Aktive Lokalsamfunn

søndag 27. januar 2019Navn: Julie Dahl Rust                                                                    
Dato: 28.01.18
Sted: Skavanger SFO
Tid: 14.00-15.00
Varighet: ca 1 time
Utsyr: rokkeringer, høyttaler, bind foran øynene

Målgruppe: 3. klasse
Min målgruppe er 3.klasse på Skavanger skolen. I dette alderstrinnet er elevene i alderen 7 og 8 år. Da er det viktig med trening på de allsidige og grunnleggende bevegelsene, og dette programmet er egnet for elevene i 3.klasse. 

Hovedmål: Forbedre elevenes koordinasjon.
Ferdighetsmål: Forbedre elevenes romorientering og noe balanse, ved hjelp av motiverende og effektive leker. Elevene skal mestre programmet godt.
Kunnskapsmål: Elevene skal forstå hvorfor og hvordan man trener koordinasjonen gjennom lekene. 
Holdningsmål: Med dette programmet skal elevene trene koordinasjon på en effektiv og motiverende måte. Elevene skal ha en positiv opplevelse med økta.ØKTPLAN 
Tid
Hva
Hvordan 
Hvorfor 
Metode
5 min
INNLEDNING

- Samle alle
- gjennomgang av aktivitetene.


-Samle alle i en sirkel i midten av gymsalen


Jeg gjør dette for å få mer kontroll på barna, og for å informere dem om hva vi skal ha. Slik vet både jeg og barna hva vi skal forholde oss til.
10 minGENERELL DEL 


Streksisten

     


      


1-2 personer har den, og skal ta de andre. Når en person blir tatt er det den som har den. Etter hvert må den personen som blir tatt, gå på siden og stupe kråke, og deretter er den fri. Også blir det byttet hvem som har den. Det er bare lov til å gå på strekene av mattene.


I den generelle delen har jeg valgt å ha streksisten, fordi denne leken øker motivasjon og skjerper barnas konsentrasjon til resten av økte.

Oppvarmingen hjelper med å omstille kroppen fra hvile til arbeid, og fungerer skadeforebyggende.

Å gå på strekene utfordrer barnas balanse, og etter hvert vil å stupe kråke også påvirke romorienteringen.
Vise og forklare
15 min
SPESIELL DEL


RomorienteringstafettDeler inn i 3-4 lag hvor den første personen skal ha bind foran øynene. Personen blir snurret rundt 5 ganger før den skal komme seg fra start til et spesifikt sted på gulvet før den kan snu og gå tilbake igjen. De på laget kan rope ut og si ifra når personen har gått langt nok og må snu og komme tilbake. Altså kan de «hjelpe» personen med bind foran øynene litt. Når personen kommer tilbake må den bytte bind foran øynene med neste person på laget, snurre personen, også en det neste sin tur. Fortsetter helt til hele laget har kommet seg gjennom løypa.Stafetten utfordrer barnas romorientering, ved at de får bind foran øynene og må snurre rundt. Samarbeidsevnen og kommunikasjonsevnen til barna blir også utfordret, ettersom det er delt inn i lag.

Oppdagendelæring
15-20 min
HOVEDDEL 

Romorienteringslek med rokkeringer
Man har en rokkering per person. Alle går rundt mens musikken er på. Når musikken stopper må alle finne tilbake til «sin rokkering» rokkering.  Dette gjør vi noen ganger. For å øke vanskeligheten vil jeg etter hvert begynne å ta en og en rokkering bort slik at det er en rokkering for lite. Personen som ikke finner en rokkering i tide må gå ut på siden. De som går ut skal sitte på siden og heie på de som er igjen. Fortsetter til det er en person igjen.

Koordinasjonen er evnen til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Denne egenskapen består av blant annet balanse, rytme, reaksjon og øye-Hånd og øye-fot koordinasjon. Dette er egenskaper som er gunstig for alle unger å ha et grunnleggende nivå av, og derfor har jeg valgt å fokusere på romorientering og noe balanse i denne økta.

Rokkeringleken går ut på at barna må være obs på hvor i rommet de er i forhold til rokkeringene, og derfor er denne leken gunstig for å forbedre romorienteringen.

Disse øvelsene er basert på at ungene skal ha en morsom opplevelse med leik og idrett.
Vise og forklare
5
min
AVSLUTNING 

-Snakker sammen om hvordan økten har vært. Eventuelt spørre om hvilke leker de vil ha neste gang osv.


Samles i sirkel i midten av gymsalen.


Dette gjør jeg for å oppsummere hva barna tenker om økta, hva jeg kan gjøre bedre, og forslag til hva jeg kan ha neste gang.

1 kommentar:

  1. økta gikk veldig bra. jeg følte at gruppa hørte etter og var veldig flinke til å være med på alle lekene. jeg har hatt en del problemer med tull i timene, hvor jeg har endt opp med å måtte sende folk ut på gangen, men denne gangen var alle flinke og gjorde det jeg sa.

    det var litt ymse i stafetten, fordi de ikke klarte å skifte bind foran øynene så fort, men dette kom seg også etterhvert.

    jeg så en stor forbedring i å stupe kråke i løpet av oppvarmingen. mange av de hadde ikke prøvd før og var helt sikre på at de ikke kom til å klare det, men etter jeg hadde vist dem individuelt, klarte alle å stupe kråke.

    det hjalp å ha musikk for å få ungene til å høre etter, for de ble automatisk stille når musikken sluttet. så da trengte jeg ikke å holde på så lenge for å få dem til å stå stille og høre etter. jeg kunne muligens vært enda flinkere til å utnytte dette igjennom økta.

    SvarSlett