Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 29. januar 2019


ØKTPLAN – Koordinasjon rettet mot håndball – Koordinasjon oppgave 4

NAVN: Charlotte Hovde

Kunnskapsmål: Elevene skal lære øvelser og metoder man kan trene egenskapene rytme og øye-hånd koordinasjon, som forbedrer koordinasjonen innenfor håndball.
Holdningsmål: Holdningsmålet i denne økten er at alle skal oppleve mestring og føle at de behersker øvelsene, samtidig som vanskelighetsgraden gir elevene utfordring.

TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
5 min
 
Generell oppvarming
 
Dans: 5 min
·       oppvarmingsdans
 
Dans
-          alle står i en stor sirkel
-          følger instrukser og hermer etter trener.
 
·       Bruke store muskelgrupper
 
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
-------------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
Dans: være med i ringen og vise samtidig som elevene lytter til instrukser.
 
Følg meg metoden (apemetoden)
Hensiktsmessig å bruke apemetoden siden elevene ikke kan dansen fra før. Det er lette trinn/bevegelser og det er lett å herme.
 
5 min
Uttøyningsdel
 
Dynamisk oppvarming/ uttøying:
-          Squat to stand (8 reps)
-          The worlds`s greatest stretch (1 reps på hvert beina)
-          Skapulare pushups (10 reps)
-          Tøying skuldre, ligge på rygg (10 reps)
 
 
 
 
 
Trener står i midten av ringen
 
 
 
 
Vise og forklare
 
Trener går rundt og hjelper i etterkant av forklaring. Spesielt på de uvante øvelsene.
 
Velger denne metoden fordi da kan jeg få med meg hva elevene gjør og eventuelt komme med korreksjoner eller tips, istedenfor å gjøre øvelsen selv og ikke legge merke til hvis enkelte gjør det feil.
Tid
Hva
Hvordan
Hvorfor
Metode/kommentar
10 min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesiell del
 
-          Oppvarming av ankler og knær
 
 
 
 
 
 
 
-          Små hopp over strek, 30 sek per bein x 3
 
-          Små steg med sideforskyv, lande stabilt på annethvert bein med kne over tå. Fram og tilbake 2 ganger.
 
-          Et beins hopp 45 grader med stabil landing, fokus på kne over tå. Fram og tilbake.
 
 
 
-          Denne øvelsen er hensiktsmessig da elevene senere i økten skal utføre øvelser der ankler og knær er utsatt.
 
Vise og forklare metoden.
Hensiktsmessig fordi da kan jeg gå rundt å hjelpe og rette oppmerksomheten mot hver enkelt elev.
20 min
Hoveddel
-          Fotarbeidsøvelse med fokus på rytme i stige
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øvelser med ball, fokus på øye-håndkoordinasjon
                                
Stigetrening: 2 første rundene er uten ball. For de som mestrer øvelsen er de 2 neste rundene med ball er med ball.
- En fot i hver x4
- En fot i hver baklengs x 4
-Sidelengs 2 føtter i hver rute x 4
-Sideskyv 2 føtter i en rute x4
- 2 tråkk inni og 1 tråkk på sidene x 4
- 2 ruter fram, 1 tilbake x4
- Fremste fot i hver rute, bakre fot annenhver inn og ut i ruten bak x 4
 
 
 
 
Holder på med alle øvelsene til trener ser at elevene mestrer.
-          Kaste ballen opp snu seg rundt og fange
 
-          Kaste ballen opp, ned på rumpa og opp igjen
 
-          Stusse ballen mens man legger seg på magen og opp igjen
 
-          Kaster en ball i lufta mens man får ball av parter og kaster tilbake.
 
-          Samme øvelse som forrige, men i en ring på 4-5 personer. Konkurranse: om å gjøre å klare flest pasninger uten at noen av ballene er i bakken.
                         
 
Stigetrening er den god metode for å utvikle motoriske programmer for koordinasjon. I stigen kreves det rytme og dette er noe som er sentralt i håndballrelaterte bevegelser. Jeg velger å ha med ball for de som mestrer øvelsen, så det blir en vanskelighetsgradsøkning I tillegg vil dette inkludere øye-hånd koordinasjon som er neste tema i økten.
 
 
 
 
 
Disse øvelsene vil påvirke øye-hånd koordinasjon som igjen vil forbedre håndballferdigheter.
 
Vise og forklare.
5 min
Avslutning
Uttøying:
-          Ta på tærne 30 sek
-          Legg, et bein av gangen med rett bein 30 sek.
-          Legg, et bein av gangen med bøyd kne 30 sek.
-          Skulder med partner 30 sek.
-          Arm, en om gangen 30 sek
 
 
Alle står i en stor ring og trener viser øvelsen og går deretter rundt og hjelper.
Tøyer mest på legg fordi økten belaster leggene i stor grad. Vi tøyer etter økten for å unngå å bli stive med årene. Det er viktig å tøye, og etter trening er musklene varme og klare for uttøying. Ved å tøye øker man bevegeligheten.
Apemetoden
Hensiktsmessig fordi de fleste (alle) har vært borti disse øvelsene før og vet hvordan de gjennomføres riktig. Her vil vi spare tid istedenfor at trener skal vise og forklare alle øvelsene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar