Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 8. januar 2019

Øktplan IL Bever'n skiskyting 11-12 år


Navn: Ingvild Tronstad Andersen
Dato: 08.01.2018
Tid: 18:00-19:15
Målgruppe: 11-12 år. Utøvere som har drevet med skiskyting i 2-3 år. Utøverne skyter på små blinker, og begynner å prøve seg på å skyte med reim.
Antall: 4 stk.
Sted: Bevergrenda
Hovedmål for økta: Jeg skal kunne høre alle utøverne puste før de skal skyte.
Det er viktig å puste godt før skyting for å få ned pulsen mest mulig. Derfor skal man nesten bråke med pusten før en serie.
Delmål:
Ferdighetsmål: Utøverne får øvd på å puste godt før og underveis i en serie. Pulsen blir lavere, og de vil forhåpentligvis skyte bedre.
Kunnskapsmål: Utøverne får kunnskap om viktighetene med å puste godt.
Holdningsmål: Utøveren er villig til å prøve å øve på å puste godt, helst at jeg skal høre det. Om de ikke tør å nesten bråke er det greit.
 
Utstyr: Våpen, ski, staver, matte, skudd osv.
Tid
Hva
Hvorfor
Kommentar/metode
20 min
Introduksjon av økta
Presentere økta kort, og hva vi skal ha fokus på denne økta. Forklare kort viktighetene rundt det å puste godt før og under skyting.

Oppvarming

Innskyting
-3 serier på papp
-Gå en runde på ski i lysløypa på ca. 5 min før første serie
-De to andre rundene er rundt på banen.
-Vi går fram og ser på treffbildet. Jeg skal hjelpe dem med å avgjøre hva de skal skru, men de skal komme med forslag selv først.

Hvorfor vi varmer opp:
-Forebygge skader
-Øke presentasjonsevnen både psykisk og fysisk.
-Øke motivasjonen.
-Øke konsentrasjonsevnen.
-Øke oksygenopptaket
-Øke tøyeligheten i leddene.
-Øke oppmerksomheten
-Øke nerveimpulsene.
-Øke transporten av næringsstoffer i kroppen.

Innskyting
-For at treffbildet skal havne midt i blinken når man trekker av midt i blinken.
-Når utøverne er med på å vurdere innskyting, lærer dem hvor mye det de skrur har å si for treffbildet.
Vis og forklar

Være tydelig på at når de skal skyte er det fokus på skyting fra et bestemt punkt før standplass. Når beskjeder gis, skjer det ved stolpen. De står ovenfor meg.

Må gjøre dem oppmerksom på at det er pratetempo. Minne dem på det hver runde siden de er dårlige på dette.

For hele økta:
Være nøye med sikkerheten. Kommanderer at magasinet skal ut og i magasinholderen, sluttstykket skal bak, og utøverne skal stå bak matta før vi skal gå frem og se på blinken. Vi går ut på siden av standplass.
50 min
Hoveddel

Rolig kombinasjonstrening
-4 serier på metall
-En runde rundt på banen mellom hver skyting
-Rolig tempo

Fellesstarter
-4 serier hvor utøverne løper en runde på banen hver gang.
-Etter hver fellesstart samler jeg gruppa, før de starter likt neste gang.
-Pause på to minutter etter sistemann er i mål.


Rolig kombinasjonstrening
Utøverne får øvd inn det å puste godt inn til skyting, og underveis i en serie også under rolig tempo. Det er for å gjøre det mest mulig konkurranselikt.

Fellesstarter
Med fellesstarter blir hver utøver mindre synlig når de på en måte skal «bråke» med pusting inn til skyting. Da gjør også alle andre det, noe som gjør det mindre skummelt. Med fellesstarter blir det også høyt spenningsnivå når de konkurrerer mot noen andre.
Forklare

Jeg skal høre utøverne puste inn til skyting.
5 min
Avslutning
Høre med utøverne om hva de syntes om økta, og hva de lærte.
Vi tøyer for å korte ned på restitusjonstiden.

Får å få et innblikk i hva de syns. Hva likte de? Hva likte de ikke?
Vis og forklar

1 kommentar: