Aktive Lokalsamfunn

mandag 7. januar 2019


ØKTPLAN – leikaktiviteter - plan nr. 10

NAVN: Siri Huseby
MÅL: Ha det gøy med leikaktiviteter med fokus på samarbeid og fairplay
Ferdighetsmål: bli bedre til å samarbeide med hverandre
Kortsiktigmål: ha det gøy og fokus på mestring
Holdningsmål: respektere hverandre og ikke slenge nedverdigende kommentarer til hverandre
Målgruppe: 2.klasse 
Utstyr:  en vest, en kortstokk, en fløyte
Tid: 14:30-15:30 
Sted: Vestfossen SFO 
Dato: 08.01.19 TID
HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
10 min


Generell oppvarming

Par sistenSom oppvarming har jeg planlagt tre ulike «par sisten leker».
-          Holde hverandre i henda
-          Trillebår
-          Sitte på ryggen

Litt usikker på om vi kommer til å få til alle lekene, men vi skal prøve. Vi starter med å gå sammen to og to. Parene skal da holde hverandre i henda og løpe rundt uten å bli tatt. Det er ett par som starter med å være sisten, og blir man tatt blir man automatisk sisten. Den ene i paret holder en vest, og gir da vesten videre når man har tatt et annet par.
Den andre leken går utpå at man skal gå i trillebår. Og den tredje leken skal man sitte på ryggen til partneren. Man velger selv når man ønsker å bytte hvem som skal sitte på ryggen og hvem som skal bære, det samme med trillebår.

Jeg valgte å ha noen sisten leiker som oppvarming. Her vil hele kroppen være i gang og man blir varm i de store muskelgruppene. Samtidig vil alle lekene utfordre barnas evne til p samarbeide og man blir nødt til å være fair og respektere hverandre.


-----------------------------
Øke motivasjonen
Øke prestasjonsevnen
Hindre skader
-----------------------------

Vise og forklare.
10 min
Spesiell del

Lenke sisten


Lenke sisten foregår slik at det er en som starter å være sisten. De andre skal løpe rundt. Dersom en blir tatt må han holde hender med han som er sisten. Slik fortsetter det helt til det kun er en igjen som ikke er tatt.


Vise og forklare.

HVA
HVORDAN
HVORFOR
METODE
30min
Hoveddelen
Del 1
kortstafett

En kortstafett går utpå at jeg deler inn i 4 grupper. Hver gruppe har hvert sitt hjørne og får hvert sitt symbol som de skal finne. Alle kortene blir lagt i midten av salen med symbolene ned. En fra hver gruppe skal løpe opp og snu ett kort. Viser kortet ditt symbol kan du ta det med deg til plassen din. Viser den feil symbol må du legge det fra deg igjen og løpe tilbake. Når en har kommet tilbake igjen til plassen sin kan nestemann på gruppa løpe. Første gruppa til å finne alle kortene sine, vinner.

Kortsatfetten går mest på dette med fairplay og man er nødt til å følge reglene. Leken består av mye flaks og uflaks og man må her unngå å bli sure på hverandre dersom en ikke klarer å finne riktig symbol.

Vise og forklare

Del 2

bokstavleken

Jeg deler inn i grupper på 4 – 5 personer. Jeg sier en bokstav eller ett tall som gruppene da skal lage ved hjelp av kroppene sine. Bokstaven eller tallet skal lages på gulvet og jeg må kunne se at det er en bokstav eller ett tall.
Bokstavleken er også en lek som utfordrer samarbeidsevnen. I denne leken kan det være lurt at en tar styring og de andre følger etter. Kan fort bli vanskelig når det blir 4-5 forskjellige meninger om hvordan man skal lage en bokstav og hvem som skal ligge hvor. Det blir derfor spennende og se hvordan barna løser denne situasjonen.
Jeg mener denne leken er en fin avslutning på økta da den er litt roligere enn de andre.Vise og forklare

5 min
Avslutning:
Oppsummering

HighfiveHva var gøy, hva var ikke så gøy?
Har de noen ønsker om leiker til neste gang?

Helt tilslutt vil jeg gi alle barna en highfive for innsatsen de har gjort i dag og det vil forhåpentligvis gi dem en liten «motivasjonsboost» til neste gang.

Jeg velger å spørre barna om hva de syntes var gøy og eventuelt om de har noen nye leiker de ønsker å leike senere, for å få ett lite hint på hva dem liker og for å få ny inspirasjon til senere planer. Dette gjør det enklere for meg og for dem, å få til at vi skal ha det gøy sammen fremover.


2 kommentarer:

  1. veldig fin start på en ny periode med sfo. Vi ble litt få idag grunnet en del som helle ville stå på skøyter ute. derfor valgte jeg å gjøre hallen litt mindre ved å sette opp noen skillebenker. vi lekte både par sisten og lenkesisten, men droppet trillebår sisten og sitte på ryggen sisten da jeg tror dette ville blitt for vanskelig og lite aktivitet. vi kjørte helle to runder med kort stafett da dette var veldig populært. jeg var litt usikker på om alle skulle få med seg alle reglene, da det tidligere har vært vanskelig å få alle til å høre etter. men siden vi idag var en såpass liten gruppe var det mye enklere å få alle til å følge med og alle fikk med seg hva jeg sa. tilslutt leika vi bokstavsisten. denne leken var litt mer utfordrende enn de andre, og jeg tror ingen av de hadde leika noe lignende før. tror de syntes det var vanskelig å samarbeide på en slik måte, da alle hadde ulik mening om hvor de ville ligge og hvordan de skulle løse dette. prøvde å starte med enkle bokstaver som i og o. dette gikk veldig fint. når jeg derimot valgte bokstaver som a ble det litt vanskeligere. helhetlig syntes jeg det gikk veldig bra. var forberedt på at Morten skulle komme idag, men han var syk.

    SvarSlett
  2. Bra opplegg for timen, og fint at du tilpasser når du ser hvordan det går i gjennomføringa. Fin oppsummering og refleksjon.

    SvarSlett