Aktive Lokalsamfunn

mandag 14. januar 2019


NAVN: Jenny Sørby
DATO: 15. 01.19

HOVEDMÅL: Jobbe med duellspill og presisjon i pasninger.
FERDIGHETSMÅL: Barna skal bli tryggere med ball i fart, føle at de har mer kontroll og få en bredere forståelse for spillet.
HOLDNINGSMÅL: Gjennom ulike teknikkøvelser skal barna føle at de er i et trygt miljø, og oppleve håndballtreninger som gøy. 

STED/TID: Vestfossen Flerbrukshall, kl 17.30-19.00.
ALDER: J08
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
3 min
Introduksjon
Vi samles langs den gule linja. Her tar vi en kort prat om dagens trening, og sjekker hvor mange som har møtt opp..
Skaper samhold, motivasjon og trygghet
Ca 15 min

Generell oppvarming:
Ball på kjegle


Stuss egen ball – lek


Barna blir delt opp i 4 lag, med likt antall på hvert lag. På den ene siden av hallen skal to av lagene spille mot hverandre, og på den andre siden skal de to andre lagene spille mot hverandre. Det er om å gjøre å få ballen på kjeglen. Det er om å gjøre å legge ballen på kjeglen, men sørge for at motstanderne ikke klarer det. Jeg velger å  dele opp i flere lag slik at fler blir inkludert i spillet, og fler må ta tak – de som vanligvis gjemmer seg litt må stå fram.


Innenfor et avgrenset område skal barna stusse sin egen ball, og ta vekk de andre sin. Hvis man får sin egen ball tatt, så må man spurte over til andre siden og tilbake, og så er man med igjen.


• Øke motivasjonen
• Øke prestasjonsevnen
• Hindre skader
----------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
- Blodet og vevsvæsken flyter lettere
- Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
- Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
- Nerveimpulsene går raskere
- Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
- Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå.


Vise og forklare
Ca 5 min


Spesiell del:
-kaste to og toKaste øvelser:
Barna stiller seg opp langs langsiden og begynner og kaste to og to. Dette er viktig for resten av økta, ettersom den inneholder flere kastøvelser. Øve på å kaste bak rygg.


Barna skal kaste to og to.
De skal sitte på rumpa, med føttene inntil hverandre. Så skal den ene kaste pasning, hvis den andre klarer å ta imot uten at ballen treffer bakken skal begge ta et skyv tilbake. Det er om å komme lengst unna. Treffer ballen bakken er det tilbake til start igjen.

Så går barna sammen 3 og 3. En står i midten, og de to andre står på hver sin side på den gule linja. Den i midten løper mot den ene siden, mottar ball, kaster tilbake og løper til andre siden og gjør det samme. De skal løpe to ganger hver.Vise og forklare
60 min
Hoveddel:

Pasning med kryssLøp med pasning
Duell – 2 mot 2


Spill på to mål

Barna stiller opp på 3 backrekker. En ball på rekka. De skal sentre noen ganger, og så skal backen bestemme seg for å ta med seg ballen til en av sidene. Da skal backene skjønne hvem som krysses opp, basert på bevegelsene som utføres av midtspiller.

De skal løpe tre og tre over banen, fra 6 meter til 6meter.
-Først vanlig pasning.
-enkeltkryss med skudd
-dobbeltkryss med skudd (hvis de får til enkeltkrysset)To står i forsvar, og to står i angrep. To backer, vi spiller ikke med linje enda. Barna skal gjennom samspill utføre finter og hoppskudd. Vanlig duellspill.


Gruppa deles i to og skal spille vanlig spill. Dette har vært ønsket av barna på trening, og det er også dette de trenger å øve på. Å trene som vanlig kamp på trening er veldig lærerikt. Dette blir oppdagende læring, noe som er viktig i håndball.


Dette er viktig for å bli klar til kryssene som skal utføres i fart i neste øvelse. Dette gjør at barna blir mer kjent meg krysset, og ikke føler seg usikker når de skal løpe og krysse samtidig. Her må de også jobbe med selvstendighet i form av at det er ingen som forteller dem hvem som krysser, dette må de forstå selv – oppdagende læring.


Fokus på pasning i fart og forståelsen av bredde i spillet. Barna skal øve på å stå litt bredere på banen, ettersom de ofte står veldig tett oppi hverandre. Dette er en vanskelig øvelse, så vi skal bruke god tid på å få til dette.For å øve på samspill, og også duellspill. Viktig med presiserte pasninger, noe barna trenger å øve en del på. Fart i pådrag er sentralt.
Vi skal bruke litt god tid på dette, ettersom barna synes det er gøy og man lærer mye av det.

Vise og forklar e  og oppdagende læring.
5 min
Kort samtale om hvordan det har vært. Tøye.
Samles i sirkel:
Vi gjennomfører enkle tøyingsøvelser, samtidig som de kan fortelle sine tanker om økta.
Gjøres for å ha en rolig avslutning på økta, og for at barna kan komme med innspill dersom de har noen tanker.
1 kommentar: