Aktive Lokalsamfunn

torsdag 17. januar 2019


Torsdag uke 3
NAVN: Andrine Wollesund
FERDIGHETSMÅL: Forbedre skuddteknikk fra bakspillerposisjon og grunnleggende teknikker forsvar.
KUNNSKAPSMÅL: Lære viktigheten av å plassere seg riktig i forsvar.
HOLDNINGSMÅL: Følge med når treneren snakker, god konsentrasjon og innsats i alle øvelser.  
Utstyr: Baller, kjegler, vester.
Dato og tid: Torsdag 17.01.2019 – 16:30-17:30
Målgruppe: Gutter 07
Sted: Tislegård gymsal


Starter økta med en samling på midten for å presentere økta.
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE/KOMMENTAR
10-15 min
Generell oppvarming
Stjele kjegler: 4 lag    (om mange nok)
Deler inn i 4 lag. Deler ut likt antall kjegler til hvert av lagene. Ved å ta ballen borti en kjegle kan man ta den med hjem til lagets kjegler. Gjelder å forsvare egne kjegler og samtidig prøve å få flest mulig fra de andre lagene.
Starter med lek i oppvarminga for å få en morsom start på økta og for å øke motivasjonen.
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
-------------------------
Ved økt kroppstemperatur skjer følgende:
Blodet og vevsvæsken flyter lettere
Transporten av næringsstoffer og o2 til m. går raskere
Overføringen av oksygen fra blodet til m.c. går lettere.
Musklene, leddene, bindevevet og senene blir mer tøyelige
De kjemiske reaksjonene går raskere
Nerveimpulsene går raskere
Samspillet mellom m. og nerver blir bedre
Oppmerksomheten mot ulike sanseinntrykk blir skjerpet
Konsentrasjonsevnen øker
Spenningen i kroppen blir regulert til et gunstig nivå
·        Spesiell del som skal gjøre deg klar til hoveddelen, og lage en glidende overgang mellom oppvarming og hoveddel. Bli varm i armen og forbedre teknikken og ballfølelsen.God øvelse for å at keeper skal få varierte nærskudd. Også god øvelse for å ha fart i beina ved skudd.

Vise og forklare


10 min


5 minSpesiell del

Kastøvelser to og to

Skuddøvelse på utsiden av 2Spillerne går sammen to og to og stiller seg overfor hverandre med god avstand

·       To baller: Ene kaster ballen rett opp, får pasning fra partneren og kaster tilbake i forkant av å fange ballen fra lufta.
·       To baller: den ene ballen skal gå i stuss og den andre i lufta
·       Lengre avstand, en ball: stusse med ball, kaste til partner i det man runder, og få den igjen på «kontring» pasning over og neste sin tur.

Viktig å fokusere på ved kast:
- Albuen ut fra kroppen.
- Kast med arm i ulike høyder.
- Tren på treffsikkerhet. 
- Brysthøyde.
- Balanse.
- Stemfot.
- Tyngdepunktet framover (ikke for mye).
- Lett bøy i knærne.
- Klar til mottak rett etter avlevering
- Viktig ved mottak:
- Være forberedt
- Tomlene bak ballen, ikke krokodille.
- dempe ballen med armene og ikke fange med stive armer.

-Bevege beina: jobbe fremover i det man skal kaste, rygge tilbake og vende fremover igjen når man skal ta imot og avlevere igjen.
Kaste med motsatt arm
Gradvis øke avstanden

- Viktig ved mottak:
- Være forberedt
- Tomlene bak ballen, ikke krokodille.
- dempe ballen med armene og ikke fange med stive armer.To backrekker. Står et oppspillspunkt på seksmeter på hver side. Førstemann i den ene rekka kaster diagonalt til motsatt spillerpunkt, løper i bue, får igjen ballen, satser og skyter fritt på mål. Førstemann på andre rekke starter. Slik fortsetter det. Et skudd fra hver side. Bytter oppspillspunktene hver runde. Ser an antall runder.

Apemetoden


Vise og forklare
TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
30 min

5 min
5 min10 min
10 min


Om tid:
2 min

Hoveddelen

To smale backrekker: skuddøvelse
Skudd fra bakspillerposisjon3 mot 3 i midtsektor
3 mot 3 i sidesektor


Straffekonk

Samles på midten: snakke om økta og tøye lett


En i passiv forsvarsspiller foran hver rekke. Tar med seg ballen selv/kaster til forsvarsspilleren, får igjen ballen og skyter på utsiden/innsiden av forsvarsspilleren. Velger man å skyte på utsiden skal man skyte kort, og velger man å gå på innsiden skyter man langt.
Et oppspillspunkt i midten, en rekke på venstre bakspiller og en i forsvar. Spiller inn i midten, kommer i fart og skyter i midtsektor Fritt spill. Fokus på å bruke finter og skudd. Fokus på å stille seg riktig i forsvar. Variasjon: angrep mot forsvar med poengtelling: 3 poeng, så bytte forsvar.
Fritt spill. Fokus på å bruke finter og skudd. Fokus på å stille seg riktig i forsvar. Variasjon: angrep mot forsvar med poengtelling: 3 poeng, så bytte forsvar.


Videre om man treffer, ute om man bommer.Ta på tærne og tøye lett på armer og bryst


Øvelsen utfordrer spillerne til å skyte riktig i forhold til forsvarsspiller. Også god øvelse for keeper som må se an utespillerens


øve på å komme i fart i forkant av ballen og skyte riktig i forhold til forsvarsspillerens posisjon. Forsvarspilleren skal stå riktig på arm.Praktisere fokuset på angrep og forvarsteknikker i en spillsituasjon.Praktisere fokuset på angrep og forvarsteknikker i en spillsituasjon.

Morsom slutt på økta, brukes som motivasjon for å nå målet om konsentrasjon og innsats

Fremskynde restitusjon, hindre stive muskler


Vise og forklare


Vise og forklare
Vise og forklare

Vise og forklareVise og forklare
Apemetoden
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar