgavestyrt

+ fysisk berøring ved tilbakemelding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 min

Hoveddel:

Målvakt og skuddteknikk

+ kontra/ankomst

 

Skuddteknikk fra posisjoner:

Bekk:

Stegskudd og underarm. Fokus: skyte rundt forsvarsspilleren i et stegskudd.

 

Linje:

Skudd med forsvar. Fokus: hoppe (ikke falle), høy arm, variere skudd.

 

Kant:

Kontringsrelatert: starte litt over 9-meteren, få ballen fra bekken, skjære inn rundt forsvarsspiller. Fokus: skjære inn, høy arm, vinkel mot mål, hoppe.

 

Målvakt/kontringsøvelse:

Målvakten sitter i mål og får pasning fra kantposisjon, kanten løper opp får langpasning av målvakt og skyter kontring der.

 

Spill på to mål:

Et lag spiller angrep, men når det blåses legger de ned ballen og det forsvarende laget kjører kontra imot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her får de trent på ankomstfasen imot forsvar med alle spilleposisjoner noe som gjør det kamprelatert.

 

 

 

 

 

5 min

Avslutning:

Tøying og oppsummering

Øvelser på:

-        Triceps

-        Lår

-        Legger

-        Skuldre og bryst bakover

 

Holdetid: ca 20 sek

Fellestøying og oppsummering av økta

Under trening blir muskulaturen kortere og strammere, og når du tøyer ut strekes den ut og «rives» i fra hverandre så du unngår at muskelen blir kort og stram/hard.

Apemetoden /følg meg

 

 

1 kommentar: