Aktive Lokalsamfunn

tirsdag 8. januar 2019


LEKSJON 9 – Skiskytterskole
Kombinasjon med lav puls
PRAKSIS I KLUBB - SVENE IL

DATO: Mandag 28.02.19
OPPMØTE: 19:00, Stevningsmogen standplass
ØKTSTART: 19:05
HOVEDTRENER: Nora Berget
HJELPETRENER: Maren Aaserud
KLASSE: 3.klasse og eldre.
SPESIELT UTSTYR FOR ØKTA: Terninger

Prøve nytt på denne økten: Alltid samles på samme sted for å skape struktur i gruppa. 2 klapp betyr å samles.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for økta er delvis uerfarne og litt mer erfarne skiskyttere. Noen har startet i år, mens andre har drevet med skiskyting en sesong. Derfor er det viktig å se alle og huske at det er ulike nivåer.  
MÅL FOR ØKTA
Morsom, motiverende og inspirerende økt. Slå sammen den fysiske aktiviteten med skytingen, slik at treningen kan bli mer skiskytter lik.
DELMÅL
Sosialt mål: Vi må prøve å skape et samhold i gruppen, selv om gruppen er på ulikt nivå.
Holdningsmål: Treneren forventer engasjerte, samarbeidsvillige og utforskende utøvere.
Ferdighetsmål skyting: Få mer skiskytterspesifikk trening gjennom rolig kombinasjonstrening. Beherske å veksle fokuset fra fysisk lek og moro, til skyting. Effektivisere overgangen mellom ski og skyting.
Fysiskmål: Forbedre koordinasjon gjennom lek.
Kunnskapsmål: I tillegg til kombinasjonstreningen vil vi se litt nærmere på forskjellen mellom en god og en dårlig samling.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/ KOMMENTAR/UTSTYR
KLARGJØRING FØR ØKT:
Hente ut våpen og skudd.

5min
OPPMØTE
Samle utøverne og foreldre, og ønsker velkommen til økt.

Mål
Forklaring av 2 klapp


Ber utøverene gå en runde før vi møtes på toppen.

Setter foreldre i gang med å legge ut matter osv.
Samle utøverne og foreldrene. Sier hei, og sier velkommen til økt. Vi trenere forteller våre navn. Utøverne forteller sitt navn. Spørre hva de husker fra sist (avtrekk og pust).
Forteller mer om dagens mål: I dag så skal vi trene enda mer på det man faktisk gjør i skiskyting, nemlig skyte og gå på ski samtidig. Dette jobbet vi med for 2 treninger siden og vi vil jobbe enda litt mer med det i dag. Men først skal vi starte med litt lek.

Foreldre kan gå og hente matter og bukk, og legge seg på skive ….


Før jeg starter med noe annet: forklare at 2 klapp betyr å samles HER.Vi starter med å samle alle, siden at alle får en følelse av hvem som er med på økta.
Vi snakker kort om oss selv og navnet på utøverne for å skape samhold i gruppen. Vi repeterer hva vi gjorde sist, for det er ved å repetere man lærer. Vi tydeliggjøre fokuset for i dag, så de vet hva de kan vente seg.

Vi får foreldrene til å gjøre jobben med å klargjøre utstyr, så har de noe å gjøre, samtidig som vi slepper å gjøre det før økt.
Metode: Snakke og forklare.

Maren og jeg samles på fast sted.

Utstyr: foreldre gjør ferdig klargjøringen av standplass

15min

SKYTEDEL – Innskyting ++

-Ligge i stilling og kjenne etter anspentheter.
-Innskyting. De skyter i papp

Runde når ferdig med skytingSKYTEDEL – Innskyting ++

-Ligge i stilling og kjenne etter anspentheter: Dette gjør vi på kommando. Jeg sier klar, ferdig, ild og roper høyt hvilke muskler de skal slappe av. Maren går rundt og sjekker.
-Innskyting. De skyter i papp: De går en runde rundt markert løype nede på standplass, skyte en serie, spør meg i kikkerten og de må skru og maren hjelper til med skytingen etter skruingen dersom det er behov.


Sender de ut på en runde når de er ferdig med innskytingen.       Først en liten TT del for å sørge for at de også har noe fokus på skytingen. Velger å ikke kjøre innskytingen på kommando siden de skyter i så ulikt tempo. Lager derfor en liten runde slik at de ikke blir stående å vente, og allikevel har jeg de forholdsvis samlet.

Metode: Vise og forklare


Utstyr: Generelt utstyr til skytingen. + kjegler som markerer den lille runden på standplass. Kikkert
15min
HOVEDDEL:

KOMBINASJONSTRENING:
Forklarer generelt om komb og hvordan det skal gjennomføres

Går 2-4 korte runder med kombinasjon
Utøverne kommer inn etter en runde på ski. Samler de i en sirkel. Jeg forklarer at nå skal vi trene enda mer sånn som skiskytterne på TV, nemlig både trene fysisk og skyte samtidig! Jeg spør om noen husker hva det kalles? Forteller at man kan trene både rolig og hardkomb, og også både ski, løping, sykling osv.
Så forklarer jeg at i dag så skal vi ha rolig komb, og først på ski og etter på komb med andre aktiviteter.

Sier at da kan de starte ved å gå en runde. De skal nå skyte på metal.

Sender Maren opp til 100m merket. Når de møter Maren stopper hun dem opp og spør hva de husker herfra. Maren forklarer: Når man driver med kombinasjonstrening, må man klare å veksle fokuset fra fysisk trening til skyting. Forklarer at fra 100m merket, skal man veksle fokus. Og når vi kommer dit, skal vi tenke på noen arbeidsoppgaver på skytingen. Så får jeg alle til å velge hver sin arbeidsoppgave.
Maren blir etter hvert med dem rundt på ski i løypa, og går 4 korte kombinasjons runder.
Forklarer før de starter hvordan det skal gjennomføres.

Lar de selv velge arbeidsoppgave, slik at de føler at de får være med å bestemme.
Alle sier sin oppgave høyt for å skape samhold i gruppen.

Vi gjør denne øvelsen for å få skiskyttertreningen noe skiskytter lik. DEfår da en følelse av hvordan det fungerer og får jobbet i eget tempo. Vi driver allikevel ikke denne aktiviteten for lenge for da kan vi miste deres fokus ved at de går for mye i sin egen boble.
Metode: Vise og forklare.

Maren er med på ski med barna.

 Utstyr: Matte, våpen, bukk, skudd, kikkert, ski og staver
15min
LEK
Terningkastspillet


Man skal kaste terningen. Ut i fra hvilket tall du får på terningen, så skal du gjøre en øvelse. Man skal kaste terningen 2 ganger før man får skyte (Først innom meg, så Maren, så runde et merke før skyting).

Her må jeg velge øvelser som utfordrer koordinasjonen for å nå øktas mål.

Varierer komben for motivasjonens skyld. Annerledes komb økt for å skape variasjon. Leken er individuell, og fin for man konkurrerer bare med seg selv.
Man må løpe rundt et merke før man for lov til å skyte. standplassdrillens skyld.

Metode: Ape-metoden.

Jeg og Maren er nødvendig for å passe på at spillet går rundt.

Utstyr: Matte, våpen, bukk, skudd, kikkert, skrive til å vise skuddene, terning
5min
AVSLUTNING
-        Oppsummering av økten + noen lette tøyeøvelser

-        Tøye øvelsene:
-Plukke epler
-Strekke seg mot stjernene
-Tre i vinden

Heia rop tilslutt!
Vid samles etter komben. Vi starter med tøyeøvelsene.

Høre tilbakemeldinger fra barna, hva de syntes var gøy + høre tips på leiker de vil gjøre videre.
Avslutte med felles heiarop.
Utnevner en som har vært flink til å høre etter. Denne personen får velge hva vi skal si i heiaropet.
Tøye lett som en avslutning på økten.
Spenningsnivået blir regulert etter aktiviteten. 
Ved å snakke med barna øker vi samholdet i gruppen og lærer å kjenne dem bedre. Vi får et bedre forhold og de blir tryggere. Samtalen hjelper også til videre planlegging og det er gøy for barna å kunne være med å bestemme litt.
Apemetoden

Stå og snakke

1 kommentar:

  1. Bra økt, og føler at jeg har fått bedre kontroll på utøverne, og at de også har blitt bedre kjent med protokollen, og dette gjør organiseringen lettere. Terningkast leken fungerte ok, men var litt utydelig ved forklaringen av leken, så de skjønte ikke helt hvor de skulle gå, så måtte ta forklaringen på nytt. Men vil gjerne prøve denne leken igjen.

    SvarSlett